Doç. Dr. Ziynet Seldağ Güneş Ceylan

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • XIII. European Forum of Young Legal Historians Sevilla - İspanya
 • ";Mittelalterliche Quellen in der heutigen Rechtsgeschichte, Eine Einführung in die juristische Literatur: Handschriften, Frühdrucke und ihre Erforschung"; Frankfurt - Almanya
 • Students Forum 2000 tarafından düzenlenen ";Globalization Through Education"; konulu konferansa davetli olarak katılım Prag 8211; Çek Cumhuriyeti
 • S.I.H.D.A. tarafından düzenlenen uluslararası Roma Hukuku konferansına katılım Antalya - Türkiye
 • Avrupa Konseyi";nce düzenlenen ";İnsan Hakları Haftası";na Konseyi";nin davetlisi olarak katılım, 26-31 Mayıs Budapeşte- Macaristan
 • Avrupa Konseyi";nce Düzenlenen ";Okullarda Hukuk Eğitimi"; konulu konferansa Konseyi";nin davetlisi olarak katılım, 20-24 Ekim Verona 8211;İtalya
 • XIV. European Forum of Young Legal Historians Pecs8211; Macaristan
 • Diritto e Societa in Roma Antica ";L";eredita un esperienza"; konulu konferansa davetli olarak katılım Copanello - İtalya
 • XV. European Forum of Young Legal Historians Floransa- İtalya
 • XV. European Forum of Young Legal Historians Frankfurt- Almanya
 • Avrupa Konseyi";nce yapılan ";20. yy.";da Avrupa";da Kadın Tarihi"; konulu konferansa Konseyi";nin davetlisi olarak katılım, 6-11 Ekim 1997 Donaueschingen- Almanya

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2007). ";Noterliğin Doğuşu";. TNB Hukuk Dergisi, 135(58-65).
 • (2006). ";Ius Respondendi";ye İlişkin Bazı Görüşler";,. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2(235-246).
 • (2005). ";The Marriage Under the Rules of Roman Law";,. Eastern European Comunity Law Review, 2(83-95).
 • (2005). ";Roma Hukukunda Contractus (Sözleşme) Pactum (Anlaşma) İlişkisi";,. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(171-183).
 • (2004). "Roma Hukukunun Günümüz Hukuk Düzenlerine Etkisi";. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(75-93).