Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • KILICLI V., YAN X., SALOWITZ N., ROHATGI P. (2018). Recent Advancements in Self-Healing Metallic Materials and Self-Healing Metal Matrix Composites. JOM, 70(6)(846-854).
 • KILICLI V., AKAR N., ERDOGAN M., KOCATEPE K. (2016). Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting. Transactions of Nonferrous Metals Sociey of China, 26(5)(1222-1231).
 • OVALI I., KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2015). Production of Surface Chilled Ductile Iron . Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 46(9)(949-961).
 • OVALI I., KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2013). Effect of Microstructure on Fatigue Strength of Intercritically Austenitized and Austempered Ductile Irons with Dual Matrix Structures. ISIJ International, 53(2)(375-381).
 • TANEROĞLU, H., AKAR, N., KILIÇLI, V. (2013). Examination of Microstructure and Mechanical Properties of Al2024 Alloy Produced by Thixocasting. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University , 28(4)(803-809).
 • ŞAHİN Y. and KILIÇLI V. (2011). Abrasive wear behaviour of SiCp/Al alloy composite in comparison with ausferritic ductile iron. Wear, 271(11-12)(2766-2774).
 • ŞAHİN Y., KILIÇLI V., ÖZER M. and ERDOĞAN M. (2010). Comparison of Abrasive Wear Behavior of Ductile Iron with Different Dual Matrix Structures. Wear, 268(1-2)(153-165).
 • KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2010). The Nature of the Tensile Fracture in ADI with Dual Matrix Microstructure. Journal of Materials Engineering Performance, 19(1)(142-149).
 • ERDOĞAN M., KILIÇLI V. and DEMİR B. (2009). Transformation Characteristics of Ductile Iron Austempered Intercritical Annealing Temperature Ranges. Journal of Materials Science, 44(5)(1394-1403).
 • ERDOĞAN M., KILIÇLI V. and DEMİR B. (2008). The Influence of Austenite Dispersion on Phase Transformation During Austempering in Ductile Cast Iron with Dual Matrix Structure. International Journal of Materials Research, 99(7)(751-760).
 • KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2008). The Strain-Hardening Behavior of Partially Austenitized and Austempered Ductile Iron with Dual Matrix Structures. Journal of Materials Engineering and Performance, 17(2)(240-249).
 • KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2007). Effect of Ausferrite Volume Fraction and its Morphology on the Tensile Properties of Partially Austenitized and Austempered Ductile Irons with Dual Matrix Structures. International Journal of Cast Metal Research, 20(4)(202-214).
 • ŞAHİN Y., KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2007). Wear behaviour of austempered ductile irons with dual matrix structures. Materials Science and Engineering A, 444(1-2)(31-38).
 • KILIÇLI V. and ERDOĞAN M. (2006). Tensile Properties of Partially Austenitized and Austempered Ductile Irons with Dual Matrix Structures. Materials Science and Technology, 22(8)(919-928).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • KILIÇLI V. ve ERDOĞAN M. (2007). Arakritik Sıcaklıklardan Östemperlenmiş Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Yeni Ferrit Oluşumu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4)(869-881).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • OKTAY E., KILIÇLI V., ERDOĞAN M (2018). Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirmenin Yorulma Sınırı Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(668-679).
 • KILIÇLI V., USLU A.H, ÇİFCİ M., AKAR N. (2017). Reo-Dökümle Üretilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Metalografik İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 20(3)(585-594).
 • MURATHAN, Ö.F., KILIÇLI, V. (2016). Nano Beynitik Çelikler. Politeknik Dergisi, 19(2)(115-128).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • CETINEL O., KILICLI V., ATES H., 2018. Effect of Filler Wire Chemical Composition on Joint Properties of 1050A Aluminum Alloy, 5th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • YALCIN A., KILICLI V., DAVUT K., 2018. Non-Destructive Determination of Pearlite Content of Ductile Iron Castings by Magnetic Barkhausen Noise Analysis Technique, 19th International Metallurgy and Materials Congress (IMMC’2018) İstanbul, Turkey
 • KILICLI V., 2018. Kendini Onarabilen/İyileştirebilen Metaller ve Metal Matrisli Kompozit Malzemeler, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) Karabük, Türkiye
 • SALOWITZ N., KILICLI V., YAN X., ROHATGI P.K., 2017. Recent Developments in Self-Healing Metallic Materials and Mechanics of Self-Healing Composites, Materials Science & Technology (MS&T'17) Pittsburgsh, PA, USA
 • MURATHAN, O.F., KILIÇLI, V., DAVUT, K., 2016. Development of Carbide Free Bainite + Martensite Duplex Structure in Commercial High Silicon Spring Steel, International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016) Nevşehir, Turkey
 • TÜREDi G.B., ÖZDEMİR, U., MURATHAN, O.F., KILIÇLI, V., 2016. Effect of Tempering Temperatures on Microstructure and Mechanical Properties of AISI 9254 Steel, International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016) Nevşehir, Turkey
 • KILIÇLI, V., ERDOĞAN, M., DAVUT, K., ÖZTÜRK, Z., ŞİMŞİR C., 2015. Characterization of Microstructure of Austempered Low-alloy White Cast Iron by Magnetic Barkhausen Noise Technique, 11th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (ICBM’11) Kuşadası, Aydın
 • DAVUT, K., KILIÇLI, V., MURATHAN, O.F., ARSLAN, E., ŞİMŞİR C., 2015. Non-destructive Characterization of Prior Austenite Structure of AISI D2 Tool Steel by Magnetic Barkhausen Noise Technique, 11th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (ICBM’11) Kuşadası, Aydın
 • MURATHAN, O.F., KILIÇLI, V., DAVUT, K., 2015. Effect of Austempering Heat Treatments on Microstructure and Mechanical Properties of AISI 9254 Commercial Spring Steel, 2. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (IISS'2015) Karabük
 • BUĞDAY, G., KILIÇLI, V., ERDOĞAN, M., 2014. Arakritik Östenitleme Sıcaklıklarından Kademeli Östemperleme Isıl İşleminin Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2014) Denizli
 • KOÇ, A., AKAY, B., KILIÇLI, V., ERDOĞAN, M., 2014. Östemperleme Isıl İşleminin Düşük Alaşımlı Beyaz Dökme Demirin Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2014) Denizli
 • KILIÇLI, V., AKAR, N., ERDOĞAN, M., KOCATEPE, K., 2013. AA7075 Alüminyum Alaşımında Ekstrüze Halden Tiksotropik Yapı Üretiminin Araştırılması, 4. Isıl İşlem Sempozyumu, İstanbul
 • KILIÇLI, V., AKAR, N., ERDOĞAN, M., KOCATEPE, K., 2013. Yapay Yaşlandırma Isıl İşleminin Tikso Dökümle Şekillendirilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Mikroyapısı Üzerine Etkisi, 4. Isıl İşlem Sempozyumu, İstanbul
 • KILIÇLI V., AKAR N., ERDOĞAN, M. and KOCATEPE K., 2012. Microstructural Investigation of Casting Defects in AA7075 Alloy Produced by Thixocasting, 9th International Congress Machines, Technologies, Materials (MTM’12) Varna, Bulgaria
 • KILIÇLI V. and KAPLAN M., 2012. Effect of Austempering Temperatures on Microstructure and Mechanical Properties of a Bearing Steel, 9th International Congress Machines, Technologies, Materials (MTM’12) Varna, Bulgaria
 • KILIÇLI, V. ve ERDOĞAN, M., 2012. Arakritik Östenitleme Sıcalıklarından Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri, 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2012) Denizli
 • KILIÇLI, V., AKAR, N., ERDOĞAN, M., KOCATEPE, K., 2012. Tikso Döküm İşlem Parametrelerinin AA7075 Alüminyum Alaşımının Kalıp Doldurma Davranışı Üzerine Etkisi, 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2012) Denizli
 • OKTAY E., KILIÇLI V., OZER M, ERDOĞAN M., 2012. Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirmenin Mikroyapı ve Yorulma Dayanımı Üzerine Etkisi, 1. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (IISS'2012) Karabük
 • OVALI İ., KILIÇLI V. ve ERDOĞAN M., 2012. Arakritik Östenitleme Sıcaklıklarından Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirde Östemperleme Sıcaklığının Mikroyapı ve Yorulma Dayanımı üzerine Etkisi, 1. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (IISS'2012) Karabük
 • OVALI İ., KILIÇLI V. ve ERDOĞAN M., 2008. Çift Matris Yapılı Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Yorulma Özellikleri, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • COŞKUN Ş.,KILIÇLI V. ve ERDOĞAN M., 2008. Arakritik Östenitleme Sıcaklıklarından Farklı Hızlarda Soğutmanın Küresel Grafitli Dökme Demirin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • GÜR C.H., KILIÇLI V. and ERDOĞAN M., 2008. Investigating the Austempering Parameters of Ductile Iron by Magnetic Barkhausen Noise Technique, 17th World Conference on Nondestructive Testing Shangai, China
 • KILIÇLI V., MOTORCU A.R., ERDOĞAN M. ve ŞAHİN Y., 2006. Martensit Morfolojisinin Çift Fazlı AISI 4140 Çeliğinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • KILIÇLI V., MOTORCU A.R., ERDOĞAN M., ve ŞAHİN Y., 2005. AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Küreselleştirme Sıcaklık ve Süresinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Konya
 • KILIÇLI V., MOTORCU A.R., ERDOĞAN M. and ŞAHİN Y., 2005. Modelling of the Surface Roughness in Machining of AISI 4140 Steel, International Scientific and Technical Conference Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrumental Making Baku/Azerbaijan
 • KILIÇLI V., YEŞİL H., ERDOĞAN M. ve MOTORCU A.R., 2005. Soğuk Haddelenmiş St 44 Çeliğinin Frezelenmesinde Haddeleme Yön ve Miktarının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Konya/Türkiye
 • KILIÇLI V., CERAH M. ve ERDOĞAN M., 2005. Küresel Grafitli Dökme Demirde Kritik Tavlama Sıcaklıklarından Su Verme ve Östemperleme Isıl İşlemlerinin Mikroyapı Oluşumuna Etkileri, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Konya/Türkiye
 • KILIÇLI V., MOTORCU A.R., ERDOĞAN M. ve ŞAHİN Y., 2004. Farklı Mikroyapılara Sahip AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Atılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 11. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Konferansı Antalya/Türkiye

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2019). Web of Science (WOS) verilerine göre toplam aldığı atıf sayısı 173'tür. Kendi kendine yaptığı atıflar hariç toplam atıf sayısı: 147'dir. h-indeksi: 8'dir. (Erişim tarihi: 31 Ocak 2019).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Metalografi Laboratuvarı Modernizasyonu ve Yenilenmesi (2015) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • İzotermal Isıl İşlemlerin Rulman Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Alaşım Elementlerinin Düşük Kromlu Beyaz Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Devam ediyor. (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Düşük Alaşımlı Beyaz Dökme Demirlerin Östemperlenebilirliğinin Araştırılması, Devam ediyor. (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme İşleminin Mikroyapı ve Yorulma Dayanımı Üzerine Etkisi (2010) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Yüzeyinde Çil Oluşumunun Araştırılması ve Karakterizasyonu (2010) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Çift Fazlı Bölgeden Kademeli Olarak Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde (ÖKGDD) Mikroyapı-Mekanik Özellik İlişkisi (2007) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Yarı-Katı Döküm Tekniği ile Üretilen Al-Si Alaşımlarında Yapı-Özellik İlişkisinin İncelenmesi (2007) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Avrupadaki Döküm Fabrikalarının ve Laboratuarlarının Modernizasyonu (2005) Avrupa Birliği LdV Programı
 • Kritik Tavlama Sıcaklıklarından Östemperlenmiş Alaşımlı Küresel Grafitli Dökme Demirin Yorulma Özelliklerinin İncelenmesi (2005) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Yarı-katı Döküm Tekniği ile ETİAL-177 ve ETİAL-44 Alaşımlarının Dökümü (2003) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
 • AISI 4140 Çeliğinde Mikroyapı-İşlenebilirlik İlişkisinin İncelenmesi (2003) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)
 • Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Kısmi Östenitleme Isıl İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi (2003) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ömer Faruk MURATHAN, DÜŞÜK SICAKLIK İZOTERMAL ISIL İŞLEMLERİN YÜKSEK SİLİSYUMLU ÇELİĞİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (2015)

Dersler

 • MEM-219 Malzeme Laboratuarı (2011-2012 Güz, 2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2014-2015 Güz, 2015-2016 Güz, 2016-2017 Güz)
 • MEM-317 Malzeme Karakterizasyonu (2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz, 2014-2015 Güz, 2015-2016 Güz, 2016-2017 Güz)
 • MET-201 Malzeme Bilgisi (2011-2012 Güz, 2011-2012 Bahar, 2012-2013 Güz, 2012-2013 Bahar)
 • MET-291 Metalografi ve Lab. (2012-2013 Güz, 2013-2014 Güz)
 • MET-292 Fiziksel Metalurji (2011-2012 Bahar )
 • MET-102 Malzeme Bilimi II (2011-2012 Bahar, 2012-2013 Bahar)
 • MEM-412 Tasarım ve Bitirme Projesi (2013-2014 Bahar, 2014-2015 Bahar, 2015-2016 Bahar)
 • MEM-400 Mezuniyet Tezi (2013-2014 Bahar, 2014-2015 Bahar, 2015-2016 Bahar)
 • MEM-414 Isıl İşlemler ve Lab. (2014-2015 Bahar, 2015-2016 Bahar)

Yabancı Dil

 • 17 Mart 2018 tarihli YÖKDİL sınavı / 73.25