Yrd. Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • ZEHİR C.- MÜCELDİLİ B. – ALTINDAĞ E. - ŞEHİTOĞLU Y.-ZEHİR S. (2014). Charismatic Leadership and Organizational Citizenship Behavior: The Mediatıng Role of Ethical Climate. Social Behavior And Personality, 42 (8)(1365-1376).
 • ZEHİR C. - AKSU M. - ŞEHİTOĞLU Y. (2014). Küresel Kriz ve Türk KOBİ’leri: Kriz Yönetimi ve Uyguladıkları Finansal Politikalar. İktisat İşletme ve Finans, 337(39-72).
 • ŞEHİTOĞLU Y. - ZEHİR C. (2010). The Analysis of Employee Performance in the Context of Employee Silence and Organizational Citizenship Behaviour in Turkish Public Institutions. Todaie's Review of Public Administration, 4 (4)(95 - 120).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ŞEHİTOĞLU Y. (2014). Study of Organizational Commitment in the Context of Leadership Styles and Reasons of Employee Silence . Journal of Global Strategic Management, 8 (1)(57-68).
 • KÖSEOĞLU M.A. - ŞEHİTOĞLU Y. - PARNELL J.A. (2014). A bibliometric analysis of scholarly work in leading tourism and hospitality journals: the case of Turkey (Accepted Paper). Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research DOI:10.1080/13032917.2014.963631,
 • ÖZDEMİR ÖÇ - ŞEHİTOĞLU Y (2013). Assessing the Impacts of Technology Business Incubators: A framework for Technology Development Centers in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences (Elsevier), 75(282-291).
 • ŞEHİTOĞLU Y. - ÖZDEMİR ÖÇ (2013). The Impact of Business Incubation on Firm Performance during Post Graduation Period- Turkey Example. British Journal of Arts and Social Sciences (Listed and indexed in the EBSCO, SSRN, DOAJ, Ulrich, Cabell's), 12-1(171-190).
 • ZEHİR C. - ŞEHİTOĞLU Y. - ERDOĞAN E. (2012). The Effect of Leadership and Supervisory Commitment to Organizational Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences (Elsevier), 58(207-216).
 • KARA M. - ŞEHİTOĞLU Y. - ÖZDEMİR ÖÇ. (2009). Türk Dünyası İçin Mevcut Pazar Fırsatlarına Yönelik Sanayi Stratejilerinin Belirlenmesi. Journal of Azerbaijani Studies, Vol.12, Number 1-2(700 – 711).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ŞEHİTOĞLU Y. (2012). İşgören Sesliliği, Nedenleri ve Boyutları: Teorik Bir Çerçeve. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(27 - 38).
 • ŞEHİTOĞLU Y. - KARGIOĞLU F. (2010). Milliyetçi Ekonomi-Politik Üzerine Tezler 1: Tarih, Felsefe Ve Metodoloji Merkezli Bir Girizgâh. TÜRKİZ Dergisi, Cilt 1, Sayı 6(91 - 99).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ZEHİR C.- ŞEHİTOĞLU Y.- NARCIKARA E.-ZEHİR S., 2014. E-S-Quality, Perceived Value and Loyalty Intentions Relationships in Internet Retailers, 10th International Strategic Management Conference Rome - Italy
 • HIZIROĞLU M. - ŞEHİTOĞLU Y., 2013. Strateji Algısı ve Strateji Geliştirme Yaklaşımı Yönetici Düzeyleri Arasında Farklılık Gösteriyor mu?, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kütahya - Türkiye
 • ŞEHİTOĞLU Y., 2013. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Performansı İlişkisi: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Muğla - Türkiye
 • HIZIROĞLU M. - KARADAL H. - ŞEHİTOĞLU Y., 2013. Yöneticilerin Stratejik Düşünme Düzeyleri İle Yönetim Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Novi Pazar - Sırbistan
 • ŞEHİTOĞLU Y., 2013. Çalışan Sesliliği ve Çalışan Performansı İlişkisi: Türk Demir - Çelik Sektöründe Bir Uygulama, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Muğla - Türkiye
 • KARA M. - ŞEHİTOĞLU Y., 2007. Karadeniz Bölgesi’nde Deniz Ticareti ve Liman İşletmeciliği Stratejileri, 2. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı Giresun - Türkiye
 • KARA M. - ŞEHİTOĞLU Y., 2007. Türk Dünyası’nda Enerji Kaynaklarının Dağıtımına İlişkin Pazarlama Stratejileri ve Enerjide Yapısal Girişim Modeli, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Celalabad - Kırgızistan

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - Bilim Kurulu Üyesi Novi Pazar - Sırbistan(2013)
 • 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi - Bilim Kurulu Üyesi Üsküp - Makedonya(2012)

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2014). İşletme Araştırmaları Dergisi, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
 • (2014). International Review of Management and Marketing , The Effect of Business Firms’ International Activities on the Firm Performance: A Central Black Sea Region Case
 • (2014). European Journal of Business and Management , The Role of Work Commitment and Work Motivation in Mediate the Influence of Transformational Leadership on the Performance (Study on PT. Terminal Peti Kemas Surabaya)
 • (2013). İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi , Birey-Örgüt Uyumunun Açıkça Konuşma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü: MBA Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
 • (2013). Procedia - Social and Behavioral Sciences, The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in the province of Erzurum, Turkey
 • (2013). Economics and Management, Business Environment Factors Determining the Selection of Tıme for the Implementation Of New Technologies In Lithuanian Industrial Enterprises
 • (2013). International Journal of Research in Business and Social Science, The Indirect Effects of Servant Leadership Behavior on Organizational Citizenship Behavior and Job Performance: Organizational Justice as a Mediator
 • (2013). İşletme Araştırmaları Dergisi , Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
 • (2012). British Journal of Arts & Social Sciences, A Test of the Mediating Role of Fairness Perceptions in the Relation between Servant Leadership Behavior and Job Performance

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2011)
 • Yayın Teşvik (2010)