Prof. Dr. Vecihi Hasan Pamuk

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

·         Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu  
·         Termokimyasal Sıvılaştırma  
·         Fosil Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi  
·         Uçucu Yağlar