Doç. Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Unver S, Yildirim Bicer AZ., 2018. Güçlendirilmiş poliamid rezin materyallerinin bükülme dayanımının ve dinamik mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi, 25. uluslararası bilimsel kongre ve sergisi İzmir Dişhekimleri Odası İzmir
 • Tüter G, Duman A, Yildirim Bicer AZ., 2018. Effects of smoking on the implant stability quotient measurements and the level of bone alkaline phosphatase in peri-implant crevicular fluid around implants before functional loading, EuroPerio9 Amsterdam
 • Unver S, Yildirim Bicer AZ, Mese A, Bayram C, Denkbaş OB, 2018. Yüzey İşlemlerinin Yumuşak Astar ve Akrilik Rezin Bağlanma Dayanımına Etkisi, TDB 24th International Dental Congress Ankara
 • Çevik P, Yıldırım Biçer AZ, 2017. Effect of Different Types of Disinfection Solution and Aging on the Hardness and Color Stability of Pigmented Maxillofacial Silicone Elastomers, tdb 23. uluslararası kongresi İstanbul
 • Çevik P, Yıldırım Biçer AZ, 2015. Farklı ilavelerin akrilik rezinin mekanik özelliklerine etkisi, 22. uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi Antalya
 • Duman AN, Çevik P, Oral İ, Yildirim Biçer AZ, 2015. Geçici protez materyallerin renk stabilitesi üzeinde polisajın etkisi, 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi Antalya
 • Aslan BI, Küçükkaraca E, Ataç MS, Üçüncü N, Yıldırım Bicer AZ, 2015. Multidisciplinary treatment of a young adult untreated unilateral complete cleft lip and palate patient, American Association of Orthodontics 115th Annual Session San Francisco, California, USA
 • Karakis D, Yildirim Bicer AZ, Dogan A, Koralay H, Cavdar S. , 2014. Effect of self and dual-curing on conversion degree and crosslink density of dual-cure core build-up materials (Sözlü Sunum), 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-Bass., Serbia, Belgrade.
 • Degerli S, Peker I, Toraman Alkurt M, Yildirim Bicer AZ. , 2014. Ellis-Van Creveld Syndrome: a case report . , 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-Bass Serbia, Belgrade.
 • Yildirim Bicer AZ, Karakis D, Doğan A, Mert F. , 2014. A comparison of wear resistance of the composite resin after storing in water. , 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-Bass. Serbia, Belgrade.
 • Yildirim Bicer AZ, Peker I. , 2014. The evaluation of denture hygiene methods and habits in removable denture wearers., 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association & 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association İstanbul
 • Yıldırım Biçer AZ, Peker İ, Akça G, Çelik i, 2014. Dental protezlerdeki akrilik rezinlerin temizliğinde farklı dezenfeksiyon ajanlarının oral Candida albicans türleri üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi., Hastane Enfeksiyonları Kongresi, aNTALYA
 • Kıvrak E, Aliyev B, Yıldırım Biçer AZ, Faki M, Tüter G. , 2014. Tip 1 diabetli hastada tek diş eksikliğinin estetik ve fonksiyonel rehabilitasyonu: multidisipliner tedavi yaklaşımı, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi iSTANBUL
 • Tüter G, Kıvrak E, Yıldırım Biçer AZ, Aliyev B, Duman AN, Güngör K, 2014. Osteotom tekniği ile greft materyali kullanılmadan implant yerleştirilmesi. T, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul
 • Karakis D, Yildirim Bicer AZ, Dogan A, Erol O., 2013. Degree of conversion of two dual-cure core build up composites in different polymerization protocols and light curing units., European Prosthodontic Association (EPA) and 41st annual meeting of the Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) . Turku, Finland
 • Yildirim Bicer AZ, Karakis D, Dogan A, Sahin Y. , 2013. A comparison of wear resistance and microhardness of the indirect composite resins after storing in fluid stimulating liquids. , European Prosthodontic Association (EPA) and 41st annual meeting of the Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) Turku, Finland
 • Zor ZF, Demirel O, Peker I, Yildirim AZ. , 2013. Maxillary primary intraosseous carcinoma arising de novo: a case report. , FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul
 • Yildirim Bicer AZ, Karakis D, Dogan A. , 2013. The effect of thermocycling on color stability of three indirect composite resins. , European Prosthodontic Association (EPA) and 41st annual meeting of the Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) turku, Finland
 • Uzunoğlu E, Dolapçı I, Yıldırım Biçer AZ, Doğan A., 2011. HIV pozitif hastalardan izole edilen oral Candida albicans suşlarının metilmetakrilat yüzeylere tutunma ve biyofilm oluşturma özellikler., 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, aNTALYA
 • Peker I, Yildirim Bicer AZ, Bozkaya E, Toraman Alkurt M, Sadık E, Kayaoğlu G. , 2011. A rare presentation of Axenfeld-Rieger Syndrome: case report. , TDA 18th International Dental Congress İstanbul
 • Yildirim Bicer AZ, Demirkoprulu H, Ergun G, Comparison of Various Media for Assessment of Cytotoxicity of Indirect Composites, 32nd Annual Congress of European Prosthodontic association Pecs, Hungary
 • Ozkan Ata S, Yıldırım Biçer AZ, Üst santral dişlerin Gingivektomi sonrası zirkonyum tam searmik sistemi ile restorasyonu, olgu bildirimi, 1. uluslararası Dicle Üniversitesi diş hekimliği FAkültesi Kongresi Diyarbakır
 • Yildirim Bicer AZ, Ozkan Ata S, Application of Fixed Implant-Supported Prosthesis in a Partially and Total Edentulous Patient: Case report, Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Muğla -Türkiye
 • Yildirim Bicer AZ, Ozkan Ata S, Rehabilitation of an Edentulous mandible with an implant-supported overdenture prosthesis:case report, 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association Innsbruck-Austria
 • Ozkan Ata S, Yildirim Bicer AZ, Application of Fixed Implant-supported Prosthesis in a Partially Edentulous Patient: case report, 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association Innsbruck-Austria
 • Gültepe EM, Koç D, Yıldırım Biçer AZ, Uyku apne sendromlu bir hastanın alt çeneyi önde konumlandıran aparey ile tedavisi:Vaka raporu, Uyku Bozuklukları Kongresi Kıbrıs
 • Yıldırım Biçer AZ, Özkan Ata S, Tam Dişsiz alt ve Üst Çenelerde İmplant Uygulaması:Olgu Sunumu, 1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi Diyarbakır
 • Ozkan Ata S, Yildirim Bicer AZ, Rehabilitation of a Partially Edentulous Patient with Implant-Supported Fixed Prosthesis: A case report, Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Muğla-Türkiye

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Yildirim Bicer AZ and Unver S. (2018). Dental Caries - Diagnosis, Prevention and Management. Etiology of Secondary Caries in Prosthodontic Treatments

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Cevik P, Yildirim-Bicer AZ (2017). Effect of different types of disinfection solution and aging on the hardness and colour stability of maxillofacial silicone elastomers.. Int J Artif Organs, Nov 9:0. doi: 10.5301/ijao.5000659
 • (2016). The effect of silica and prepolymer nanoparticles on the mechanical properties of denture base acrylic resin. J Prosthodontics, Nov 29. doi: 10.1111/jopr.12573.
 • Karakış D, Yildirim Bicer AZ, Dogan A, Koralay H, Cavdar. (2016). Effect of Self and Dual-Curing on Degree of Conversion and Crosslink Density of Dual-Cure Core Build-up Materials. Journal of Prosthodontic Research, doi.org/10.1016/j.jpor.2016.05.002
 • Uzunoglu E, Yildirim Bicer AZ, Dolapci I, Dogan A. (2014). Biofilm-forming ability and adherence to poly-(methyl-methacrylate) acrylic resin materials of oral Candida albicans strains isolated from HIV positive subjects. J of Advanced Prosthodontics, 6(1)(30-34).
 • Karakıs D, yildirim Bicer AZ, Erol O, Dogan A (2014). Effects of different polymerization protocols on the degree of conversion of two dual- cured build up composites polymerized by light emitting diode and halogen light curing units.. J of Applied Polymer Science, 131(15)
 • Yildirim Bicer AZ, Peker I, Akca G, Celik I (2014). In vitro antifungal evaluation of seven different disinfectants on acrylic resins. Biomed Research International,
 • Yildirim Bicer AZ, Karakıs D, Dogan A, Mert F (2014). A comparison of wear rate of direct and indirect resin composites: A two-body wear abrasion test. J of Composite Materials,
 • Yildirim Bicer AZ, Akarslan ZZ (2014). Influence of gag reflex on removable prosthetic restoration tolerance according to the patient section of the short form of the Gagging Problem Assessment Questionnaire. . J of Advanced Prosthodontics, 6(6)(474-482).
 • Yildirim Bicer, AZ, Dogan A, Keskin S, Dogan OM (2013). Effect of Argon Plasma Pretreatment on Tensile Bond Strength of a Silicone Soft Liner to Denture Base Polymers . J of Adhesion, 89(7)(594-610).
 • Akarslan ZZ, Yildirim Bicer AZ (2013). Influence of gag reflex on dental attendance, dental anxiety, self-reported temporomandibular disorders and prosthetic restorations.. J of Oral Rehabilitation, 40(12)(932-939).
 • Yildirim Bicer AZ, Dogan A, Dogan OM, Sengonul MC, Artvin Z. (2012). Influence of Surface Finish on Flexural Strength and Microhardness of Indirect Resin Composites and the Effect of Thermal Cycling . J Adhesion, 88(3)(224-242).
 • Akarslan Z,Yildirim Bicer AZ. (2012). Utility of the gagging problem assessment questionnaire in assessing patient sensitivity to dental treatments . Journal of Oral Rehabilitation, 39(948–955).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yildirim Bicer AZ, Ergun G, Egilmez F, Demirkoprulu H (2013). In Vitro Cytotoxicity of Indirect Composite Resins: Effect of Storing in Artificial Saliva. Ind J Dent Res , 24(1)(81-86).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yıldırım Biçer AZ, Zor ZF, Peker I (2019). HAREKETLİ PROTEZ KULLANAN HASTALARIN PROTEZ HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE BU HASTALARDAKİ PROTEZ STOMATİTİ GÖRÜLME SIKLIĞI. Selçuk Dental Journal,
 • Aslan BI, Küçükkaraca E, Ataç MS, Üçüncü N, Yıldırım Bicer AZ (2015). Multidisciplinary treatment of an untreated young adult patient with unilateral complete cleft lip and palate. TJO-, yayımlanmak üzere kabul edildi
 • Arzu Zeynep Yıldırım Biçer, Duygu Karakış, Arife Doğan (2014). Termal siklusun indirekt kompozit rezin materyallerinin renk stabilitesi üzerine etkisi. Acta Odontologica Turcica, 31(1)
 • Arzu Zeynep Yıldırım Biçer, Duygu Karakış, Arife Doğan, Yusuf Şahin (2014). Farklı kimyasal ortamların indirekt kompozitlerin sertlik ve aşınma dirençlerine etkisi. Acta Odontologica Turcica, 31(3)
 • Ilkay Peker, Arzu Zeynep Yıldırım Biçer,Erdal Bozkaya,Meryem Toraman Alkurt,Elif Sadık, Güven Kayaoğlu (2014). A rare clinical presentation of Axenfeld-Rieger syndrome: case report. Acta Odontol Turc , 31(3)(143-148).
 • İlkay Peker, Meryem Toraman Alkurt, Zeynep Yıldırım Biçer (2014). EVALUATION OF TOTAL AND PARTIAL EDENTULOUS JAWS USING PANORAMIC RADIOGRAPHY. Atatürk Ü Diş Hek Fak Derg, 24(2)
 • Yildirim Bicer AZ (2013). Bifosfonatlar ve çenelerde görülen osteonekroz. Acta Odontologica Turcica , 30(1)(35-38).
 • Duygu KARAKIŞ, Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER, Evren GÜLTEPE (2013). OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN BİR HASTANIN ALT ÇENEYİ ÖNE KONUMLANDIRICI APAREY İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU . Atatürk Ü. Diş Hek Fak Derg, 23(3)(385-391).
 • Serhan Akşit, Gamze Mandalı, Arzu Zeynep Yıldırım Biçer (2012). Geriatrik Hastalar ve İmplant. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak Derg, 5(52-57).
 • Yıldırım Bicer AZ, Peker İ, Demirel O (2012). Papillon-Lefevre Syndrome: Report of two cases in the same family. Cumhuriyet Dent J, 15(2)(149-155).
 • Ergün G, Kaya BM, Egilmez F, Yıldırım Biçer AZ (2012). Sabit Bölümlü Protez Alaşımına Karşı Gelişen Oral Likenoid Lezyonlar:Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci., 18(1)(137-143).
 • Yıldırım Biçer AZ (2011). SEROMER ESASLI İKİ FARKLI İNDİREKT KOMPOZİTMATERYALİN SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 28(2)(69-74).
 • MANDALI G, YILDIRIM BİÇER AZ, BULUT Z, KONAKÇI B (2011). Anterior Bölgede Estetik Yaklaşımlar: Olgu Sunumu. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 4(80-86).
 • Egilmez F, Yıldırım Biçer AZ, Ergün G (2010). Zirkonyumla Güçlendirilmiş Seramikler ve Dental İmplantolojide Kullanımı. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg. , 13(72-80).
 • Mandalı G, Yıldırım Biçer AZ, Konakçı B (2010). Direkt Kompozit Rezin Venerler ile Diastema Kapatılması:Olgu Sunumu. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4(2).
 • Mandalı G, Yıldırım Biçer AZ, Bulut Z, Ülgen H (2010). Aşınmış dişlerde protetik yaklaşımlar:Olgu sunumu. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4(2).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 2014 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (SCI)-Exp Uluslar arası Yayın Ödülü: (2014)
 • 2013 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (SCI) Uluslar arası Yayın Ödülü: (2013)
 • 2012 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (SCI) Uluslararası Yayın Ödülü (2012)

Proje

 • GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİAMİD REZİN MATERYALİNİN BÜKÜLME DAYANIMININ VE DİNAMİK MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2018) GÜ BAP
 • Farklı dezenfeksiyon ajanlarının ve yaşlandırma işleminin renklendirilmiş maksillofasiyal silikon elastomerin sertlik ve renk stabilitesi üzerine etkisi'' (2015) TÜBİTAK
 • Peri-implant oluk sıvısı IL-1β ve kemik alkalen fosfataz (BALP) seviyelerinin sigara içen ve içmeyen hastalarda değerlendirilmesi (2011) Gazi Üniversitesi
 • Dört Farklı Hazırlama Tekniği ile Zirkonya Alt Yapılarına İki Değişik Simanın Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi (2008) Gazi Universitesi
 • Üç Değişik Simanın Zirkonya Kor Yapılara Tutuculuklarının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • İndirekt Kompozit Materyallerinin Yapay Tükürükte Eskitilmesi Öncesi ve Sonrası Sitotoksik Etkilerinin in Vitro Değerlendirilmesi (2006) Gazi Üniversitesi