Prof. Dr. Üstünol KARAOĞLAN

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Üroloji

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • uroonkoloji, multidisipliner uroonkoloji kongresi antalya miracle hotel

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

  • mesane tümörlerinde hücresel düzeyde histokimyasal yenilikler

Dersler

  • urolitiazis .uriner sistem taş hastalığı dönem 5 (2010 2011)
  • urolitiazis fizyopatolojisi dönem 3 (2010 2011)