Prof. Dr. Vecihi Hasan Pamuk

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 

1. Pamuk, V., Olcay, A., "Selülozun Sıvılaştırılnıası", 3. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 17-20 Eylül, 1986.

 

2. Asgharpour, S.R., Açıkgöz, N., Pamuk, V., "Metanol-Su Sisteminin Damıtıldığı Dolgulu Destilasyon Kolonunun Puls ve Kademe Etkisinde Dinamiğinin İncelenmesi", 5. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 1988.

 

3. Ünal, E.N., Pamuk, V., Yıldız, M.A, Alpbaz, M., Kısakürek, B., "Dolgulu Damıtma Kulesinin On-Line Bağlı Bilgisayar ile Otomatik Kontrolü", 6. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası, 9-14 Ekim, 1989.

 

4. Gürü, M., Bilgesü, A., Pamuk, V., Durak, L, Akdere, F.İ., "Şekerpancarı Melasının Nitrik Asitle Okzalit Asite Yükseltgenmesinde Optimum Şartların Belirlenmesi”, 7. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazi  Magosa, 2-5 Nisan, 1991.

 

5. Tükenmez, t., Ersen, S., Biçer, A., Pamuk, V., "Gama Radyasyonu ile Balık Etinde Maionaldehid Oluşumu Kinetiği ve Stabilitesi", 2. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Ankara, 25-27 Kasım 1992.

 

6. Dağ, E., Koç, T., Pamuk, V., Özbayoğlu, F., "Pb-Sb-Ag Anot Malzemesinin Farklı Elektrolitler İçindeki Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 7-8 Nisan, 1993.

 

7. Cabbar, Y., Karacan, S., Bilgesü, A.Y., Alpbaz, M., Erten, Z.S,, Pamuk, V., "Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinde Kontrol Parametrelerinin Hesaplanması ve Dolgulu Damıtma Kulelerine Uygulanması", 9. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, 1993.

 

8. Koç, T., Pamuk, V., "Petrol Depolama Tanklanndaki Buharlaşma Kayıpları", Enerji ve Çevre Sempozyumu, Mersin, 13-15 Nisan, 1994.

 

9. Koç, T., Pamuk, V., "Fotovoltaik Piller Yardımıyla Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Bir Boru Hattının Katodik Korunmasında Kullanılması", Enerji ve Çevre Sempozyumu, ' Mersin, 13-15 Nisan, 1994.

 

10. Alpbaz, M., Bursalı, N., Ertunç, S., Pamuk, V., Ünver, S., Toraman, M., "Modele Dayalı Kontrol Sisteminin Kesikli Bir Biyoreaktörde Sıcaklık Kontrolüne Uygulanması" 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 9-13 Eylül 1996.

 

11. Yalçın, H., Koç, T., Pamuk, V., "Ham Petrol Depolama Tanklarının İç Taban Yüzeylerinin İkili Galvanik Anot Sistemi ile Katodik Olarak Korunması", 5. Korozyon Simpozyumu, Adana, 6-9 Kasım 1996.

 

12. Dağ, E., Koç, T., Pamuk, V., "Afyon Şehrini Jeotermal Su ile Isıtma Projesi Kapsamında Kullanılan Poliüretan Kaplı Çelik Boruların Katodik Koruması", 5. Korozyon Sempozyumu, Adana, 6-9 Kasım 1996.

 

13.  Alıcılar, A., Pamuk, V., Yılmaz, M., "Melastan Glukarik Asit Eldesi İçin Optimum Şartların Belirlenmesi", 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, 1-4 Eylül 1998.

 

14. Yılmaz, M., Alıcılar, A., Pamuk, V., "Dolgulu Kolonda Melastan Sakkarik Asit Eldesi Amacıyla  Melastaki  Sakkarozun İnversiyon Süresinin Tayini'1, 8. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 31 Ağustos-4