Prof. Dr. Ziya ARGÜN

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Matematik Eğitimi

Yüksel Dede

ARCS motivasyon Modeli Destekli Öğe gösterim teorisi (Component Display Theory) yaklaşımının değişken kavramının öğretimine etkisi , 2002 --> (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilileri Enstitüsü

Handan Çolak ,

Öğretmen adaylarının metecognitive davranışlarının geliştirilmesi ve bu durumun matematik öğretimine katkısı , 2008 --> (Doktora), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hayri Akay ,

Bazı Banach cebirlerinin topolojik Merkezleri , 2000 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü

Handan Çolak ,

Limit öğretiminde yeni yaklaşımlar , 2002 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hakan Şandır ,

Mutlak Değer kavramının yapısalcı (constructive) öğretim stratejisi ile öğretimi , 2003 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Serpil Kurtoğlu ,

Materyal Kullanımının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Geometrik Kavramlarla İlgili Okuryazarlığına Etkisi , 2006 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Gönül Yazgan ,

Matematik Eğitiminde Öğrenci Kavramalarının İncelenmesi , 2006 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Zehra Çiçek ,

Matematik öğretmenlerinin sınıflardaki eğitim durumları\", 2006 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Filiz Er ,

2004-2006 yıllarında OKS sınav kitapçığında yer alan Matematik sorularının matematiksel yeterlilikler açısından analizi , 2007 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Gözdegül Arık ,

3-5 Matematik dersi programlarındaki sayılar alt öğrenme alanındaki kazanımların NCTM Standardlarındaki K-5 Standartlarına ne kadar karşılamaktadır , 2007 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Elçin Emre ,

Lise 9. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerden uygun olanlarını seçebilme ve karar verebilme becerilerinin gelişimi, 2008(Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Gökçen Yüksel ,

Öğretmen adaylarının alan bilgisinin Alana eğitimi bilgisinin elemanlarından olan ders hazırlamaya ve planlamaya etkisi , 2007 (Yüksek lisans) , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

H. Aydan Esmerligil,

Basamak fikrinin doğuşu ve gelişimi. , 2008 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

M. Baki Yağbasan ,

Banach uzaylarının geometrik özellikleri , 2004 (Doktora), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri

Hayri Akay ,

Problem Önerme Yaklaşımıyla yapılan Öğretimin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına,öz yeterliliklerine ve tutumlarına olan etkileri , 2006 (Doktora), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Nurcan Altun ,

Limit Öğretiminde iki öğretim durumu , 2009 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kasım Yasir KASIMOĞLU ,

Özel Dersanelere devam Eden Öğrencilerin Dersanelerde aldıkları Matematik ve Geometri Eğitimine ilişkin Beklentileri ve Görüşleri , 2010 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fadime BAYIK ,

11.sınıf Öğrencilerinin Geometrik Problemlerle ilgili oluşturdukları Dış Temsillerle İç Temsiller Arasındaki Etkileşimler , 2010 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hüseyin Cahit Kayhan ,

İlköğretim öğrencilerinin kesirleri birbirine cevirmelerindeki zihinsel modellerinin belirlenmesi , 2010 (Doktora) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Danyal Soybaş ,

"Banach Uzaylarının Philip ve zayıf Philip özellikleri ve bu özelliklerin Banach uzaylarının diğer geometrik özellikleri ile olan ilişkileri , 2005(Doktora) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Danyal Soybaş ,

Yaklaşılabilir operatörlerin cebiri üzerindeki çarpan operatörleri , 1998 (Yüksek lisans), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Abdullah Çağrı Biber ,

Matematik Öğretmen adaylarının tek ve çok değişkenli fonksiyonların limiti ve sürekliliği ile ilgili kavram imajları , 2010 (Doktora), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hakan Şandır ,

Matematik öğretmen ve matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları ve uyguladıkları modellemelere ait süreçlerin incelenmesi , 2010 (Doktora), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Turgut Karatay ,

Grupoidler üzerine Harmonik AnalizFen Bilimleri Enstitüsü, 1996

Rezzan Yılmaz,

Matematik Eğitiminde görselleştirmenin Matematiksel Soyutlama ve genellemedeki Yeri, Önemi ve Etkileri , 2010 --> (Doktora)

Alaattin Ural

Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarısı, Hatırda tutma ve matematik öz yeterlilik algısı üzerine.