Prof. Dr. Gülderen YENTÜR

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Eczacılık Temel Bilimleri

Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların Miktar Tayinleri Üzerine Araştırmalar- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu-1993

Yağlara ve Bazı Gıda Maddelerine Antioksidan Olarak Katılan Propil, Oktil ve Dodesil Gallat Miktarlarının Araştırılması- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu-1994

Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu-2000

Ankara’da Satılan Damacana Pet Şişe Sularının ve Şebeke Sularının Escherichia coli ve Koliform Grubu Bakteriler Yönünden Araştırılması- Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu-2005