Prof. Dr. Ziya ARGÜN

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Matematik Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Güven N. D. & Argün, Z., 2016. Elementary School Mathematics Teachers’ Interpretation of Learning Outcomes, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) Türkiye
 • Çevikbaş, M., & Argün, Z. , 2016. Lise matematik öğretmenlerinin dönüt verme süreçleri ve dönüt algıları., XVIII Congress Amse-Amce-Waer Eskişehir
 • Yazgan-Sağ, G., Argün, Z., 2015. Self-control and Self-monitoring Processes of Gifted Students in Mathematical Problem Solving Situations, The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness (MCG) Conference Sinaia, ROMANIA
 • Yazgan-Sağ, G., Emre-Akdoğan E., Argün Z.,, 2015. Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Reflections on Teaching after their First Teaching Experience, 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Ankara, Türkiye
 • •Yazgan-Sağ, G. & Argün, Z, 2014. Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana,TÜRKİYE
 • •Emre, E., Argün, Z., Güçler, B., 2014. Lise Matematik Öğretmenin Öteleme Ile Ilgili Matematiksel Söylemleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana, Türkiye
 • •Emre, E., Argün, Z., 2014. Instructional design-based research on Problem Solving Strategies, Problem Solving in Mathematics Education (ProMath) Helsinki, Finland
 • AKTAŞ, F. N. & ARGÜN, Z., 2014. Matematik Eğitimine İlişkin Değerler ve Sınıf Uygulamaları, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana
 • Çevikbaş, M. & Argün, Z. , 2014. Matematik öğretmen adaylarının rasyonel ve irrasyonel sayılara ilişkin algıları, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana.
 • Güven, N. D. & Argün, Z. , 2014. Middle School Mathematics Teachers' Understanding of Learning Outcomes, International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA) Vienna, Austria
 • •Emre, E., Güçler, B. , Argün, Z., 2013. One High School Student’s Development of Mathematical Discourse on Translation, In Martinez, M. & Castro Superfine, A (Eds.), Proceedings of the 35th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Chicago, IL: University of Illinois at Chicago
 • AKTAŞ, F. N. & ARGÜN, Z, 2013. Matematiğe Yönelik Değerlerin Sınıftaki Uygulamalara Yansımaları, I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi Konya
 • Çevikbaş, M. & Argün, Z. , 2013. Matematik öğretmenlerinin yanlışa verdikleri dönüt türlerinin lise 9. sınıf öğrencilerinin özgüvenleri üzerindeki etkileri, 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Trabzon.
 • Güven, N. D. & Argün, Z. , 2013. Learning Outcome Literacy of Middle School Mathematics Teachers, International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE) Ankara, Turkey
 • •Yazgan-Sağ, G. & Argün, Z, 2012. Sequences and series: What are these concepts through the eyes of pre service secondary mathematics teachers?, 1st International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications (IECMSA) Priştine-KOSOVA
 • Yazgan-Sağ, G., Argün, Z, 2012. Ortaöğretim matematik öğretmen adayları seri kavramından ne anlıyorlar?, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Niğde
 • Emre, E., Argün, 2012. Talking about Mathematics: Quadratic Equations, World Conference on Educational Sciences (WCES) Barcelona, Spain
 • Elçin Emre, Ziya Argün, Gönül Yazgan, Hilal Gülkılık, Matematik öğretmen adaylarının matematiksel dil kullanımları, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi Buca Eğitim Fakültesi İZMİR
 • Elçin Emre, Ziya Argün, Lise Öğrencilerinin Uygun Matematiksel Problem Çözme Stratejilerini Kullanabilme Becerileri., Matematikçiler Derneği, VII. Matematik Sempozyumu, İzmir
 • H. Cahit Kayhan, Ziya Argün, Hakan Dündar, H. Cahit Kayhan,, Yaratıcı Drama Yöntemine Göre HazırlananÖğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ulusal Sınıf Öğretmenliği, Ankara
 • Handan Çolak, Ziya Argün, Hakan Şandır, Sınıf Öğretmenlerinin Kesirlerin Karşılaştırılması Konusundaki İçerik ve Pedagojik Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara
 • Hüseyin C. Kayhan, Ziya Argün, Yaratıcı Drama Yöntemine Göre HazırlananÖğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi., 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Kongresi,
 • H. Cahit Kayhan, Ziya Argün, Bir Ölçme Aracının Çalışma Biçimi ile Kullanılması arasındaki ilişki: Uzunluk Ölçme Durumu., Matematikçiler Derneği, VII. Matematik Sempozyumu, İzmir
 • Hüseyin Cahit Kayhan,Ziya Argün, Evaluation of Pre-Service Mathematics Teachers"; in Aspect of Teacher Proficiency., WCES World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus,
 • Yüksel Dede, Ziya ARGÜN, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin değişken kavramının öğreniminedki hataları ve kavram yanılgıları, V. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Elçin Emre, Ziya ARGÜN, Gönül YAZGAN, Teacher Sceneries Related toLength, Area and Volume Concepts: Turkey Case, The 5th International Balkan Education and Science Congress(2009) Edirne, Turkey.
 • Ziya Argün, Hilal Gülkılık, Bir Analiz Dersi Sınav Anatomisi., VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
 • Elçin Emre, Ziya Argün, On Choosing Skills of High School students at problem Solving Strategies, Frontiers in Science Education Research Conference Eastern Mediterranean University Famagusta, Kuzey Kıbrıs
 • H. Aydan Kaplan, Ziya Argün, İlköğretim 8.sınf öğrencilerinin "Basamak" ve "Basamak Değeri., VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • Gönül Yazgan, Ziya Argün, Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Denklemlerin Grafiği Gösterimi ile ilgili Zihinsel Yapıları,, VIII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu
 • Gözdegül Arık, Ziya Argün, Yeni İlköğretim Matematik Ders Programı 3-5. Sınıf Sayılar Alt Öğrenme Alanı Kazanımlarının NCTM Standartlarına göre İncelenmesi, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eylül, Gazi Osman Paşa Üniversitesi,Tokat
 • Gönül Yazgan, Ziya ARGÜN, Onuncu Sınıf Öğrencilerinin ";geometrik yer "; kavramına ilşkin Kavrayışlarının cK¢ Modeline göre Analizi., II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Hayri Akay , Ziya Argün, Problem Kurma Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Yaratıcılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi., XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat
 • Hayri Akay,Ziya Argün, Problem Kurma Yaklaşımlı Matematik öğretimine İlişkin Fen Bilgisi 1. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri,, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • Serpil Çolak,Ziya Argün, Materyal Kullanımının İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin Matematik Dersindeki Bazı Geometrik Kavramlarla ilgili okuryazarlığına etkisi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Handan Çolak, Safure Bulut,Ziya Argün, Matematiksel Problemlerin Çözümü Sürecinde Yazma Tekniğinin Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • Yüksel Dede, Ziya Argün, Değişken kavramının öğretimi: Harf sembollerin farklı kullanımları, XII. Eğitim Bilimleri kongresi Antalya
 • Mehmet Bulut, Hakan Şandır,Ziya Argün, Fen Liseleri Matematik Öğretmenlerinin Küme Kavramı ve öğretimi ile ilgili Anlayışlarının(algılarının) Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • Ziya Argün, Quasi-Multipliers as a Locally Convex Space, Ulusal Matematik Sempozyumu, Sakarya Sakarya
 • Ziya Argün, Quasi-Multiplier as an operator space, Atatürk Üniversitesinin Kurulusunun 40 yili Sempozyumu Erzurum
 • Danyal Soybaş,Ziya Argün, The relationship between the weak Philips property and Arens regularity, Türk Matematik Derneği 15. Ulusal Matematik Sempozyumu Ankara
 • Hakan Şandır,Ziya Argün, Behiye Ubuz, Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramındaki öğrenme hataları ve kavram yanılgıları, V. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Hakan Şandır, Mehmet Bulut,Ziya Argün, Fonksiyon Kavramı ile ilgili Fen Liseleri Matematik Öğretmenlerinin Anlayışlarının Değerlendirilmesi., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • Handan Çolak,Ziya Argün, Safure Bulıt, Aday matematik Öğretmenlerinin Rutin Omayan Problemlerde Sergiledikleri Stratejilerin Düşünme (think aloud) Tekniği ile Belirlenmesi., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • Yüksel Dede,Ziya Argün, H. İbrahim Yalın,, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin değişken kavramının öğreniminedki hataları ve kavram yanılgıları, V. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Lise Matematik Programının değerlendirilmesi Trabzon(2011)
 • İlk öğretim I. kademe matematik ders proramı ve ders kitaplarının değerlendirilmesi Ankara(2008)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Fen ve Eğitim Bilimleri ssempozyumu GİRESUN, (2009)
 • VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, GAzi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi ANKARA(2005)
 • 2006 yılı Matematik Etkinlikleri Matematik Derneği ANKARA(1960)
 • 2004 yılı Matematik Etkinlikleri Matematik Derneği ANKARA

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Matematik Eğitimi
 • Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Orta öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
 • Matematik Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Matematik Eğitimi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğrenci düşünmelerine dair teşhis yeterliklerinin incelenmesi (2015)
 • Lise öğrencilerinin geometrik dönüşümlerle ilgili matematiksel söylemlerinin gelişiminin incelenmesi (2015)
 • RTI modelinin özel eğitime gereksinimi olan 5. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenmeleri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi (2015)
 • Matematiğe ilişkin değerler ve sınıftaki uygulamalara yansımaları (2014)
 • Matematik Öğretmenlerinin Yanlışa Verdikleri Dönütlerin Öğrenci Özgüvenleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (2013)
 • Ortaokul matematik öğretmenlerinin kazanım okuryazarlığı (2013)
 • Ortaöğretim öğrencilerinin matematik derslerinde yaptıkları yanlışların incelenmesi (2013)
 • Matematik öğretmenlerinin yanlışa verdikleri dönütlerin öğrenci özgüvenleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi (2013)
 • (MEB) 9. sınıf matematik ders kitabının öğrenci gelişimini değerlendirmesi açısından incelenmesi (2012)
 • Üstün yetenekli ortaöğretim öğrencilerinin matematiksel problem çözme durumlarındaki öz düzenleme davranışları (2012)
 • Matematik Eğitiminde görselleştirmenin Matematiksel Soyutlama ve genellemedeki Yeri, Önemi ve Etkileri (2010)
 • Matematik öğretmen ve matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları ve uyguladıkları modellemelere ait süreçlerin incelenmesi (2010)
 • Matematik öğretmen adaylarının tek değişkenli fonksiyonların limit ve süreklilikle ilgili kavram bilgilerinin iki değişkenli fonksiyonların limit ve süreklilik kavramlarını oluşturmadaki etkileri (2010)
 • İlköğretim öğrencilerinin kesirleri birbirine cevirmelerindeki zihinsel modellerinin belirlenmesi (2010)
 • Özel dershanelere devam eden öğrencilerin dershanelerde aldıkları matematik ve geometri eğitimine ilişkin beklentileri ve görüşleri (2010)
 • 11.sınıf Öğrencilerinin Geometrik Problemlerle ilgili oluşturdukları Dış Temsillerle İç Temsiller Arasındaki Etkileşimler (2010)
 • Limit Öğretiminde iki öğretim durumu (2009)
 • Basamak fikrinin doğuşu ve gelişimi. (2008)
 • Öğretmen adaylarının metecognitive davranışlarının geliştirilmesi ve bu durumun matematik öğretimine katkısı (2008)
 • Ortaöğretim öğrencilerinin uygun problem çözme stratejisi kullanabilme becerileri (2008)
 • 2004-2006 yıllarında OKS sınav kitapçığında yer alan Matematik sorularının matematiksel yeterlilikler açısından analizi (2007)
 • Öğretmen adaylarının alan bilgisinin alan eğitimi bilgisinin elemanlarından olan ders hazırlamaya ve planlamaya etkisi (2007)
 • İlköğretim matematik dersi öğretim programı 3-5.sınıf sayılar öğrenme alanı kazanımlarının NCTM-Singapur standart ve kazanımlarına göre değerlendirilmesi (2007)
 • İşbirlikli öğrenmenin matematikteki akademik başarıya, kalıcılığa, matematik özyeterlilik algısına ve matematiğe karşı tutuma etkisi (2007)
 • Matematik Eğitiminde Öğrenci Kavramalarının İncelenmesi (2006)
 • Materyal Kullanımının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Geometrik Kavramlarla İlgili Okuryazarlığına Etkisi (2006)
 • Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi (2006)
 • Genel lise matematik derslerindeki öğrenme ve öğretme süreçlerinin belirlenmesi üzerine nitel bir çalışma (2006)
 • "Banach Uzaylarının Philip ve zayıf Philip özellikleri ve bu özelliklerin Banach uzaylarının diğer geometrik özellikleri ile olan ilişkileri (2005)
 • Banach uzaylarının geometrik özellikleri (2004)
 • Mutlak Değer kavramının yapısalcı (constructive) öğretim stratejisi ile öğretimi (2003)
 • Limit öğretiminde yeni yaklaşımlar (2002)
 • ARCS motivasyon Modeli Destekli Öğe gösterim teorisi (Component Display Theory) yaklaşımının değişken kavramının öğretimine etkisi (2002)
 • Bazı Banach cebirlerinin topolojik Merkezleri (2000)
 • "Yaklaşılabilir operatörlerin cebiri üzerindeki çarpan operatörleri (1998)
 • Grupoidler üzerine Harmonik Analiz (1997)

Dersler

 • İleri Analiz (2009-2010)
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ (1995-...)
 • Reel analiz (2004)
 • Seminer (2006-...)
 • Sayıların İnşası (2003-...)
 • Topolojik Vektör Uzayları I (1994-2002)
 • Topolojik Vektör Uzayları II (1994-2002)
 • Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (2005-2006)
 • Fonksiyonel Analiz I (1994-2002)
 • Fonksiyonel Analiz II (1994-2002)
 • Uygulamalı Matematik (1995)
 • Lineer Cebir (1994)
 • Matematik Eğitiminde Yapılan Araştırmalar (2006-2007)
 • Nümerik Analiz (1996-1997)
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I (1998-...)
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ II (1995-...)
 • Topoloji I (1995-2007)
 • Alan Eğitiminde Araştırma Projesi (2007-...)
 • Genel Matematik II (1993-...)
 • Matematik Öğrenimi ve Öğretimi (2003-...)
 • SEÇMELİ III (MATEMATİK SINIFLARINDA İŞBİRLİĞİ VE ÖĞR.) (2003-2005)
 • Kısmi Türevli Dif Denklemler (1995)
 • Temel Matematiksel Kavramlar (2006-2007)
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II (1998-...)
 • Topoloji II (1995-2007)
 • Genel Matematik I (1993-...)
 • SEÇMELİ-V (MATEMATİKTE TEMEL KAVRAMLAR) (2002-2004)
 • Okul Deneyimi (1998-...)
 • Öğretmenlik Uygulaması (1998-...)
 • Matematik Felsefesi (2006-07)

Yabancı Dil

 • 1994 / 83

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Prof. Dr. Ziya ARGÜN. (2012). Çok Değişkenli Analiz. Çok değişkenli fonksiyonların davranışlarının analiz edilmesinde kullanılan temel kavramlar ve yaklaşımları içeren bir lisans ders kitabıdır Palme Yayıncılık.
 • Prof. Dr. Ziya ARGÜN. (2001). Temel Matematik l. Genel Matematikte söz edilen kavramların alt yapısını oluşturmak amacıyla yazılmış bir kitaptır. Türkiye. Seçkin Yayıncılık.

Editörlük

 • (2010). International Electronic Journal of Mathematics Education, 2
 • (2010). International Electronic Journal of Mathematics Education, 2 (1)
 • (2010). ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 3 (1)
 • (2009). International Electronic Journal of Mathematics Education, 4 (1)
 • (2009). International Electronic Journal of Mathematics Education, 4 (3)
 • (2009). International Electronic Journal of Mathematics Education, 4 (2)
 • (2008). International Electronic Journal of Mathematics Education, 3 (3)
 • (2008). International Electronic Journal of Mathematics Education, 3 (1)
 • (2008). International Electronic Journal of Mathematics Education, 3 (2)
 • (2007). International Electronic Journal of Mathematics Education, 2 (1)
 • (2007). International Electronic Journal of Mathematics Education, 2 (2)
 • (2007). International Electronic Journal of Mathematics Education, 2 (3)
 • (2006). International Electronic Journal of Mathematics Education, 1 (1)

Atıf

 • (2010). JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, INSTUCTION OF PROBLEM SOLVING STRATEGIES: EFFECTS ON PHYSICS ACHIEVEMENT AND SELF-EFFICACY BELIEFS
 • (2008). HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, PRESERVICE TEACHERS KNOWLEDGE OF STUDENTS COGNITIVE PROCESSES ABOUT THE DIVISION OF FRACTIONS
 • (2006). JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, On orthomorphisms, quasi-orthomorphisms and quasi-multipliers
 • (1999). MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, Cohomological characterizations of biprojective and biflat Banach algebras
 • STUDIA MATHEMATICA, Quasi-multipliers of the algebra of approximable operators and its duals

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Alattin Ural, Ziya ARGÜN (2008). Öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği temelli eğitimin matematikte akademik başarı ve özyeterliğie etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2008), 35(307-318).
 • Ziya ARGÜN, ROWLANDS,K. (2008). On the Arens semi- regularity of weighted group algebras.. Glaskow Math. J.(1994), 36/(269-275).
 • Hakan Şandır, Behiye Ubuz, Ziya Argün (2007). 9. sınıf öğrencilerinin aritmetik işlemler, Sıralama, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki hataları,. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2007), 32(274-281).
 • Ziya ARGÜN, ROWLANDS,K (1994). On Quasi-Multipliers.. Studia Mathematica (1994), 108/ 3(218-245).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Emre, E., Argün, Z. (2012). Talking about Mathematics: Quadratic Equations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(5306-5310).
 • Ziya ARGUN, Ahmet Arıkan, Safure Bulut, Bharath Sriraman (2010). A brief history of mathematics education in Turkey: K-12 mathematics curricula. ZDM Mathematics Education, 4(350-370).
 • Handan Demircioglu, Ziya ARGUN, Safure Bulut (2010). A Case Study:Assessment of Preservice Secondary Mathematics Teachers Metacognitive Behaviour in Problem Solving Process. ZDM Mathematics Education, 4(1-13).
 • Rezan Yılmaz, Ziya ARGÜN, Melike Özer KESKİN (2009). What is the Role of Visualization in Generalization Process: The case of Preservice Secondary Mathematics Teachers. Humanity and Social Sciences Journal, 4-2(130-137).
 • Gönül Yazgan, Ziya ARGÜN, Elçin Emre (2009). Teacher Sceneries Related to Angle Concept:Turkey Case. Procedia Social Sciences, 1-1(285-290).
 • Danyal SOYBAŞ, Ziya ARGÜN (2006). On the relationship between the weak Property and Arens regularity., (2006),, 48/2, 139-152 -- (Çok yazarlı makaleler). Indian Journal of Mathematics, 48/2(139-152).
 • Danyal Soybaş, Ziya ARGÜN (2005). Banach Uzaylarının Geometrik Özellikleri. Communications, Ankara University, Faculty of Sciences, 51/2(7-12).
 • Ziya ARGÜN, Cevriye Tonyalı (1996). Weak -invariantly complemented subspaces of L (1/ ) and ideals of L1( ) with a bounded approximate idently.. Tr.J.of Math., 20/3(413-423).
 • Ziya ARGÜN, ROWLANDS,K. (1994). Multipliers and Non-Associative H.Algeb-ras. Math. Japonica, 39/2(337-341).
 • Ziya ARGÜN (1993). Quasi-Multipliers as a Locally Convex Space.. Doğa-Tr.(1994), 17(39-46).
 • Ziya ARGÜN (1993). Quasi-Multipliers and A-algebras of the first kind.. Doğa -Tr.J.(1995), 17(138-147).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hayri AKAY, Ziya ARGÜN (2010). Farklı Öğretim Süreçlerindeki Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının yaratıcılıklarının cinsiyete ve mezun olunan lise türü göre karşılaştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30-1(1-1 7).
 • Hayri Akay, Danyal Soybaş, Ziya ARGÜN (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve MatematikÖğretiminde Açık-uçlu soruların Kullanımı,. Kastamonu Eğitim Dergisi,(2006),, 14/ 1(129-146).
 • Hayri Akay, Danyal Soybaş,Ziya ARGÜN (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık-uçlu soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14/1(129-146).
 • Yüksel Dede, Ziya ARGÜN (2004). Matematiksel Düşüncenin Başlangıç Noktası: Matematiksel Kavramlar.. Eğitim Yönetimi Dergisi, 39(23-35).
 • Ahmet Arıkan,Ziya ARGÜN, M.Fatih Taşar, Melek Çakmak (2004). Foto-Mat Projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri.. Hacettepe Uni. Jour. of Education, 27(30-39).
 • Yüksel Dede, Ziya ARGÜN (2004). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyon larının Belirlenmesi.. Gazi Üni. Eğitim ve Bilimleri, 29/134(49-54).
 • Yüksel Dede,Ziya ARGÜN (2003). Değişken Kavramının Öğretimi: Harf Sembollerin Farklı Kullanımları.. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4/6(39-51).
 • Yüksel Dede, Ziya ARGÜN (2003). Matematik Öğretiminde elektornik tabloların kullanımı.. Pamukkale Üni.Eğitim Fak. Dergisi, 2/13(130-142).
 • Y. Dede,Ziya ARGÜN (2003). Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir. Hacettepe Üni. Eğitim Fak. Dergisi, 24(180 185).
 • Ziya ARGÜN (2001). On the Banach algebras whose duals factors.. Journal of the Institute of Science and Tech. of Gazi Uni., 14/2(569-574).
 • Ziya ARGÜN (2001). "Ingilterede uygulanmakta olan PGCE öğretmen yetiştirme kursuna katilanöğretmen adaylarinin değerlendirilmesi.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9/1(25-36).
 • Ziya ARGÜN (2001). Arens semi-regularity of co-sum of the Banach algebras. Journal of the Institute of Science and Tech. of Gazi Uni., 14/3(897 -906).
 • Ziya ARGÜN (2000). Ingilterede ortaöğretime öğretmen yetiştirme üzerine.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8/2(31-42).
 • Ziya ARGÜN (2000). Continuous matrix transformatios on sequence spaces with respect to strong -topology.. Journal of the Institute of Science and Tech. of Gazi Uni., 13/4(1129-1136).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • İlköğretim öğrencilerin kesirlerin birbirlerine dönüştürme sürecindeki zihinsel modelleri (2009) BAP projesi
 • BAP projesi :Aday Matematik Öğretmenlerinin Bilişötesi ( metacognitive ) Davranışlarının tespiti. (2006) BAp Projeler grubu
 • YÖK-Dünya Bankası tarafından düzenlenen eğitim bursu Nisan Haziran 1997, İngiltere (1997) Dünya Bankası