Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir

Hemşirelik > Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yaman Ş, Uçakı C, Kök R, Kalkan A, Özkan S. , 2015. Premenstrual Sendromda Kullanılan Tamamlayıcı Yöntemler, 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Bursa
 • Yaman Ş, Kök R, Uçakı C, Kalkan A, Özkan S. , 2015. Gebelerde Kesin Yatak İstirhatine Bağlı Gelişebilecek Kardiyovasküler Sistem Sorunları ve Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri, 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Bursa
 • Yaman Ş, Ayaz S, Karakuzulu Doğrusoy S. , 2015. Jinekolojik Kanserli Kadınların Deneyimledikleri Psikososyal Sorunlar ve Başetmeleri: Fenomonolojik Bir Çalışma, 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Bursa
 • 5. Göçmen Baykara Z, Güler Demir S, Yaman Ş, 2014. The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity, II.International Conference On Ethics Education Ankara
 • Yaman Ş, Ayaz S. , 2014. Histerektomi Ameliyatı Geçiren Kadınlara Ameliyat Öncesi Verilen Eğitimin Kadınların Benlik Saygısı ve Beden Algısına Etkisi, 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi , İzmir
 • Gülşen VURAL, Şengül YAMAN EFE, Sık Karşılaşılan Genital Yol Enfeksiyonları, 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Bursa
 • Şengül YAMAN EFE, Medya ve Cinsellik, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Ankara
 • Gülşen VURAL, Şengül YAMAN EFE, Postpartum Kontrasepsiyon, 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Ankara
 • Zerrin TEZEL, Sezer KISA,Şengül YAMAN EFE, İnci BİLGİLİ, Perihan SAYGILI, Gülşen VURAL, Gebe Eğitim Sınıfı ve Yaşanılan Sorunlar: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi DoğumKadın Hastalıkları Polikliniği Modeli, 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Çocuk Gelinler Ankara(2014)
 • İletişimde Güçlenme ve Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı Ankara(2014)
 • Hemşireliğin Görün(mey)en Yönü: Bakım Ankara(2013)
 • Sosyal ve Biyolojik Yönüyle Kadın & Mizojini Ankara(2013)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sezaryen Doğum Yapan Annelerin Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi (2015)
 • Yardımcı Üreme Teknikleriyle Gebe Kalan Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler (2015)
 • Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatalarının Belirlenmesi (2013)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Sultan Ayaz, Gökçe Demir, Bülent Çelik, Makbule Tokur Keskin, Nuriye Yıldırım, Gülbahar Korkmaz Arslan, Deniz Koçoğlu, Hülya Kulakçı, Şengül Yaman, Fatma Eker, Asiye Kartal, Burcu Bayrak Kahraman, Yasemin Gümüş. (2014). Hemşirelik ve Sağlık Bakımı Profesyonelleri için Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamaya Giriş. Hemşirelikte Araştırma Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sengul Yaman, Naime Altay (2015). Posttraumatic stress and experiences of parents with a newborn in the neonatal intensive care unit . Journal of Reproductive and Infant Psychology, 33 (2)(140-152).
 • Şengül Yaman, Lale Taşkın (2014). Factors facilitating the emergence of domestic violence in Turkey. Asian Biomedicine, 8(6)(727-733).
 • Zehra Gocmen Baykara, Sevil Guler Demir and Sengul Yaman (2014). The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity. Nursing Ethics, -(-).
 • Şengül Yaman, Sultan Ayaz (2014). Hymen Tearing in the Treatment of Vaginal Agenesis: Implications on Women in Turkey. Journal of Transcultural Nursing, 25 (3)(303-306).
 • Şengül Yaman Efe, Lale Taşkın (2012). Emergency Nurses’ Barriers to Intervention of Domestic Violence in Turkey: A Qualitative Study. Sexuality and Disability, 30(4)(441-451).
 • Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Şengül YAMAN EFE, Gülşen VURAL (2011). Determining the nurse’s health problems and work stress level in Turkey. Healthmed, 5(4)(759-765).
 • Sultan AYAZ, Şengül YAMAN EFE (2010). Traditional Practices Used by Infertile Women in Turkey. International Nursing Review, 57(3)(383-387).
 • Şengül YAMAN EFE, Sultan AYAZ (2010). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11 (1)(23-29).
 • Şengül YAMAN EFE, Sultan AYAZ (2010). Mobbing Against Nurses in the Workplace in Turkey. International Nursing Review, 57(3)(328-334).
 • Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Gülşen VURAL, Şengül YAMAN EFE, Semiha ÖZKAN, Selda ÖZGEN, Rabiye ERENOĞLU (2010). Comparison of Olive Oil and Dry-Clean Keeping Methods in Umbilical Cord Care as Microbiological. Maternal and Child Health Journal, 14 (9)(999-1004).
 • Sultan AYAZ, Şengül YAMAN EFE, Sinan KÖRÜKLÜOĞLU (2008). Jinekolojik Kanserli Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28(6)(880-885).
 • Sultan AYAZ, Şengül YAMAN EFE (2008). Potentially Harmful Traditional Practices During Pregnancy And Postpartum. The European Journal of Contraception Reproductive Health Care, 3(3)(282-288).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Şengül Yaman Efe, Sultan Ayaz (2013). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Görüşleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 21 (3)(118-126).
 • Sultan AYAZ, Şengül YAMAN EFE (2009). Family Planning Attitudes of Women and Affecting Factors. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 10 (3)(137-141).
 • Şengül YAMAN EFE (2009). Kafein Alımının Gebelik Üzerine Olumsuz Etkileri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 19(1)(45-49).
 • Şengül YAMAN EFE, Lale TAŞKIN, Kafiye EROĞLU (2009). Türkiyede Postnatal Depresyon ve Etkileyen Faktörler. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 10(1)(14-20).
 • Sultan AYAZ, Şengül YAMAN EFE (2007). Ankara Kalesi Bölgesinde Yaşayan Kadınların Yeni Türk Medeni Kanunu, Yeni Türk Ceza Kanunu Ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kadın Sağlığı İle Ilgili Bölümlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği, Hukuku, Tarihi, 15 (2)(69-80).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şengül YAMAN (2012). Acil Servis Hemşirelerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Rol ve Sorumlulukları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26 (1)(111-116).
 • Şengül YAMAN EFE (2009). Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hemşirelik Hizmetlerinde "Değişim Modelinin" Kullanılması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3)(130-135).
 • Şengül YAMAN EFE (2007). Hemşirelikte Atılganlık. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3)(69-75).
 • Şengül YAMAN EFE, Mustafa Kemal EFE (2007). Güldünya Tören Olayının Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 16(396-407).
 • Şengül YAMAN EFE, Lale TAŞKIN (2006). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi Ve Davranışları. Sağlık ve Toplum, 16(2)(90-100).