Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yahşi Yazıcıoğlu,Neşe Songür, 1960. İşletmecilik, 7.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Başkent Üniversitesi, 23-26 Kasım, . Kızılcahamam- Ankara, 2000

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • ULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU International Symposium of Silk Worm Breeding and Woven Silk 25–28 Ekim 2011 – Alanya Alanya(2011)
 • İpek Üreten Bazı ülkelerde Bir Ev endüstrisi Olarak İpek böcekçiliği ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi Alanya(2011)
 • Doğal İpek Halıların İpek Benzeri Halılardan Ayırt Edilmeleri Ve Bakımları Alanya(2011)
 • Isırgan otunun endüstride kullanım imkanları Süleyman Demirel Üniversitesi(1960)
 • Sosyal Ekonomi Alanındaki Küçük ve Mikro İşletmelerde Yenilikçi Mesleki Eğitim Yaklaşımları Siirt(1960)
 • Gürtanın, N., Y. Yazıcıoğlu, N. Canikli.,"; El Dokusu Yün Halıcılıkta kullanılan İpliklerimizin Kaliteleri ile Standartlara Uygunlukları"; Günümüz Türk Halıcılığı Genelinde Demirci Halıcılığının Sorunları Sempozyumu(1960)
 • Arli, M., Y. Yazicioğlu, Z. Yildirim., El Dokusu Halılarda Desen Üretme Teknikleri ve Özel Desenli Halıların Turizm Alanında Kullanımı. Günümüz Türk Halıcılığı Genelinde Demirci Halıcılığının Sorunları Sempozyumu. 8-9 Ekim 1987
 • Gürtanin, N., Y. Yazicioğlu., "Turistik Bir Yöre Olan Adıyaman İlinde Üretilebilecek El Sanatları Ürünlerinin Nitelikleri" Atatürk Barajı Göl Alanı ve Çevresi Folklor Sempozyumu, 19-21 Kasım 1986
 • Türkiyede El Dokusu Halı Üretim Sistemleri ve Bu Sistemlerin Birbirlerine Olan Üstünlükleri Türk Halıcılık Sempozyumu, Demirci Kasım 1983

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Tüketim Haftası Dolayısı ile Panel Gazi Üniversitesi
 • Ulusal El Sanatları Sempozyumu Siirt Üniversitesi

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Ev İdaresi Ön Lisans Program Koordinatörü (2011)(15.08.2011 - )
 • Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Senatörlüğü
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
 • Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • G.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü Ev Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. 15.7.1988- 26.10.1992 tarihleri arasında kesintisiz olarak.
 • G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Aile Bilimleri ve Tüketici Eğitimi Bölümü, Tekstil Moda ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı1992-2000

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Gaziantep İli Makine Halısı Üretimi (2018)
 • Ahlatta Baston Üretim Teknolojisi. Bastone Production Technology in Ahlat. (1985)
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları İçerisinde Bulunan Trikotaj Atelyeleri ve Ev İşletmelerinin Çalışma Koşulları.
 • Çorum İli İskilip İlçesi Geleneksel Kadın Giysileri.
 • Sümerbank Isparta Halı Fabrikasında Uygulanan Halı Apre Teknolojisi ile Halı Yıkamada Kullanılan Kimyasal Maddelerden Tasarruf İmkanları Üzerinde Bir Araştırma.
 • Gelişen Teknolojinin Bazı Yörelerde Geleneksel Ev Yaşamında Meydana Getirdiği Değişimler.
 • Ankarada Bulunan Değişik Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Kadınların Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler İle Tüketime İlişkin Tutum ve Davranışlar.
 • Piyasada Bulunan Kükürt Boyar Maddeler ile Farklı Şekillerde Boyanmış Pamuk İpliklerinin Boya ve Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.
 • Kuruluşundan Bu Yana G.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı Programından Mezun Kişilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma.
 • Değişik Sosyo-Ekonomik Kesimde Yaşayan Türk Kadınının Dış Giyim Eğilimi.
 • Ankara İli Çubuk İlçesindeki Ailelerin Ev Ekonomisi Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Aile Bütçesine Katkıları.
 • El Örgüsü Çorapların Teknik Desen Renk ve Kullanım Özellikleri
 • Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Bilgisayarın El Dokumacılığının Değişik Aşamalarında Kullanılma İmkanları Üzerinde Bir Araştırma.
 • Türkiyede ve Almanyada Üretilen Bazı Telalarda Kuru Temizleme ve Yıkama İşlemleri Sonucunda Ortaya Çıkan Boyut Değişimleri Üzerine Bir Araştırma.
 • Gaziantep Yöresinde Üretilen Kutnu, Alaca ve Meydaniye Kumaşların Bazı Teknolojik Özellikleri.
 • Kadınların Vücut Özelliklerine Uygun Kalıp Çiziminde Bir Yöntem Geliştirme.
 • Bayan Ceketinde Kumaş Yapılarının Model ve Kalıp Tasarımına Etkileri
 • Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Ailelerin Ev Teknolojisini Kullanımlarını Etkileyen Faktörler.
 • Dokuma Kumaşların Dökümlülüklerinin Tespitinde Yeni Bir Model Örneği.
 • Ankara Ayaş Yöresinde Üretilen Tiftiklerin Değerlendirme Şekli ve Aile Ekonomisine Katkısı Üzerinde Bir Araştırma.
 • 7-14 Yaş Çocuklarının Vücut Ölçülerinin Standartlaştırılması ve Standart Ölçülerine Uygun Kalıp Çiziminde Bir Yöntem Geliştirilmesi.
 • Orta ve Büyük Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi Felsefesine Yaklaşımları Ve Hazır Bulunuşluk Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
 • Afyon İlindeki Yöresel Giysilerin El Sanatları Açısından Durumları.
 • Ankara";da Değişik Sosyo Ekonomik Kesimlerde Üretilen Konutlarda Kullanılan İç Mekan Yapı Malzemeleri Üzerine Bir Araştırma
 • Farklı İpliklerin Kullanımı İle Farklı Dokuma Sıklıklarının Uygulanması Sonucu Belirlenmiş Özelliklerde Dokuma Üretme Projesinin Öğretim Teknikleri Üzerinde Bir Araştırma
 • Sümerbank Isparta Halı Fabrikasında Uygulanan Yapağı Yıkama Teknolojisi ile Yapağı Yıkamada Kullanılan Kimyasal Maddelerden Tasarruf İmkanları Üzerine Bir Araştırma
 • Bolu İli, Düzce İlçesindeki El Yapımı Tüfek Üretim Teknikleri ve Silah Üzeri Süslemeleri
 • Ankara";daki Kız Meslek Liselerinde Nakış Alanında Yeni Teknolojinin Kullanılma Sorunları.
 • Sivas İlinde Üretilen El Dokusu Yün Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.
 • "; Ankara ve Bolu İllerinde Üretilen Esas Sınıf Tiftiklerin Bazı Fiziksel Özellikleri ile Kullanım Şekilleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma";
 • ";Ankaradaki Yükseköğrenim Gençliğinin İyi Giyim ve Moda Hakkındaki Görüşleri ve Bunu Uygulayabilme Olanakları";
 • ;Kurtbağrı (Ligustrum vulgare L.) Bitkisi Yapraklarından Çeşitli Çözücüler ve Mordanların Kullanımı ile Yün Halı İpliği Üzerinde Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları.
 • ";Ankarada Bulunan Bir Deri Giyim Atelyesinin Üretim Modeli Üzerinde Bir Araştırma. ";
 • ";Halıların Yıpranma Dayanımlarının Belirlenmesi İçin Araç Geliştirilmesi ve Bu Araç Yardımıyla Bazı Makine Halılarının Yıpranma Dayanımlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma.
 • "; İhracata ve İç Tüketime Yönelik Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanılan Kumaşların Bazı Teknolojik Özellikleri";, Gazi Universitesi, 1989

Dersler

 • Bilgisayar Uygulamaları I (2009-2010 güz)
 • Bilgisayar Uygulamaları II (2008-2009 bahar)
 • Moda Dizayn (2009-2010 güz)
 • Mezuniyet Tezi (2008-2009)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Deutsches Wollforschungs Institute (DWI)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Prof Dr. Yahşi Yazıcıoğlu. (2017). 6.9.Yazıcıoğlu, Y2017, Temel Tasarım. ideal kültür yayıncılık 2017 Çınar matbaası ve yay san.tic. ltd. şti.ata han no 34 kat: tel 0212 6289600 sertifika no: 12683 5 Bağcılar İstanbul,ISBN 978-605-05-5729-76-9 296s, (birinci baskı) ,. Temel tasarım Türkiye.
 • Prof.Dr. Yahşi Yazıcıoğlu. (2017). 6.10.Yazıcıoğlu, Y2017, Endüstriyel Tasarım.ideal kültür yayıncılık 2017 Çınar matbaası ve yay san.tic. ltd. şti.ata han no 34 kat: tel 0212 6289600 sertifika no: 12683 5 Bağcılar İstanbul,ISBN 978-605-05-5729-75-2 408s, (birinci baskı) ,. Endüstriyel tasarım türkiye.
 • Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu - Yrd. doç. Dr. Samiye Erdoğan. (2015). Toplumsal Yaşamda Aile Anadolu Üniversitesi,Açık Öğretim Fakültesi. 2015. Toplumsal Yaşamda Aile türkiye. Anadolu Üniversitesi.
 • Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu Yrd. Doç. Dr. Samiye Erdoğan. (2015). 7.6.9. Yazıcıoğlu, Y., S. Erdoğan, Yaşam Becerileri ,Detay yayınları 654,Detay yayıncılık Adakale sokak No:14/1 Kızılay Ankara,ISBN 678-605-9189-05-7 295 s,2015 (birinci baskı) , . yaşam becerileri Türkiye.
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan,. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4. baskı. Bilimsel araştırma, örnek seçimi, verilerin eldesi verilerin SPSS ile işlenmesi, rapor yazma Türkiye. Detay yayıncılık.
 • Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu. (2014). 7.6.8. Yazıcıoğlu, Y., Türkiye Ekonomisi ,Detay yayınları 592,Detay yayıncılık Adakale sokak No:14/1 Kızılay Ankara,ISBN 978-605-4940-43-1 321 s,2014 (birinci baskı) , . türkiye ekonomisi türkiye.
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan. (2002). Aile Ekonomisi. aile , ailede kaynak yönetimi, ailede refah, çevre Türkiye. Anadolu Üniversitesi.
 • Yahşi Yazıcıoğlu,Ülker Kayhan,. (2002). Aile Yapısı ve İlişkileri. Aile yapısı, ailenin oluşması ailede oluşan değişimler Türkiye. Anadolu Üniversitesi.
 • Yahşi Yazicioğlu. (1993). El Dokusu Yün Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri ile Dokuma Hatası Miktarları Üzerinde Bir Araştırma. Bu çalışmada El Dokusu Yün Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri ile Dokuma Hatası Miktarları araştırılmıştır. Türkiye. G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Ya.
 • Yahşi Yazıcıoğlu Yurdanur Atlıoğlu, Samiye Erdoğan,. (1993). Aile Ekonomisi. aile, kaynak yönetimi, ailenin refahı Türkiye. Anadolu Üniversitesi.
 • Yahşi Yazıcıoğlu. (1993). Değişen Teknoloji ve Aileye Etkisi. Teknoloji ve aile kavramları, teknolojik değişimlerin aile yapısına olan etkileri, aile yapısında oluşan değişimleri toplum yapısına olan etkileri Türkiye. Anadolu Üniversitesi.
 • Yahşi Yazıcıoğlu. (1992). İlköğretimde Çevre Eğitimi Öğretmen El Kitabı. İlköğretimde gürev yapan öğretmenlerin çevre duyarlılıklarını geliştirmeleri için dikkat edecekleri konular Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdür.
 • Yahşi Yazıcıoğlu. (1992). El Dokusu Halıcılık. El Dokusu Halıcılığın tarihçesi Türkiyedeki durumu üretim teknolojisi adan Zye üretim aşamaları halıcılığın sorunları çözüm yolları ve geliştirilme yolları Türkiye. Menekşe Yayınları.
 • Firdevs Kaya,Yahşi Yazıcıoğlu,. (1992). Lif Teknolojisi. Doğal ve sentetik lifler özellikleri elde ediliş yolları Türkiye. Seçkin Ofset Matbaacılık.
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Zeynep Yıldırım.. (1991). Production of Hides, Skins Woll and Hair EAAP. A Research on Some Physical Properties and Principal Utilization of Mohairs Produced in Ankara and Bolu Districts Türkiye. Padec Scientific Publishers Wageningen.
 • Yahşi Yazıcıoğlu. (1987). Türk El Dokusu Yün Halı İplikleri ile F.Alman Makina Halısı Yün Halı İpliklerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Bu çalışmada Türk El Dokusu Yün Halı İplikleri ile F.Alman Makina Halısı Yün Halı İpliklerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri araştırılımıştır. Türkiye. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 1007. Bilimse.
 • Yahşi Yazıcıoğlu. (1987). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Öğrencilerinin Köy El Sanatları Konusuna Yaklaşımları Üzerinde Bir Araştırma. Bu çalışmada Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Öğrencilerinin Köy El Sanatları Konusuna Yaklaşımları araştırılmıştır. Türkiye. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 1013. Bilimsel.
 • E. Tekin Altınbaş- Yahşi Yazıcıoğlu. (1987). Kayseri İli El Dokusu Halı Dokuyucuları ve Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Araştırma. Bu araştırmada Kayseri İli El Dokusu Halı Dokuyucuları ve Çalışma Koşulları bilimsel bir yaklaşımla araştırılmıştır. Türkiye. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 1002 Bilimse.

Atıf

 • (2010). Kayseri Yöresinde Üç Farklı Mezbahada Kesilen Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis";in Ekonomik Önemi;Erciyes Üniv Vet Fak Derg 7(1) 7-11, 2010, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • (2006). Comparison of the Pretreatment Effects of Mixed Vasodilators (3-D Solution) on Radial and Internal Thoracic Arteries by Using a 3-Dimensional Anaglyph Electron Microscope Technique;The Heart Surgery Forum, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • (2005). FARKLI AĞAÇ TÜRLERİ VE ZIVANALI BİRLEŞTİRME BİÇİMLERİYLE OLUŞTURULAN ÇERÇEVE KONSTRÜKSİYONLU DOĞRAMALARDA DİYAGONAL YÜK ANALİZİ;TEKNOLOJİ, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Neşe Songür,Yahşi Yazıcıoğlu (2000). Kalite Belgesine Sahip Tekstil Sektörü İşletmelerinin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 123(144).
 • Aysen Soysaldi, Yahşi Yazicioğlu (1997). Kurtbağrı Bitkisi Yapraklarının Boyama Özelliği Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi. Erdem Aydın Sayılı Özel Sayısı III. C 9. S. 27 1241-1253 ,1997., 1241(1253).
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Gülçin Üstün (1997). Dokuma Kumaşlarda Buruşmazlık İşlemleri Yeri ve Önemi. G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 85(94).
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Gülçin Üstün (1997). Dokuma Kumaşların Katlanma Açılarının Objektif Olarak Ölçülmesi ve Bu Yolla Buruşmazlık Yeteneğinin Tayini. G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 76(84).
 • Yahşi Yazicioğlu, Cavidan Ergenekon, Feriha Akpinarli (1994). Türk ve İran Düğümü ile Dokunmuş Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri Bakımından Birbirlerine Göre Durumları. Tekstil ve Teknik Dergisi, 46(50).
 • Yahşi Yazicioğlu, Gülçin Üstün (1994). Dokunmuş Kumaşlarda Katlanma Açısının Ölçülmesi Yoluyla Buruşmazlık Derecesinin Tayini. Tekstil ve Teknik Dergisi, 36(46).
 • Yahşi Yazicioğlu., Tuba Vural, Gülçin Üstün. (1993). Türkiyenin Hazırgiyim-Konfeksiyon İhracatı ve Moda-Marka İmajı Yaratılarak İhracatın Geliştirilebilme İmkanları. 1. Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon Kongresi. İstanbul, 243(254).
 • Yazıcıoğlu, Y. Ve G. Üstün., (1993). Türkiyede İhracata ve İç Tüketime Yönelik Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanılan Kumaşların Eğilme Dayanımları. G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 1, 83(104).
 • Yazıcıoğlu, Y., M. Karapınar., (1993). İlköğretim Okullarında Teknoloji Eğitimi. Çağdaş Eğitim, Aylık Eğitim Öğretim Dergisi, 19(23).
 • Yahşi Yazicioğlu, Tuba Vural, Gülçin Üstün. (1993). Türkiyenin Hazırgiyim-Konfeksiyon İhracatı ve Moda-Marka İmajı Yaratılarak İhracatın Geliştirilebilme İmkanları. 1. Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon Kongresi. İstanbul1-2 Aralık 1993, 153(160).
 • Yazıcıoğlu, Y.Ve Ö.F.Karaduman., (1993). Piyasada Bulunan Bazı Makina Halılarının Yıpranma Dayanımları Üzerinde Bir Araştırma. G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 159(170).
 • Yahşi Yazıcıoğlu Gülçin Üstün (1993). Türkiyede İhracata ve İç Tüketime Yönelik Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanılan Kumaşların Eğilme Dayanımları. G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 1 Sayı 1 83-104,1993., 83(104).
 • Yahşi Yazıcıoğlu, Zeynep Tezel (1993). Piyasada Bulunan Kükürt Boyarmaddeler ile Farklı Şekillerde Boyanmış Pamuk İpliklerinin Boya ve Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 171(195).
 • YahşiYazicioğlu, Hüsniye Altinay., (1992). Moda Giysilerin Yaygınlaştırılmasında Rol Yüklenen Tüketicilerin Bazı Özellikleri. Tekstil ve Mühendis. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını Yıl:6, sayı: 35,, 276(285).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1990). El Dokusu Halıcılıkta Kullanılan Desenler ve Özellikleri. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 24(35).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1990). Teknoloji ve Endüstri Eğitimi. Araştırma, 12(15).
 • Yahsi Yazıcıoğlu (1990). El Dokusu Halıcılıkta Kullanılan Desenler ve Özellikleri. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 23(34).
 • Yazıcıoğlu, Y., (1990). El Sanatlarında Desen. Milli Kültür Dergisi, 15(23).
 • Yahşi Yazicioğlu, Hüsniye Altinay., (1990). Ankaradaki Yüksek Öğrenim Gençliğinin İyi Giyim ve Moda Hakkındaki Görüşleri ve Bunu Uygulayabilme Olanakları. V. Tekstil Sempozyumu. Bursa 7-10 Kasım 1990, 132(145).
 • Neriman Gürtanin, Yahşi Yazicioğlu, Nuran Canikli (1988). Değişik Düğümleme Sistemleri Kullanılarak Farklı Hav Yüksekliklerinde Üretilmiş El Dokusu Halıların Rezilyans Özellikleri. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını Özel Sayı 260-265, 25-27 Ekim 1988, 260(265).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1987). Türkiyenin Çeşitli Yörelerinden Sağlanan El Dokusu Yün Halı İpliklerinin Sistein Miktarları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıl: 1986, Cilt:37, Fas. 2, 281(288).
 • Yahsi Yazicioğlu, Günther Blankenburg (1987). Eınıge Chemische und Physikalische Eıgenschaften von Türkıschen Teppichgarnen. Melliand Textil Berichte, 347(350).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1986). Angora Lifinin Koyun Yünü Liflerinden Ayırt Edilmelerinde Kullanılan Yöntemler ile Bu Yöntemlerin Ülkemizde Uygulanabilirlikleri. III. Ulusal Tekstil Sempozyumu Bursa TMMOB Makine ve Mühendisleri Odası Yayını No:123, 221(227).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1986). Türkiyede Üretilen Doğal Beyaz El Dokusu Yün Halı İpliklerinin Beyazlık Dereceleri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, 200(209).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1986). Türk El Dokusu Yün Halı İpliklerinin Tek Lif Uzunlukları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, 210(222).
 • Yahşi Yazicioğlu (1986). Geleneksel Bir Tekstil Ürünü Olan El Dokusu Halıların Türkiyenin Dış Satımındaki Yeri. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayın No: 123, 121(126).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1986). Angora Lifinin Koyun Yünü Liflerinden Ayırt Edilmelerinde Kullanılan Yöntemler ile Bu Yöntemlerin Ülkemizde Uygulanabilirlikleri. TMMOB Makine ve Mühendisleri Odası Yayını, 221(227).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1984). El Dokusu Halıcılığın Türkiye İçin Önemi ve Sorunları. Halay Aylık Halk Kültür Dergisi, 10(24).
 • Yahşi Yazıcıoğlu (1984). El Sanatları Ürünlerinin Kalite Kontrol ve Standartlara Uygunluklarının Denetlenmesi Çalışmaları ve Bu Konuda Alınabilecek Önlemler. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 250(260).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • GREAT Game Based Learning on Education and Action (2011) EU Education and Culture DG Lifelong Learning Programme Training Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
 • Innovative Vocational Training Approaches in Social Economy Small and Micro Enterprices (2010) Leonardo Da Vinci (Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı) Yenilik Transferi Projeler
 • Hazır Giyim Endüstrisinde Çalışan Yeni Mezun Stilistlerin Bilgi Ve Becerilerinin Geliştirilmesi (2006) Ulusal Ajans Leonardo Da Vinci (Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı) Mobility(Hareketlilik)
 • "Okulöncesi Eğitim Almış Ve Almamış İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beslenme, Barınma, Giyinme, Aile-Çocuk İlişkisine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi" (2006) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • "Ülkemizde Is Eğitimi (Teknoloji Eğitimi) Dersine İlişkin Mevcut Durumun Ortaya Çıkarılması ve Problemlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" (2000) T.C. Milli Eğitim bakanlığı
 • "; (Bombyx mori L.) Larvaların Büyüme ve Gelişmesi ile Koza Kalitesi Üzerine Farklı Beslenme ve Bakım Koşullarının Etkisi"; (1992) Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu