Prof. Dr. Vedat Bulut

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Tıbbi Mikrobiyoloji

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Aksoy H., Bagriacik EÜ., Bulut V., 2012. Effects of Interleukin-33 on Phagocytosis and Nitric oxide Synthesis in Macrophages, ECI2012 GLASGOW
 • Aygen M, Gödekmerdan A, Bozkurt H, Yılmaz H, Erensoy A, Seyrek A, Göz Y, Bulut V. (1999), Ascariasisli çocuklarda alerji öyküsü ve total ve spesifik immünoglobulin E düzeyleri ile ilşkisi, VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir
 • Bulut V, Severn A, Liew FY. (1994), Nitric oxide production by murine macrophages is inhibited by prolonged elevation of cyclic AMP, XII. Ulusal Biyokimya Kongresi (uluslar arası katılımlı) İzmir
 • Bulut V, Severn A, Xu D, Liew FY. (1994), Interleukin4 reduces nitric oxide production by inhibiting protein kinase C activity, but not inducing cyclic AMP levels in macrophages, XII. Ulusal Biyokimya Kongresi (uluslar arası katılımlı) İzmir
 • Aral M, Aşçı Z, Bulut V, Erkmen N. (1998), Elazığ F.Ü. Fırat Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında izole edilen Mycobacteriumlar, 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi Antalya
 • Kalkan A, Bulut V, Bahçecioğlu İ, Demirdağ K. (1997), Elazığ ve yöresinde Helicobacter pylori seroprevalensi, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya
 • İlhan F, Karaca I, Yücel AY, Ay S, Bulut V. (1999), Koroner aterosklerozlu hastalarda sitomegalovirüs ve herpes virüs seropozitivitesi, 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir
 • Kalkan A, Bulut V, Bulut S, Berilgen MS, Müngen B. (1999), Nörobrusellozis: Olgu sunumu, 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya
 • Aral M, Çalaşyer İ, Ay S, Önal S, Bulut V. (1999), Elazığ Yöresinde alerji öntanısı alan olgularda spesifik IgE düzeyleri, VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir
 • Önal S, Aral M, Ay S, Aygen M, Bulut V. (1999), Elazığ Yöresinde alerji öntanısı alan çocuk olgularda total ve spesifik IgE düzeyleri, VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir
 • Gödekmerdan A, Özkeklikçi A, Bulut V, Kalkan A. (1997), Giardia intestinalis tanısında rutin ELİSA tekniklerinin karşılaştırılması, 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Van
 • Aral M, Kerküklü F, Erkmen N, Ay S, Bulut V, Yılmaz M. (1998), Elazığ çocuk yetiştirme yurtları ile akıl ve ruh sağlığı hastanesinde yapılan parazitolojik incelemeler, 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Antalya
 • Bulut V, Aygen M, Gödekmerdan A, Aral M. (1999), Ascariasisli çocuk olgularda alerji öyküsü ve Th1Th2 polarizasyonu ile ilişkisi, VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir
 • İlhan F, Gödekmerdan A, Bulut V. (2004), Evaluation of in vivo and in vitro NKT cells in leprosy patients, 4th Balkan Congress of Immunology, İstanbul
 • Önal S, Erel Ö, Çolak M, Bulut V. (2004), Romatoid artritli hastaların serumlarında adenozin deaminaz ve guanaz aktiviteleri, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-İZMİR
 • Önal S, Burma O, Uyar İS, Bulut V. (2001), kalp cerrahisinde sistemik inflamatuar yanıtı değerlendirmede neopterin, İL-6 ve İL-8, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • İlhan F, Karaca I, Akbulut H, Bulut V. (2001), Koroner aterosklerozlu hastalarda saptanan prokalsitonin ve C-reaktif protein düzeyleri, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • İlhan F, Akbulut H, Karaca I, Çoşkun N, Bulut V. (2001), Koroner aterosklerozlu hastalarda saptanan neopterin düzeyleri, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • Gödekmerdan A, Tuğ T, Karlıdağ, Bulut V. (2004), Investigation of the effects of beta-glucan on Th polarisation in type 1 hypersensitivity reactions, 4th Balkan Congress of Immunology, İstanbul
 • İlhan F, Özden M, Akbulut H, Bulut V. (2004), Cytokine measurement in culture supernatant in inactive lepramatous leprosy, 4th Balkan Congress of Immunology, İstanbul
 • Önal S, Bulut V. (2004), Alerjik çocuk olgularda özgül immünoglobülin E düzeyleri ile allerjenlerin belirlenmesi ve total IgE, IgA ve IgG değerleri, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-İZMİR
 • Kuloğlu M, Bulut V, Atmaca M, Önal S, Tezcan AE, Geçici Ö. (2000), Şizofreni, diğer psikotik bozukluk ve duygudurum bozukluklarında immünoglobülin ve kompleman düzeyleri, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya
 • Topsakal C, Çetin H, Bulut V, Özveren F, Dilsiz N. (2002), tavşanlarda intervertebral diske antibiyotik penetrasyonu, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Antalya
 • İlhan F, Gödekmerdan A, Bulut V. (2003), Tip-I aşırı duyarlılık reaksiyonlu hastalarda NKT hücre oranları, XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • Gödekmerdan A, Erensoy A, İlhan F, Bulut V. (2003), lepramatöz lepralı hastalarda sitokinlerin araştırılması, XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • Kılıç SS, Akbulut H, Bulut V. (2004), Investigation of T cell receptors in patients with brucellosis, 4th Balkan Congress of Immunology, İstanbul
 • H.H.Akbulut, M.Özden, İ. Çelik, S.Koca, V.Bulut. (2005), Romatoid Faktör Pozitifliği ile Parvovirüs B19 Seropozitifliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması,, XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, P24 Antalya
 • Önal S, Çolak M, Bulut V. (2004), Romatoid artritte iz elementlerin serum düzeyleri, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası-İZMİR
 • Uyar İS, Burma O, Önal S, Bulut V. (2001), Kalp cerrahisinin serum prokalsitonin ve C-reaktif protein düzeylerine etkisi, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • Doğukan A, Akbulut HH, Bulut V. (2001), Hemodializ hastalarında neopterin değerleri, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • Akbulut HH, Doğukan A, Bulut V. (2001), Hemodiyaliz hastalarında prokalsitonin düzeyleri, XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı) Antalya
 • İlhan F, Çoşkun BK, Demir T, Demir N, Bulut V. (2005), Behçet Hastalarında CD20+CD38+ Preplazmoblast Hücrelerin Araştırılması,, XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, S23 Antalya
 • Ilhan F, Akbulut H, Bulut V,, Evaluation of Treg cells in vivo and in vitro leprosy patients,, 15th European Congress Clinical Microbiology and Infectious Diseases(CMI), 615-616, Copenhagen-denmark, Nisan,2005 Denmark
 • İlhan F, Akbulut H, Bulut V. (2004), gamma-delta T cells in leprosy, 4th Balkan Congress of Immunology, İstanbul
 • Yücel AY, Bulut V, Aral M, Yılmaz M. (1998), Antalya, 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Elazığ yöresinde Cryptosporidium spp. Ve diğer barsak patojenlerinin araştırılması
 • Bulut V, Severn A, Gödekmerdan A. (1997), İnterlökin4 ve İnterlökin10 sitokinlerin makrofajların nitric oksit üretimi üzerine etkileri, VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bursa
 • Erel Ö, Bulut V, Özdemir Y. (1991), Serum nitrogenous compounds, some lipid fractions, calcium, inorganic phosphorus levels determinationtheir relations with adenosine deaminase activity in end stage chronic renal failure patients, X. Ulusal Biyokimya Kongresi (uluslar arası katılımlı) İzmir
 • Gezici M, Bulut V, Özdemir Y. (1991), Kordon Kanı bazı biyokimyasal parameter düzeylerinin yetişkin ve maternal düzeyleriyle karşılaştırılması, X. Ulusal Biyokimya Kongresi (uluslar arası katılımlı) İzmir
 • Bulut V, Severn A, Xu D, Liew FY. (1994), Interleukin4 reduces nitric oxide production by inhibiting protein kinase C activity, but not inducing cyclic AMP levels in macrophages, Immunology Colloquium, Glasgow GlasgowUK
 • Bulut V, Severn A, Xu D, Liew FY. (1993), Interleukin4 reduces nitric oxide production by inhibiting protein kinase C activity, British society for Immunology Spring Meeting, LiverpoolUK

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Th1 ve Th2 Polarizasyonu ve Klinikteki Önemi, 21 Ocak 2002, III. İmmünoloji Derneği Bölge Toplantıları, Gaziantep
 • İmmünolojide Yenilikler, 10 Kasım 2000, Fatih Üniversitesi, Ankara
 • Vedat BULUT, Mustafa Yılmaz, 2007, Enfeksiyon İmmünolojisinde Gelişmeler, XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Anabilim Dalı Bşk. (2010)(2010 - )
 • Dönem II Eğitim Koordinatörü (2010)(2010 - )
 • İmmünoloji AD. Bşk. (2000)(2000 - )
 • Başhekim
 • Akademik Kurul
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu
 • Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu
 • Tıp Fakültesi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Askariyazisli çocukların Aşırı Duyarlılık Tepkilerinde Spesifik İgE ve Sitokin Düzeyleri (1998)
 • Brusellozisli Hastalarda Hücreiçi Sitokinler ve Th1/Th2 Kutuplaşması (2003)
 • Aşırı Duyarlılıklı Çocuklarda Th1/Th2 Kutuplaşmasını etkileyen immune ve hormonal parametrelerin incelenmesi (1999)
 • Brusellozisli Hastalarda T Hücre reseptörleri (2003)
 • Aşırı Duyarlılıkta beta-glukanların Th1/Th2 Kutuplaşmasına Etkileri (2004)
 • Lepra Hastalarında NK Hücreler ( 2004)

Dersler

 • İleri İmmünoloji (2012-2013 Güz)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2003). Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji-İmmünolojiye Giriş. İmmünolojiye Giriş Türkiye. GÜNEŞ.
 • (2003). Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji-Hücresel İmmün Yanıt. Hücresel İmmün Yanıt Türkiye. GÜNEŞ.
 • (2003). İmmünolojide Gelişmeler IV-İnfeksiyon Hastalıklarında Th1 ve Th2 Yanıtı. İnfeksiyon Hastalıklarında Th1 ve Th2 Yanıtı Türkiye. TID.

Atıf

 • (2005). Neuro Endocrinol Lett., Karacabey K, Saygin O, Ozmerdivenli R, Zorba E, Godekmerdan A, Bulut V., (2005) The effects of exercise on the immune system and stress hormones in sportswomen.
 • (2005). Acta Cardiologica,, İlhan F, Akbulut H, Karaca I, Gödekmerdan A, Erdoğan İ, Bulut V. (2005) Procalcitonin, C-reactive protein and neopterin levels in patients with coronary atherosclerosis,
 • (2005). FEMS immunology and microbiol.,, Akbulut H.H., Kılıç S.S., Bulut V., Özden M. (2005) Determination of intracellular cytokines produced by Th1 and Th2 cells using flow cytometry in patients with brucellosis,
 • (2004). Tropical Doctor,, Açık Y, Felek S, Bulut V, Ayar A. (2004) Investigation of the frequency of IgG antibodies to T. Gondii in consumers of raw meatballs,
 • (2002). Infect Immun., Kocyigit A, Gur S, Gurel MS, Bulut V, Ulukanligil M. (2002) Antimonial therapy induces circulating proinflammatory cytokines in patients with cutaneous leishmaniasis.
 • (2002). J Trace Elem Med Biol., Kalkan A, Bulut V, Avci S, Celik I, Bingol NK. (2002) Trace elements in viral hepatitis.
 • (2001). Mem Inst Oswaldo Cruz., Bulut V, Ilhan F, Yucel AY, Onal S, Ilhan Y, Godekmerdan A. (2001) Immunological follow-up of hydatid cyst cases.
 • (1999). Mem. Inst. Oswaldo Cruz,, Kalkan A., Bulut V., Erel O., Avci S., Bingol NK. (1999) Adenosine deaminase and guanosine deaminase activities in sera of patients with viral hepatitis.
 • (1999). Mem. Inst. Oswaldo Cruz,, Erel Ö., Kocyigit A., Bulut V., Gurel M.S. (1999) Reactive Nitrogen and Oxygen Intermediates in Patients with Cutaneous Leishmaniasis,
 • (1998). Clinical Biochemistry,, Erel O., Kocyigit A., Avci S., Aktepe N., Bulut V. (1998) Oxidative stress and antioxidative status of plasma and erythrocytes in patients with vivax malaria,
 • (1998). Acta OphthalmolScand,, Celebi S., Ay S., Aykan U., Bulut V., Alagoz G., Celiker UO. (1998) Penetration of oral and topical ciprofloxacin into human aqueous humor.
 • (1998). Haematologia,, Erel O., Kocyigit A., Bulut V., Avci S., Aktepe N. (1998) Role of lipids, lipoproteins and lipid peroxidation in thrombocytopenia in patients with vivax malaria,
 • (1998). Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janerio,, Erel Ö., Kocyigit A., Gürel M.S., Bulut V., Seyrek A., Özdemir Y. (1998) Adenosine deaminase Activities in Sera, Lymphocytes and Granulocytes in Patients with Cutaneous Leishmaniasis,
 • (1994). Eur. J. Immun.,, Sands WA., Bulut V., Severn A., Xu D., Liew FY. (1994) Inhibition of Nitric Oxide Synthesis by Interleukin-4 may Involve Inhibiting the Activation of Protein kinase C epsilon.
 • (1993). Biochem. Biophys. Res. Comm.,, Bulut V., Severn A., Liew FY. (1993) Nitric oxide Production by Murine Macrophages is Inhibited by Prolonged Elevation of cyclic AMP. Biochem. Biophys. Res. Comm.,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Önal S, Nazıroğlu M, Çolak M, Bulut V, Flores-Arce MF. (2011). Effects of different medical treatments on serum copper, selenium and zinc levels in patients with rheumatoid arthritis.. Biol Trace Elem Res., Sep;142(3)(447-55.).
 • İlhan F, Akbulut H, Karaca I, Gödekmerdan A, Erdoğan İ, Bulut V. (2005) (2008). Procalcitonin, Creactive proteinneopterin levels in patients with coronary atherosclerosis,. Acta Cardiologica, 60, 361(365,).
 • Kocyigit A, Gur S, Gurel MS, Bulut V, Ulukanligil M. (2002) (2008). Antimonial therapy induces circulating proinflammatory cytokines in patients with cutaneous leishmaniasis.. Infect Immun., 70(12)(91.).
 • Bulut V., Önal S., Ay S., Akbulut H., Aral M. (1999) (2008). Elazığ Yöresindeki Alerjik Olgularda Özgül İmmünoglobülin E Düzeyleri ile Alerjenlerin Belirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 1: 455(458.).
 • Karacabey K, Saygin O, Ozmerdivenli R, Zorba E, Godekmerdan A, Bulut V., (2005) (2005). The effects of exercise on the immune systemstress hormones in sportswomen.. Neuro Endocrinol Lett., 26; 55(60).
 • Akbulut H.H., Kılıç S.S., Bulut V., Özden M. (2005) (2005). Determination of intracellular cytokines produced by Th1Th2 cells using flow cytometry in patients with brucellosis,. FEMS immunologymicrobiol., 45:253(258).
 • Keles E, Yalcin S, Bulut V, Kaygusuz I, Karlidag T, Alpay HC. (2004) (2004). The role of allergy in the etiology of otitis media with effusion; immune systemcytokines.. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 13(34):51(6.).
 • Açık Y, Felek S, Bulut V, Ayar A. (2004) (2004). Investigation of the frequency of IgG antibodies to T. Gondii in consumers of raw meatballs,. Tropical Doctor,, 34: 347(351).
 • Kalkan A, Bulut V, Avci S, Celik I, Bingol NK. (2002) (2002). Trace elements in viral hepatitis.. J Trace Elem Med Biol., 16(4):(227).
 • Bulut V, Ilhan F, Yucel AY, Onal S, Ilhan Y, Godekmerdan A. (2001) (2001). Immunological followup of hydatid cyst cases.. Mem Inst Oswaldo Cruz., Jul;96(5):(71.).
 • Aral M., Kerküklü F., Erkmen N., Ay S., Bulut V., Yılmaz M. (1999) (1999). Elazığ çocuk yetiştirme yurtları ile akıl ve ruh sağlığı hastanesinde yapılan parazitolojik incelemeler,. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23:41(44.).
 • Bulut V., Aygen M., Gödekmerdan A., Yılmaz E., Bozkurt H., Yılmaz M. (1999) (1999). Askariyazlı çocuklarda gözlenen aşırı duyarlılıklarda Th1Th2 kutuplaşması ve özgül immünoglobülin E üretimi.. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 29: 96(104).
 • Tug T., Ozdemir N., Bulut V., Karaoglu A., Muz MH. (1999) (1999). A case of pheochromacytoma manifested as noncardiogenic pulmonary edema.. Tr. J. of Medical Sciences, 29: 71(74).
 • Erel Ö., Kocyigit A., Bulut V., Gurel M.S. (1999). Reactive NitrogenOxygen Intermediates in Patients with Cutaneous Leishmaniasis. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 94(179183).
 • Önal S., Bulut V., Yılmaz, E., Yılmaz M. (1999) (1999). Alerjik Çocuklarda Özgül İmmünoglobülin E Düzeyleri ile Alerjenlerin Belirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 1: 557(560).
 • Kalkan A., Bulut V., Erel O., Avci S., Bingol NK. (1999) (1999). Adenosine deaminaseguanosine deaminase activities in sera of patients with viral hepatitis.. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, ., 94: 383(386).
 • Bulut V., Kalkan A., Bingöl NK., Erel Ö., Aktepe N. (1999) (1999). Adenosine deaminaseguanosine deaminase activities in sera of patients with brucellosis.. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 29:23(26).
 • Kalkan A., Bulut V., Bahçecioğlu İ. H., Demirdağ K., Aral M. (1998) (1998). Elazığ yöresinde Helicobacter pylori Enfeksiyon Seroprevalansı,. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 27:28(32.).
 • Gödekmerdan A., Özkeklikçi A., Bulut V., Kalkan A., Kaplan M. (1998) (1998). Giardia İntestinalis tanısında mikroskopi ve Enzimlinked İmmunosorbent Assay yöntemlerinin karşılaştırılması,. Türkiye Parazitoloji Derneği, 22: 233(238.).
 • Bulut V., Severn A. Godekmerdan A. (1998) (1998). İnterlökin4 ve İnterlökin 10un Makrofajların Nitrik oksit Üretimleri Üzerine Etkileri. Mikrobiyoloji Bülteni, 32:73(79.).
 • Erel O., Kocyigit A., Avci S., Aktepe N., Bulut V. (1998). Oxidative stressantioxidative status of plasmaerythrocytes in patients with vivax malaria. Clinical Biochemistry, 30(631639).
 • Erel Ö., Kocyigit A., Gürel M.S., Bulut V., Seyrek A., Özdemir Y. (1998). Adenosine deaminase Activities in Sera, LymphocytesGranulocytes in Patients with Cutaneous Leishmaniasis. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janerio, 93(491494).
 • Erel O., Kocyigit A., Bulut V., Avci S., Aktepe N. (1998). Role of lipids, lipoproteinslipid peroxidation in thrombocytopenia in patients with vivax malaria. Haematologia, 29(207212).
 • Erel Ö., Koçyiğit A., Bulut V., Seyrek A., Şenel A., Aktepe N. (1998) (1998). Sıtmalı Hastalarda Demir Metabolizmasının Oksidatif Değişikliği ve Nitrik oksit Düzeyi. Fırat Tıp Dergisi, 1: 303(307.).
 • Celebi S., Ay S., Aykan U., Bulut V., Alagoz G., Celiker UO. (1998). Penetration of oraltopical ciprofloxacin into human aqueous humor. Acta OphthalmolScand, 76(683685).
 • Bulut V., Sands WA., Liew FY. (1996) (1996). Kolera ve Pertusis Toksinlerinin Nitrik Oksit Üreten Makrofajlar Üzerine Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 2, 66(72).
 • Sands WA., Bulut V., Severn A., Xu D., Liew FY. (1994). Inhibition of Nitric Oxide Synthesis by Interleukin4 may Involve Inhibiting the Activation of Protein kinase C epsilon. Eur. J. Immun, 24(23452350).
 • Bulut V., Severn A., Liew FY. (1993). Nitric oxide Production by Murine Macrophages is Inhibited by Prolonged Elevation of cyclic AMP. Biochem. Biophys. Res. Comm, 195(11341138).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • İlhan F, Gödekmerdan A, Bulut V (2007) (2007). Evaluation of NKT cells in vivo in leprosy patients,. Gazz Med Ital Arch Sci Med., 166:(1-6.).
 • İlhan F, Çiçek D, Gödekmerdan A, Tahran G, Bulut V (2007) (2007). CD5+ B Cells Ratio in Lepromatous Leprosy,. J Clin Diag Res, 1:(138-141.).
 • İlhan F, Ozden M, Akbulut H, Bulut V. (2006) (2006). Cytokine measurement in lymphocyte culture supernatant of inactive lepromatous leprosy patients,. Indian J.Med.Microbiol., 24:(141-143.).
 • Bulut V., Önal S., Ay S., Akbulut H., Aral M. (1999) (1999). Elazığ Yöresindeki Alerjik Olgularda Özgül İmmünoglobülin E Düzeyleri ile Alerjenlerin Belirlenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 1:(455-458.).
 • Aral M., Kerküklü F., Erkmen N., Ay S., Bulut V., Yılmaz M. (1999) (1999). Elazığ çocuk yetiştirme yurtları ile akıl ve ruh sağlığı hastanesinde yapılan parazitolojik incelemeler,. Türkiye Parazitoloji Dergisi,, 23:(41-44.).
 • Tug T., Ozdemir N., Bulut V., Karaoglu A., Muz MH. (1999) (1999). A case of pheochromacytoma manifested as noncardiogenic pulmonary edema.. Tr. J. of Medical Sciences,, 29:(71-74.).
 • Önal S., Bulut V., Yılmaz, E., Yılmaz M. (1999) Düzeyleri ile Alerjenlerin Belirlenmesi. (1999). Alerjik Çocuklarda Özgül İmmünoglobülin E. Fırat Tıp Dergisi,, 1:(557-560.).
 • Bulut V., Aygen M., Gödekmerdan A., Yılmaz E., Bozkurt H., Yılmaz M. (1999) (1999). Askariyazlı çocuklarda gözlenen aşırı duyarlılıklarda Th1-Th2 kutuplaşması ve özgül immünoglobülin E üretimi.. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,, 29:(96-104.).
 • Bulut V.Sands W.A. (1998) (1998). The Effect of Platelet Activating FactorPhosholipase A2 Activity on Nitric oxide Synthesis in Macrophages,. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 27: 91(97).
 • Gödekmerdan A., Özkeklikçi A., Bulut V., Kalkan A., Kaplan M. (1998) (1998). Giardia İntestinalis tanısında mikroskopi ve Enzim-linked İmmunosorbent Assay yöntemlerinin karşılaştırılması. Türkiye Parazitoloji Derneği,, 22:(233-238.).
 • Bulut V., Severn A. Godekmerdan A. (1998) (1998). İnterlökin-4 ve İnterlökin 10un Makrofajların Nitrik oksit Üretimleri Üzerine Etkileri. Mikrobiyoloji Bülteni,, 32:(73-79.).
 • Erel Ö., Koçyiğit A., Bulut V., Seyrek A., Şenel A., Aktepe N. (1998) (1998). Sıtmalı Hastalarda Demir Metabolizmasının Oksidatif Değişikliği ve Nitrik oksit Düzeyi,. Fırat Tıp Dergisi, 1:(303-307.).
 • Kalkan A., Bulut V., Bahçecioğlu İ. H., Demirdağ K., Aral M. (1998) (1998). Elazığ yöresinde Helicobacter pylori Enfeksiyon Seroprevalansı,. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,, 27:(28-32.).
 • Bulut V., Sands WA., Liew FY. (1996). Kolera vePertusis Toksinlerinin Nitrik Oksit Üreten Makrofajlar Üzerine Etkileri,. Fırat Tıp Dergisi,, 2,(66-72.).
 • Bulut V., Kalkan A., Bingöl NK., Erel Ö., Aktepe N. Adenosine deaminase and guanosine deaminase activities in sera of patients with brucellosis.. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,, 29:(23-26.).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akbulut H, Özden M, Çelik İ, Koca SS, Bulut V (2007) (2007). Romatoid Faktör pozitifliği ile parvovirüs B19 seropozitifliği arasındaki ilişkinin araştırılması,. Türk Klin J Med Sci,, 27:(654-657).
 • Bulut V. (2007) (2007). yardımcı T hücreler ve immün sistemin düzenlenmesi,. Türk Klin J Int Med Sci, 3:(39-46).
 • Sapmaz E, Bulut V, Çelik A, Akbulut H, İlhan N, Hanay F. (2006) (2006). Preeklampsi vakalarında neopterin ve TNF-alfa düzeylerinin incelenmesi. Türk Jin Obst Dern Derg,, 3:(83-88.).
 • Sapmaz E, Bulut V, Çelik A, Akbulut H, İlhan F, Hanay F. (2006) (2006). Preeklampsi Vakalarında, nötrofil, İnterlökin-8 ve Prokalsitonin Düzeylerinin İncelenmesi,. Türk Klin. J Gynecol Obst,, 16:(119-123.).
 • Sapmaz E, Çelik A, Bulut V, İlhan F, Hanay F. (2006) (2006). Preeklampsi olgularında İnterlökin-6, nötrofil, ve platelet Düzeylerinin İncelenmesi,. Türk Klin. J Gynecol Obst,, 16:(218-223.).
 • Akbulut H, Çelik İ, Özden M, Doğukan A, Bulut V, (2005) (2005). Plasma procalcitonin levels in chronic haemodialysis patients,. Turk.J.Med.Sci., 35:(241-244).
 • İlhan F, Özdemir G, Bulut V. (2005) (2005). Son Altı ay içinde laboratuarımızda saptanan solunum yolu virüslerinin seropozitivitesi,. F.Ü. Sağl. Bil. Derg., 19:(249-251.).
 • Doğukan A, Akbulut HH, Bulut V. (2002) (2002). Kronik hemodiyaliz hastalarında neopterin seviyeleri,. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,, 11:(18-21.).
 • Kuloğlu M, Bulut V, Atmaca M, Önal S, Geçici Ö, Tezcan AE. (2002) (2002). Şizofreni ve duygudurum bozukluklarında immünoglobülin ve kompleman düzeyleri,. Fırat Tıp dergisi,, 7:(608-613.).
 • Yücel A, Önal S, Bulut V, Tuğ T, Yılmaz M. (2000) (2000). Tüberküloz tanılı hastalarda mycobacterium tuberculosis antikorlarının dağılımı,. F.Ü. sağlık Bil. Derg., 14:(349-354).
 • Kalkan A, Bulut V, Bulut S, Berilgen MS, Müngen B. (2000) (2000). Neurobrucellosis:Case report,. İnfeksiyon Dergisi,, 14:(131-134.).
 • Kalkan A, Bingöl NK, Bulut V, Erel Ö, Kılıç SS. (2000) (2000). Brusellozda serum bakır, çinko ve selenyum düzeyleri,. İnfeksiyon Dergisi,, 14:(205-208.).
 • Kalkan A, Bulut Y, Saral Y, Bahçecioğlu İH, Bulut V, Doymaz MZ. (2000) Lepra olgularında yüksek HCV infeksiyon oranı,. Viral Hepatit dergisi,, 2:(81-85.).