Prof. Dr. Ziya ARGÜN

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Matematik Eğitimi

YÖK-Dünya Bankası tarafından düzenlenen eğitim bursu Nisan Haziran 1997, İngiltere

YÖK-Dünya Bankası tarafından çeşitli tarihlerde ve çeşitli yerlerde düzenlenen toplantılar, seminerler, paneller(panelist olarak) ve çeşitli faaliyetler.

BAP projesi :Aday Matematik Öğretmenlerinin Bilişötesi ( metacognitive ) Davranışlarının tespiti.

İlköğretim öğrencilerin kesirlerin birbirlerine dönüştürme sürecindeki zihinsel modelleri

İlköğretim öğrencilerin kesirlerin birbirlerine dönüştürme sürecindeki zihinsel modelleri, Bap Projesi

Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözerken sergiledikleri zihinsel süreçler

Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözerken sergiledikleri zihinsel süreçler, BAp Projesi