Prof. Dr. Musa Yıldız

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > Arap Dili Eğitimi

Danışmanlığında Hazırlanan Tezler:

1.  Polat, İbrahim, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “İmam Hatip Liseleri İçin Arapça” Adlı Ders Kitabı Serisinin     Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.

2.   Yerli, Leman, Arapça Dilbilgisiyle İlgili Türkçe Yazılmış Kitapların Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.

3.   Satır, Tuba, İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arapça Gramer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.

4.   Yılmaz, Hacı, Alî b. Mes‘ûd el-Ferğânî’nin el-Mustevfâ fî’n-Nahv Adlı Eserinin Gramer Öğretimi Açısından İncelenmesi (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.

5. Can, Betül, Fatih Döneminden Tanzimata Kadar Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2009.

6.    Özcan, Murat, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun ve Moodle Eğitim Yönetim Sistemi Destekli Müfredat Önerisi (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2012.  

7.   Seval Gültekin, İmam-Hatip Ortaokulları 5. Sınıflarda Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2013. 

8.  Güney, Esra, Arapça ve İngilizcedeki Edilgen Yapı: Karşıtsal Çözümleme (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

10.  Çelebi, Kevser, Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Arapça Öğretiminde Kullanılması (Harf-i Cerler Konusu Anlatılırken Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kullanılması Hakkında Bir Uygulama) (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

11. Abır, Bilal, Anadolu İmam Hatip Liselerinde Arapça Dersine Giren Öğretmenlerin Profilleri, Öğretmen Yeterlilikleri ve Yabancı Dil Öğretim Metotları Konusundaki Farkındalıkları (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

12. Bulduk, Hanife, Arapça Okuma Stratejilerinin Kullanımında Öğrenci Farkındalığı (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

13.  Kirman, Emine Ebru, Arapça ve Türkçe Dillerinin Zamanları Açısından Karşılaştırılması (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

14. Işıdan, Abdulmuttalip, Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından İmam Hatip Liseleri Mesleki Arapça Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

15.  İspir, Ayşe, Arapça Yazılı Medyada Reklam Dilinin İncelenmesi ve Reklam Metinlerinin Arapça Öğretiminde Kullanımına Yönelik Öneriler (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

16.   Çelik, Gülten Melek, Arapça ve Türkçede Bileşik Cümle-Karşıtsal Çözümleme (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

17.  Akkaya, İlyas, Tevfik el-Hakim'in Tiyatrolarının Arapça Sözlü Anlatım Öğretimine Katkısı (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

19.  Yılmaz, Göze, Osmanlı Döneminde Okutulan Arapça Dilbilgisi Kitaplarının Modern Arapça Öğretimindeki Yeri (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Eğitm Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

20.   Atalık, Yalçın, Süleyman Feyzi Paşa'nın Feydu'l-Bihâr Alâ Riyâdi'l-İzhâr adlı eserinin tahkiki ve Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

21.  Demir, Murat, İlköğretim 4. Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programı ve Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi (Doktora), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hazırladığı Tezler:

1.  Yıldız, Musa, Necîb Mahfûz’un Hayatı Eserleri ve Kısa Hikâyeleri, Gazi   Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1992, 78 s.

2.    Yıldız, Musa, Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1998, 298 s.