Prof. Dr. Yusuf Kızıl

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Aydil U, Kizil Y, Bakkal FK, Köybaşıoğlu A, Uslu S. (2014). Neoplasms of the hard palate. J Oral Maxillofac Surg , 72(619-26).
 • Gökdoğan O, Kızıl Y, Aydil U, Karamert R, Uslu S, İleri F. (2014). Sphenopalatine artery pseudoaneurysm: a rare cause of intractable epistaxis after endoscopic sinus surgery. . J Craniofac Surg, 25(539-41).
 • Kizil Y, Aydil U, Ceylan A, Uslu S, Baştürk V, İLeri F. (2014). Analysis of choanal polyps. . J Craniofac Surg., 25(1082-4).
 • Dinç AE, Yılmaz M, Tutar H, Aydil U, Kızıl Y, Damar M, Kemaloğlu YK. (2014). Reliability of SleepStrip as a screening test in obstructive sleep apnea patients.. Eur Arch Otorhinolaryngol,
 • Tutar H, Aydil U, Ekinci Ö, Bakkal FK, Tutar VB, Kızıl Y, Uğur MB. (2014). The basaloid variant of squamous cell carcinoma of the larynx. . Braz J Otorhinolaryngol , 80(245-250).
 • Güzeldir OT, Aydil U, Kizil Y, Akyildiz I, Köybaşioğlu A. (2014). The effect of infrahyoid muscle sectioning on hyoid bone position and oropharyngeal air column volume.. Laryngoscope,
 • Akyıldız I, Take G, Uygur K, Kızıl Y, Aydil U. (2013). Bacterial Biofilm Formation in the Middle-Ear Mucosa of Chronic Otitis Media Patients.. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg , 65 (Suppl 3)(557-61).
 • Kızıl Y, Ergun MA, Aydil U, Uslu S. (2013). Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene mutations in massive nasal polyposis patients. . Nobel Med , 9(17-20).
 • Tutar H, Goksu N, Aydil U, Baştürk Tutar V, Kizil Y, Bakkal FK, Bayazit YA. (2013). An analysis of petrous bone cholesteatomas treated with translabyrinthine transotic petrosectomy.. Acta Otolaryngol, 133(1053-7).
 • Aydil U, Akmansu M, Kizil Y, Üstün S, Yazıcı Ö, Karaloğlu F, Köybaşıoğlu A. (2013). Individualized treatment of T1 glottic cancer patients: oncological results and laryngeal preservation rates of a single institutional review. . J Laryngol Otol , 17(1-7).
 • Kızıl Y, Aydil U, Ekinci Ö, Dilci A, Köybaşıoğlu A, Düzlü M, İnal E. (2013). Salivary Gland Tumors in Turkey: Demographic Features and Histopathological Distribution of 510 Patients.. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 65 (Suppl 1)(112-20).
 • Keseroğlu K, Banoğlu E, Kızıl Y, Aydil U, Gönül İI, Yılmaz M, Ceylan A. (2012). Serum interleukin 16 levels in patients with nasal polyposis.. Laryngoscope, 122(961-4).
 • Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Güzeldir OT, Inal E, Bayazıt Y. (2012). Characteristics and management of intractable neck involvement in tularemia: report of 19 patients. . European archives of otorhinolaryngology, 269(1285-90).
 • Kızıl Y, Aydil U, Yılmaz M, Ekinci Ö, Güzeldir OT, Savaş VA, Köybaşıoğlu A. (2012). Vocal cord leukoplakia: characteristics and pathological features.. Int J Phonosurg Laryngol , 2(9-13).
 • Kurtipek O, Isik B, Aslan M, Unal Y, Kızıl Y, Kemaloglu Y. (2012). A study to investigate the relationship between difficult intubation and prediction criterion of difficult intubation in patients with obstructive sleep apnea syndrome. . J Res Med Sci , 17(615-20).
 • Aydil U, Kizil Y, Koybasioglu A. (2012). Less known non-infectious and neuromusculoskeletal system originated anterolateral neck and craniofacial pain disorders. . European Archives of Otorhinolaryngology, 269(9-16).
 • Arslan M, Kurtipek O, Dogan AT, Unal Y, Kizil Y, Nurlu N, Kamaci S, Kavutcu M. (2009). Comparison of effects of anaesthesia with desflurane and enflurane on liver function. . Singapore Medical Journal., 50(73-7).
 • Ural A, Oktemer TK, Kizil Y, Ileri F, Uslu S. (2009). Impact of isotonic and hypertonic saline solutions on mucociliary activity in various nasal pathologies: clinical study.. Journal of Laryngology and Otology., 123(517-21).
 • Aydil U, Işeri E, Kizil Y, Bodur S, Ceylan A, Uslu S. (2008). Obstructive upper airway problems and primary enuresis nocturna relationship in pediatric patients: reciprocal study.. Journal Otolaryngolology Head and Neck Surgery., 37(235-9).
 • Aydil U, Ekinci O, Köybaşioğlu A, Kizil Y (2007). Hyoid bone insertion tendinitis: clinicopathologic correlation.. European Archives of Oto-rhino-laryngology, 264(557-560).
 • Ozbilen S, Aydil U, Dinç AE, Kizil Y, Köybasioglu A (2006). Relationship between tumour-node-metastasis stage of laryngeal squamous cell carcinoma and duration of symptoms.. Journal of Laryngology and Otology, 120(482-6).
 • Ozgur SK, Beyazova U, Kemaloglu YK, Maral I, Sahin F, Camurdan AD, Kizil Y, Dinc E, Tuzun H. (2006). Effectiveness of inactivated influenza vaccine for prevention of otitis media in children. . Pediatric Infectious Disease Journal, 25(401-4).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, İnal E. (2013). Organ karuma çağında total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül oranları. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg , 23(10-4).
 • Köybaşıoğlu A, Çolak M, Akyürek N, Kızıl Y, Aydil U. (2012). Olgu Sunumu: Rekürren siyaladenit şeklinde prezente olan steroide iyi yanıt veren atipik seyirli parotis bezi lenfoması. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 22(172-5).
 • Kizil Y, Yilmaz M, Aydil U, Erdem O, Bayazit YA, Ceylan A (2008). Çocuk hastada parotis bezinin fasyal schwannoması. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 18(175-8).
 • Ceylan A, Ileri F, Kizil Y, Uslu S, Yilmaz M, Asal K, Ural A (2006). Sfenokoanal polibin endoskopik cerrahisi. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 16(94-6).
 • Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Asal K, Kızıl Y, Inal E (2003). Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 11(170-4).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kızıl Y, Aydil U, İleri F. (2014). Endoscopic management of nasopharyngeal meningoencephelocele in an infant.. Türk Rinoloji Dergisi , 3(22-5).
 • Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. (2014). Maksiller sinüs ostiumuna göç eden diş implantı ve transantral endoskopik yaklaşımla çıkarılması: bir olgu sunumu. . Türk Rinoloji Dergisi, 3(18-21).
 • Aydil U, Akyürek N, Latifi H, Helvacı A, Kızıl Y. (2013). Primary Kaposi Sarcoma of the parotid gland in a human immunodeficiency virüs (HIV) – Negative Patient. . KBB-Forum , 12(121-4).
 • Tutar H, Bakkal FK, Aydil U, Ceylan A, Kizil Y, Yilmaz M, Köybaşıoğlu A. (2013). Tiroid cerrahisi deneyimlerimiz. . Gazi Med J , 24(120-1).
 • Uslu SS, Kızıl Y, Tatlı H, Akyıldız İ, Aydil U. (2013). Sfenoid sinüse renal hücreli karsinoma metastazi: Olgu Sunumu. . Türk Rinoloji Dergisi , 2(123-6).
 • Aydil U, Kızıl Y. (2012). Neoplazmayı taklit eden submukozal dil enfeksiyonunun tanısında dil ultrasonografisi: olgu sunumu. . Gazi Med J , 23(65-8).
 • Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. (2012). Castleman’s disease in the neck and parotid region: report of two cases.. Gazi Med J , 23(69-72).
 • Çelik M, Aydil U, Kızıl Y. (2012). İnternal karotid arter trombozu ve atipik otolojik klinik ile seyreden bir çocuk istismarı olgusu. . Gazi Med J , 23(157-60).
 • İnal E, Cebeci S, Vargöl E, Kızıl Y, Aydil U (2011). Olgu Sunumu: Akut ve ilerleyici solunum sıkıntısı ile belirti veren trakeal lenfoma. Gazi Tıp dergisi, 22(127-9).
 • Arslan M, Işık B, Kızıl Y, Özsoylar Ö, Dinç E,Akçabay M, Kemaloğlu YK (2008). Anesthetic Induced Middle Ear Pressure Changes And Nausea And Vomiting In Children Undergoing Adenotonsillectomy . Yeni tıp dergisi , 205(217-22).
 • Aydil U, Özbilen S, Kızıl Y. (2005). Labirentitler.. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical and Medical Sciences , 1(86-91).
 • Kızıl Y, Ceylan A, Bayramoğlu İ, Yılmaz M, Asal K, Ural A (2004). İnfratemporal Fossanın İlkel Nöroektodermal Tümörü: Beklenmedik Sunum. Otoskop, 5(68-71).
 • Kızıl Y,Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Göksu N, İnal E, Ural A (2004). Glomus Tümörleri: Klinik Yaklaşımımız. KBB ve BBC Dergisi, 12(64-68).
 • Yılmaz M, Kızıl Y, Ceylan A. (2004). Boyunda Diş Kökenli Nekrotizan Fasiit: Bir Olgu Sunumu.. KBB ve BBC Dergisi, 12(132-5).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gökdoğan O, Akyıldız İ, Kızıl Y, Aydil U, Çağlar K, Kalkancı A, Uslu S, 2014. Polipli ve polipsiz kronik sinüzit hastalarında stafilokok kaynaklı enterotoksin B seviyeleri ve gen ekspresyon miktarının kantitatif analizi, 11th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Güzeldir OT, Aydil U, Kızıl Y, Akyıldız İ, Köybaşıoğlu A, 2014. Bir hayvan modelinde infrahiyoid kas serbestleştirmenin hiyoid kemik pozisyonu ve orofarengeal hava sütunu hacmi üzerine etkisi, 11. International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Kızıl Y, Aydil U, 2012. Inverted papilloma presenting as a choanal polyp, 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Kızıl Y, Aydil U, Ekinci Ö, Dilci A, Köybaşıoğlu A, Düzlü M, İnal E, 2012. Tükrük bezlerinin primer tümörleri: Dağılım ve histopatolojik özellikler, 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Kızıl Y, Aydil U, Ceylan A, Uslu S, Baştürk V, İleri F, 2012. Choanal polyps: Report of 98 cases, 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Köybaşıoğlu A, Yımaz M, İnal E, 2012. Organ koruma çağında total larenjektomi ve faringokutanöz fistül oranları, 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Kızıl Y, Aydil U, İleri F, 2012. Endoscopic repair of nasopharyngeal meningoencephelocele in an infant, 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress Ankara, Türkiye
 • Arslan M, Işık B, Kızıl Y, Özsoylar Ö, Dinç E, Akçabay M, Kemaloğlu Y, 2006. Middle ear pressure and postoperative nausea and vomiting in children undergoing adenotonsillectomy: desflurane plus N2O or remifentanyl versus sevoflurane plus N2O or remifentanyl, Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology Madrid, İspanya
 • Özbilen S, Aydil U, Dinç E, Kızıl Y, Köybaşıoğlu A., 2004. Relationship between TNM stage of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma and Duration of Symptoms, 3. Congresso Italio-Turco Di Laryngologia Chieti/Pescara, Italia
 • Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y, İnal E, Asal K, 2002. Horizontal Supraglottik Larenjektomi Yapılan Hastalarda Faringeal Nörektomi ile Krikofarengeal Miyotominin Yutma Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 2. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi Ankara, Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Polisomnografi değerlendirmesi. Horlama Kursu. 10. Türk Rinoloji Kongresi. Antalya, Türkiye.(2014)
 • Horlama ve OSAS’ta cerrahi dışı tedaviler. Horlama Kursu. 10. Türk Rinoloji Kongresi. Antalya, Türkiye.(2014)
 • Septoplasti endikasyonları, klinik ve laboratuar değerlendirme. Septum cerrahisi. Ankara, Türkiye(2013)
 • Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Diyarbakır, Türkiye(2013)
 • OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Diyarbakır, Türkiye. (2013)
 • Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Edirne, Türkiye(2013)
 • OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Edirne, Türkiye(2013)
 • Tonsillit, Farenjit, Larenjit. 10. Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri. Birinci basamakta KBB hastalıklarına yaklaşım sempozyumu. Ankara, Türkiye.(2013)
 • Timpanoplasti tanımı, tarihçe, preop tetkikler ve dikkat edilecek noktalar. Timpanoplasti teknikleri. Ankara, Türkiye(2013)
 • OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Trabzon, Türkiye(2013)
 • Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. Trabzon, Türkiye(2013)
 • Posterior etmoidektomi ve sfenoidotomi. Endoskopik sinus cerrahisi kursu. 9. Türk Rinoloji Kongresi. Antalya, Türkiye.(2013)
 • Osteotomiler. Septorinoplastiye farklı bakış 2013 Ankara, Türkiye(2013)
 • Vaka Tartışması: Horlama ve uyku apnesinde hangi cerrahi? 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Ankara, Türkiye.(2013)
 • Koanal poliplere yaklaşım. Rinolojide güncel konular. Ankara, Türkiye(2012)
 • Horlama ve uyku apnesinde cerrahi tedavi seçim kriterleri. Horlama ve uyku apnesi tedavisi kursu. 8. Rinoloji Kongresi. Antalya, Türkiye(2012)
 • Klinik Uygulamalar ve Tanı Açısından Burun Anatomisi 34. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, Türkiye(2012)
 • Nazal cerrahinin OSAS tedavisindeki yeri. Obstruktif sleep apne sendromuna farklı bakış sempozyumu. Ankara, Türkiye(2011)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Boyun kitleleri tanı ve tedavi (2011-2012)
 • Tükrük bezleri hastalıkları (2011-2012)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (2011-2012)
 • İntraoral lezyonlar (2011-2012)
 • Dispne (2011-2012)
 • Derin boyun enfeksiyonları (2011-2012)
 • Kulak ağrıları (2011-2012)
 • Paranazal sinüs hastalıkları ve oroantral fistüller ve tedavi
 • Obstriktif uyku apnesi (2011-2012)
 • Üst solunum yolu yabancı cisimleri (2011-2012)
 • Oral kavite ve orofarenks enfeksiyonları (2011-2012)