Prof. Dr. AKYAY UYGUR

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2018. Uygur, Akyay ve Şerife Karagöz. "Literature Screen from The Children Who Have Changed from Working Life", Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, April 26-29.
 • 2018. Uygur, Akyay ve Şerife Karagöz, "The Role of Intermittent Citizens 'Relations in the Effect of Organizational Context on Organized Support", Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, April 26-29.
 • 2018. Uygur, Akyay ve Şerife Karagöz, "Mutluluk Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Örneği", International Conference on Business Administration, Çanakkale, May 3-5.
 • 2018. Uygur, Akyay ve Şerife Karagöz, "Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi İrdelemek: Üniversite Öğrencileri Örneği", International Conference on Business Administration, Çanakkale, May 3-5.
 • 2018. Uygur, Akyay ve Berat Yasin Musluk, “Konaklama İşletmelerinde Erkek Kültür ve Dişi Kültür Boyutlarının İrdelenmesi”, International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, April 28-30.
 • 2018. Uygur, Akyay ve Berat Yasin Musluk, “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik Boyutlarının Ortaya Konulması”, International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, April 28-30.
 • 2018. Uygur Akyay ve Azize Tunç, "Kariyere Kavramsal Bir Bakış", Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu,TODAİE, Ankara, Mayıs 10.
 • 2018. Uygur, Akyay, Ahmet Sarıtaş ve Şerife Karagöz, "Yerel Yönetimlerde Uygulanan TKY Kelebek Etkisi Mi Oluşturuyor? Kavramsal Bir Araştırma ve Genel Bir Değerlendirme", Alanya International Local Governments Symposium, Alanya, November 1-3.
 • 2017. Uygur, Akyay ve Yasin Bulut, “Büyüme Stratejisi: Ankara’da Dört Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”, International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, November 9-11.
 • 2017. Uygur, Akyay ve Yasin Bulut, “Çalışan Etkinliği Açısından İş Tatmininin Önemi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, November 9-11.
 • 2015. Uygur, Akyay, Berat Yasin Musluk ve Nail İlbey, “Yeşil Yönetimin İşletme Fonksiyonlarına Etkisinin Örnek Bir İşletme Açısından İncelenmesi”, Global İşletme Araştırmaları Kongresi, 527-542, İstanbul, Haziran 4-5.
 • 2015. Uygur, Akyay ve Faruk Okyay, “Institutionalization Size Influencing Consumer Behavior Of Examination. Example Of A Hospitality Industry”, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Selçuk-İzmir, February 5-7.
 • 2008. Uygur, Akyay, Selma Meydan Uygur ve Hakan Koç, “Altı Sigma Yönetim Sistemi Uygulamalarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri: Cep Telefonu Kullanan Tüketicilere Yönelik Bir Uygulama”, VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, s.144, Çorum, Mayıs 8-10.
 • Uygur, Akyay, Selma Meydan Uygur ve Derya Kara, 2008. An Application Concerning Evaluation Of Middle Level Managers"; Performance In Five Stars Hotels In Antalya, 4th International Strategic Management Conference Sarajevo, Bosnia Herzegovina
 • Uygur, Akyay, Meryem Düğer ve Sevim Çeven, 2006. Büro Mobilyalarının Ergonomik Tasarımının Hizmet Sektöründeki Büro Çalışanları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma, 370-378, Ankara, Kasım 16-18,
 • Uygur, Akyay ve Halis Gökdere, 2000. Meslek Yüksekokulları Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarındaki Öğretim Elemanları ve Eğitim Materyalleri İle İlgili Temel Sorunların İrdelenmesi, s.184-191, Antalya-Kemer, Şubat 17-18,
 • Uygur, Akyay ve Azize Tunç, 1998. Otel İşletmelerinde Kariyer Planlamasına Yönelik Faaliyetlerin Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, III. Uluslar arası ; IX. Ulusal Turizm Kongresi, s. 80-88, Kuşadası, Kasım 6-9.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Büro Hizmetleri Teknikleri (20062007)
 • Örgütsel Davranış (20062007)
 • Okul Deneyimi (20062007)
 • Mezuniyet Projesi (20062007)
 • Haberleşme ve İş Yazıları (20062007)
 • Protokolİletişim (20062007)
 • Büro Yönetiminde Güncel Konular (20062007)
 • Örgütsel Davranış (20072008)
 • Okul Deneyimi (20072008)
 • Öğretmenlik Uygulaması (20072008)
 • Büro Hizmetleri Yönetimi (20082009)
 • Bilgi Yönetimi (20082009)
 • Büro Hizmetleri Teknikleri (20072008)
 • Örgütsel Davranış (20072008)
 • Mezuniyet Projesi (20072008)
 • Öğretmenlik Uygulaması (20062007)
 • Haberleşme ve İş Yazıları (20072008)
 • Büro Yönetiminde Güncel Konular (20072008)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). AKYAY UYGUR, ŞERİFE KARAGÖZ,"İZLENİM YÖNETİMİ VE TAKTİKLERİ", Prof.Dr. ERKAN ÖNGEL'e ARMAĞAN ÇOK DİSİPLİNLİ ÇALIŞMALAR, (Ed. Prof.Dr. Bilgehan Gülcan ve Prof.Dr.Güler Sağlam Arı), DETAY YAYINCILIK, ANKARA, ARALIK..
 • (2016). AKYAY UYGUR, ÖRNEK OLAYLARLA YÖNETİM, DETAY ANATOLİA AKADEMİK YAYINCILIK LTD. ŞTİ., ANKARA, Mart..
 • (2016). AKYAY UYGUR, KENAN PALA, “ALTI SİGMA YÖNETİMİ”, STRATEJİK YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, (Ed:A.UYGUR), DETAY ANATOLİA AKADEMİK YAYINCILIK LTD. ŞTİ., ANKARA, NİSAN..
 • (2015). AKYAY UYGUR, KARİYER REHBERİ, BARIŞ KİTABEVİ, ANKARA. .
 • (2015). AKYAY UYGUR, BİR ARAŞTIRMA İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞE BAĞLILIK, BARIŞ KİTABEVİ, ANKARA. .
 • (2012). AKYAY UYGUR, “STRATEJİK YÖNETİM”, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Ed:M.TUNA ve İ.GÜLER), DETAY YAYINCILIK, ANKARA, KASIM..
 • (2007). AKYAY UYGUR, YÖNETİM VE ORGANİZASYON. TÜRKİYE. NOBEL YAYINEVİ.
 • AKYAY UYGUR, RAMAZAN GÖRAL. (2005). BÜRO YÖNETİMİ. TÜRKİYE. NOBEL YAYINEVİ.
 • AKYAY UYGUR , HAKAN KOÇ. (2004). SEKRETERLİK TEKNİKLERİ. TÜRKİYE. DETAY YAYINEVİ.
 • AZİZE TUNÇ, AKYAY UYGUR. (2001). KARİYER YÖNETİMİ,PLANLAMASI VE GELİŞTİRME. TÜRKİYE. GAZİ YAYINEVİ.

Editörlük

 • (2016). Stratejik Yönetimde Güncel Konular (Ed:A.UYGUR), Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Nisan 2016. ,
 • (2004). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (215)
 • (2003). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (281)
 • (2002). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, 1 (208)
 • (2001). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (172)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2020). Uygur, Akyay ve M. Gürlek. "Service-Oriented High-Performance Human Resource Practices and Employee Service Performance: A Test of Serial Mediation and Moderation Models", Journal of Management and Organization, 2020, 1-37,

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2020). Uygur, Akyay ve E. N. Üstüner, " Küresel Çapta Girişimler: Unicorn Şirketler" Social Sciences Studies Journal, Vol. 6, Issue: 61, 1852-1861..
 • (2019). Uygur, Akyay ve B. Akyol," An Application on The Relationship Between Postmodern Organization Approach and Employee İnnovation: Kırıkkale Municipality Case", İnternational Review of Management and Business Research, Vol. 8, Issue. 3, Part. 1, 272-281.,
 • (2019). Uygur, Akyay, M.Tuna ve E.Z. Uluer, " Kriz Yönetiminde Otel İşletmesi Yöneticilerinin Bakış Açısı İncelemesi", Social Sciences Studies Journal, Vol.5, Issue: 45, 5336-5346.,
 • (2019). Uygur,Akyay, M. Öğretmenoğlu ve G. Çalışkan, "Innovation and New Product Development: Delving into Food and Beverage Managers Perspectives", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol. 7, Issue: 4.,
 • (2019). Uygur, Akyay ve K. Gümüştekin, "Karanlık Liderliğin Alt Boyutlarının İncelenmesi", Social Sciences Studies Journal, Vol. 5, Issue: 35, 2552-2562.,
 • (2019). Uygur, Akyay ve M. Gürlek, "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımlarının Teorik Temelleri", İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 3.,
 • (2019). Uygur, Akyay ve M. Öğretmenoğlu, "The Relationship Between EFQM Excellence Model and Organizational Commitment: A Case Study on Tourism Faculties in Turkey", Social Sciences Studies Journal, Vol. 5, Issue: 30, 505-517.,
 • (2019). Uygur, Akyay ve Ö. Çukurluöz, "Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinin Sınıflandırılması", Social Sciences Studies Journal, Vol. 5, Issue: 36, 2818-2826. ,
 • (2018). Uygur, Akyay ve R. Göral. "Malmquist-TFV Endeksi İle Uluslararası Turizm Destinasyonlarının Verimliliklerinin Karşılaştırılması", Journal Of Tourism Theory and Research, Cilt 4, Sayı 2, 70-86..
 • (2018). Uygur, Akyay ve Y.Gültekin, "Uluslararası Örgütlerin İşletmenin Uluslararası Çevresi Bağlamında Değerlendirilmesi", Social Sciences Studies Journal, Vol. 4, Issue: 26, 5561-5569.,
 • (2018). Uygur,Akyay ve F.Algül, "Yeni Kariyer Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme", Social Sciences Studies Journal, Vol. 4, Issue: 27, 5930-5934.,
 • (2018). Uygur, Akyay ve M. Öğretmenoğlu, “The Dark Side and The Bright Side of Narcissistic Leadership: A Critical Review” International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol.VI, Issue.4, 349-360 (2018)..
 • (2018). Uygur, Akyay, I. Cankül. ve D. Cankül, "Comparing The Presenteeism Levels of The Workers in Hotel Businesses: The Case of İzmir", ASOS Journal, Yıl:6, Sayı:72, 23-46.,
 • (2017). Uygur, Akyay, N. Kasap ve S. Usta, “Gençlere Yönelik Kültür Turizmi İstanbul Tur Planlaması Uygulaması”, TheJournal of Academic Social Science, 39, 28-43 (2017). .
 • (2017). Uygur, Akyay ve İ. Bozkurt, “Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Sürecinin İncelenmesi: NG Afyon Örneği”, The Journal of Academic Social Science, 42, 1-19 (2017)..
 • (2017). Uygur, Akyay ve I. Emecen, “Presenteesime Kavramsal Bakış”,The Journal of Academic Social Science, 46, 78-96 (2017). .
 • (2015). Uygur, Akyay, B. Y. Musluk ve N. İlbey, “Examining The Influence of Green Management on Operation Functions: Case of A Business”, Research Journal of Business and Management, Vol.2, Issue.3, 348-365 (2015).,
 • (2015). Uygur, Akyay ve E. Tengilimoğlu, “Search UponThe Participation of TeachersToThe Phase of Strategic Guidance; An Elementary School Example”, International Journal of Information Technology and Business Management, Vol.34, No.1, 37-47 (February-2015)..
 • (2015). Uygur, Akyay ve A. Çağatay, “Nepotism in Impact Employee Performance Evaluation Form with Family Business”, Research Academy of Social Sciences - International Journal of Management Sciences, Vol.5, No.2, 136-146 (2015)..
 • (2015). Uygur, Akyay ve R. Göral, “A’Wot Method in Identification and Development of Tourism Potential of Destination Area: Beyşehir Application”, Asian Academic Research Journal of Social Science and Humanities, Vol.2, Issue.6, 126-142 (November-2015)..
 • (2014). Uygur, Akyay ve S. Akbaba, “Which Conclusion Did SWOT Lead UsTo On Environmental Analysis? A Practice of Zeka Makine Ltd. Company”, International Journal of Liberal Arts and Social Science, Vol.2, No.4, 27-38 (May-2014). .
 • (2014). Uygur, Akyay ve A. Kum, “The Effect of Corporate Culture upon Ensuring Corporate Success: An Application”, American Research Institute for Policy Development -Journal of Management Policies and Practices, Vol.2, No.2, 187-201 (June-2014)..
 • (2013). Uygur, Akyay ve G. Ulusoy, “Manager and Employee Perceptions on Organizational Intelligence's Effects on Performans in Enterprises.An Application”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No:2, 108-124 (January-2013). .
 • (2013). Uygur, Akyay ve Y. Güney, “In Empowerment The Executive and Employee Perceptions of: Evsa Build Inc. in The Hotsa is An Application”, International Review of Management and Business Research, Vol.2, Issue.2,Part.3, 549-564 (June-2013).BEST PAPER AWARD.
 • (2013). Uygur, Akyay ve M. Mızrak, “Creating A Common VisioningThe Process of Strategic Planning in Education: The Example of Ankara Province”, International Journal of Liberal Arts and Social Science, Vol.1, No.3, 37-48 (November-2013). .
 • (2013). Uygur, Akyay ve S. Sümerli, “EFQM Excellence Model”, International Review of Management and Business Research, Vol.2, Issue.4, Part.1, 980-993 (December-2013). .
 • (2009). Uygur, Akyay ve G. Kılıç, “A Study İnto Organizational Commitment and Job Involvement: An Application Towards The Personnel in The Central Organization for Ministry of Health in Turkey”, Ozean Journal of Applied Sciences, 2, 113-125 (March-2009). .
 • (2003). Uygur,Akyay ve R.Göral, "Ofis Otomasyon Teknolojilerinin Evrimi ve Yeni İş Dünyası Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, s.2, 169-179.,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2015). Uygur, A. ve S. Sümerli Sarıgül, “360 Derece Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 189-201 (2015)..
 • (2015). Uygur, A., R. Göral ve İ. Bozkurt, “Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 95-105 (2015)..
 • (2010). Uygur, A. ve H. Koç, “Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4, 79-94 (2010)..
 • (2009). Uygur, A.,“Çok Boyutlu Performans Değerleme Modeli Olarak Dengeli Başarı Göstergesi Uygulaması”,Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1,148-159 (2009)..
 • (2007). Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7185).
 • Sami Acar Meryem Düğer (2007). Büro Çalışanları Açısından İnternet Bağımlılığının Önemine İlişkin Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 2(4158).
 • Cemalettin Aktepe (2004). Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Kesim İşletme Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(6083).
 • Cemalettin Aktepe (2003). Üniversitelerde Verilen Hizmet Kalitesinin Algılanmasına Yönelik Bir Alan Araştırması: Ankara";daki Üniversitelerin Turizm ve Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları. S.S. Gazi Eğitim Kooperatifi AHLA Uluslararası Turizm İşletmeciliği Programları Turizm Akademik Dergisi, 2(2741).
 • Ramazan Göral (2003). Ofis Otomasyon Teknolojilerinin Evrimi ve Yeni İş Dünyası Üzerindeki Etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(169179).
 • Mehmet Baha Karan (2001). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası";nda Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Firma Büyüklüğü Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2(103116).
 • Melih Topaloğlu Selma Meydan Uygur (2001). Üst Düzey Yöneticilerin Rol, Aktivite ve Sorumlulukları Konusunda Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(4063).
 • Selma Meydan (2000). Öğrenen Örgüt Kavramının Meydana Getirdiği Gelişim ve Özellikler Doğrultusunda Yaratılan Etki ve Değişimin Ortaya Konulması. Kooperatifçilik Dergisi, 128(2740).
 • (2000). Otel İşletmelerine Kariyer Planlamasına Yönelik Faaliyetlerin Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi (Ankara İli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(136155).
 • Melih Topaloğlu Selma Meydan (2000). Örgüt Karakteristikleri Bünyesinde Üst Düzey Yöneticilere Yeni Bir Bakış Açısı: Roller, Aktiviteler ve Sorumluluklar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(80100).
 • (1999). Kariyer Planlamasının Örgüt ve Bireyler Üzerine Sağladığı Etkinin İrdelenmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(6572).
 • (1998). Modern Örgüt Yönetim Düşüncelerinden Durumsallık Yaklaşımının Yapılan Bilimsel Araştırmalara Dayanarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(167182).