Arş. Gör. Zeynep Hazar

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu- Ankara(2017)
  • Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gündemimiz Çocuk Konferansı(2016)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

  • Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu Ankara(2017)

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (2016). Francisco Suarez'de Yasa, Devlet ve Sosyal Sözleşme. Ankara. Astana Yayınları.
  • (Arş. Gör. Elif Gül Yılmazlar ile). (2014). Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi:15 Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat . "Devlet Masumların Hayatını Kurtarmak İçin Şüphelilere İşkence Yapabilir mi?" Ankara. Seçkin Yayınevi.
  • Ed. İlyas Doğan . (2013). İnsan Hakları Hukuku. Ankara. Astana Yayınevi.

Editörlük

  • (2014). Anayasa Teorisi, Lale Yayıncılık, 2014,

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

  • (2018). Siyasi Partilerin Kapatılması ve Demokratik Toplumda Gereklilik İlkesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme . Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2018/1(73-106).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • (2013). Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(1525-1548).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

  • Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü "Türkiye’de İnsan Hakları" konulu makale yarışması yüksek lisans kategorisi birinciliği. (2012)