Prof. Dr. Yavuz Burgaz

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

  • FARKLI DESTEK VE GÖVDE BOYUTLARINDAKİ KANTİLEVER KÖPRÜLERDE, FONKSİYONEL STRESLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ (2007)
  • FARKLI TAMAMI SERAMİK KURON YAPIM TEKNİKLERİNDE İÇ UYUMLARIN İNCELENMESİ (2007)
  • Endodontik Tedavili Dişlerde Uygulanan Fabrikasyon ve döküm Post Tasarımlarında Çiğneme Kuvvetlerinin Oluşturduğu Gerilimlerin Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle İncelenmesi G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, 1999. (1999)
  • Adhezive Köprülerde Dentin ve Mine Bağlantısının Değerlendirilmesi G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, 1998. (1998)
  • Kron-köprü protezlerinde kullanılan akrilik ve kompozit rezinlerle soy olmayan metal alt yapı arasında oluşan mikrosızıntının değerlendirilmesi, (1993)
  • Kron-köprü protezlerinde kıymetsiz metal alaşımı alt yapı ile estetik materyalin bağlantısının sağlanmasında elektrokimyasal metodun uygulanması, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, 1989. (1989)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Burgaz,S.,Çakmak,G.,Yilmazer,M., Ertas,N., Kemaloglu,Y., Burgaz,Y.: (2002). Assessment of DNA damage in lymphocytes and exfoliated nasal cells of dental laboratory technicians exposed to chromium, cobalt and nickel. . Mutation Research ,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yrd. Doç. Dr. Çağrı URAL Prof. Dr. Yavuz BURGAZ Doç. Dr. Duygu SARAÇ (1960). “FARKLI TAMAMI SERAMİK KURON YAPIM TEKNİKLERİNDE İÇ UYUMLARIN İNCELENMESİ . Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi dergisi ,