Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

Fen Fakültesi > Biyoloji

Karol S., Suludere Z., Ayvalı C. ve diğerleri, 2010. Biyoloji Terimleri Sözlüğü. 5. Baskı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, No. 699, 1067s., Ankara, ISBN: 975-16-1012-5. 1.Baskı 1998; 2.Baskı 2000; 3.Baskı 2004; 4.Baskı 2007, 5.Baskı 2010.

Karol S., Ayvalı C., Suludere Z., 2000. Hücre Biyolojisi. 4. Baskı. Ankara. x + 374s. (Düzeltilmiş ve yenilenmiş). 

Karol S., Ayvalı C., Suludere, Z., 1995. Hücre Biyolojisi. 3. Baskı. Ankara. xv + 517 s.

Karol S., Suludere Z., 1992. Hücre Çekirdeği ve Kromozomlar. Ankara, Gazi Üniv. Fen Edb. Fak. Yay., VIII + 231s.

Acar Ö.,..., Suludere Z., 1985. Yeni Türk Ansiklopedisi. Ed. A.Gökdemir, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, 12 cilt, 4914 s.

Karol S., Ayvalı C., Güven T., Suludere Z., 1982. Zooloji. İstanbul, MEB Basımevi, xv + 622s.