Dr. Ayhan Ural

Gazi Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri Bölümü > Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

MAKALELER -uluslararası / ulusal / yerel-

ERGÖREN, B. ve URAL, A. (2018). Kendiliğinden Örgütlü Ortamlarda Kendi Kendine Öğrenme Süreci. Research Studies Anatolia Journal. 1(1). 1-10.

URAL, A. (2016). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Etkileri Üzerine Bir Çözümleme. Eleştirel Pedagoji.43(19-24).

URAL, A. (2016). Kamusal Eğitimin Dayanağı: Öğretimin Birleştirilmesi Yasası. Historia 1923. 1(249-257).

URAL, A. (2016). Temel Eğitimin Krizinden Çıkış İçin Bir Model Önerisi. Ekenek Dergisi. 5(6-12).

URAL, A. (2016). Özel Okul: Kamusal Eğitim Alanına Sokulan Truva Atı. Eleştirel Pedagoji.45(55).

URAL, A. (2016). Stem’cilere Sitem Yetmez. Eleştirel Pedagoji.48(78-80).

URAL, A. (2015). Temel Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi. Eleştirel Pedagoji.38(21-24).

URAL, A. (2014). Seçkinci Eğitim Meşrulaştırmak: Eğitimi Koşullu Geçişe Dayalı Kademelendirmek.  Eğitimde Politika Analizi Dergisi. 3(1):45-56.

URAL, A. (2014). Gazi Üniversitesinde Örgütsel İklim. Amme İdaresi Dergisi. 47(2):145-165.

URAL, A. (2014). İnsanlığın Öğretmeni Olabilmek. Birgün Gazetesi. 25 Kasım.

URAL, A. (2014). Memeli ve Mamalı Eğitim Sistemi. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı:1427. Sayfa:18.

URAL, A. (2014). Dershanelerin Ekonomi Politiği. Eleştirel Pedagoji.31(10-12).

URAL, A. ve TÜFEKÇİ, S. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.32(26-38).

URAL, A. (2013). Eşitlikçi Temel Eğitimi Yeniden Kurabilmek. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 1383. Sayfa 18.

URAL, A. (2013). Gezi'ye Övgü. Eleştirel Pedagoji.28(38).

URAL, A. (2013). Yavaş Bilim Bildirgesine İlişkin Bir Çözümleme. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 1373. Sayfa 17.

URAL, A. (2013). Kavram Yanılgılarıyla Yanılsanan Üniversite. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 11:42(258-264).

URAL, A. (2012). Sahibinden Satılık Okul. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 10:40(54-64).

URAL, A. (2012). Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda'daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37(165): 261-273.

URAL, A. (2012). Kedinin Kutudaki Hali ve Kutudaki Koyunun Sahibi. Birgün Gazetesi. 12 Aralık.

URAL, A. (2012). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 28:12-20.

URAL, A. (2012). Toprağın Çocuklarına. Eleştirel Pedagoji. Sayı:24. Ankara.

URAL, A. (2012). Düşünmenin Hesabı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1335:18.

URAL, A. (2012). Kusurlu Kamusal Eğitim. Eleştirel Pedagoji Dergisi. Sayı:23. Ankara.

URAL, A. (2012). Bilim ve Sanatın Göçü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1294:18.

URAL, A. (2012). Tarandık. Eleştirel Pedagoji Dergisi. Sayı:19. Sayfa:23-24.

URAL, A. (2012). Temel Eğitime Dokunmak: 4+4+4=t Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1307:19.

URAL, A. (2012). Temel Eğitim Paramparça. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 21. Ankara.

URAL, A. (2011). Mario Eğitim Modeli -MEM-. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 13. Ankara.

URAL, A. (2011). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(12-20).

URAL, A. (2011). …çevrimdışı gösterilmek. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 14. Ankara.

URAL, A. (2011). …üç pisa’yı hazmetmek -bir temel eğitim öyküsü-. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 16. Ankara.

URAL, A. (2011). …sosyal devlete özlem. Türk Yurdu Dergisi. 236(31):180-183.

URAL, A. (2011). …temel sorun; temel eğitim. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3688 Erişim: 19 Eylül 2011.

URAL, A. (2010). A Research On Burnout Level Of Teachers. Management and Education. 6(3), 19-24

KILIÇ, İ. ve URAL, A. (2010). Methodology In Quantitative Researches: An Assessment On National Scientific Congress And Symposium Papers In Tourism. Management and Education. 6(1), 295-305

URAL, A. (2010). ...hepimizin okulu.  Deniz Yıldızı Dergisi. Yıldızlı Toki İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Yayını. Haziran. Sayı: 1. Trabzon.

URAL, A. (2010). …matematikçimize. Yomrahaber Gazetesi. Temmuz. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2010). Rüstem’in Ora. Yomrahaber Gazetesi. Kasım. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2010). ....ne güzel ötüyor değil mi? -bir örgün eğitim eleştirisi-. Yomrahaber Gazetesi. Aralık. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2009). ...içindeki üniversite. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:1. Ankara.

URAL, A. (2009). ...kpss üniversitesi’ne doğru. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:2. Ankara.

URAL, A. (2009). ...acıtan reklam. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:5-6. Ankara.

BAŞARICI, R. ve URAL, A. (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176.

AKSAY, O. ve URAL, A.  (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımı. Gazi Üniversitesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 6. Sayı 3. Ankara.

URAL, A. (2008). Büyüyen Çocuklar. Yomrahaber Gazetesi. Mayıs. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2008). SBS Üreticilerine.  Alternatif Çocuk Gazetesi. Yıl.1. Sayı.2. Yaz 2008. Gazi Üniversitesi. İletişim Fakültesi Yayınları. Ankara.

URAL, A. (2008). Öne Çıkarma Töreni. Yomrahaber Gazetesi. Eylül.Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2008). ...dumanlı dumanlı. Yomrahaber Gazetesi. Ekim.Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2008). “İyi Örgün Temel Eğitim Ölçünleri”. Yomrahaber Gazetesi. Kasım. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2008). “Yaşam Becerisi Eğitim İlişkisi”. Yomrahaber Gazetesi. Aralık. Yomra. Trabzon.

URAL, A. (2008). “...heryerdeki üniversite“. Üniversite ve Toplum. Cilt.8. Sayı.4. wwww. universite-toplum.org

URAL, A.  ve AKSAY, O. (2005). “Ortaöğretim Okullarında Öğretmen Morali”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5. Sayı 2. Bolu.

URAL, A. (2004). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi.  Üniversite ve Toplum. Cilt.4. Sayı.1. www. universite-toplum.org

URAL, A. (2004). “Üniversiteye Yeni Bir Saldırı“. Genç Çizgi Ötesi. Yıl.5. Sayı.67. Ağustos 2004. Bolu.

URAL, A. (2004). “Okulda Değişim”. Genç Çizgi Ötesi. Yıl.5. Sayı.69. Kasım 2004. Bolu.

URAL, A. (2002). “Okul Müdürlerinin Yönetsel Stres Kaynakları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2. Sayı 3.

URAL, A. PELİT, E. (2002). “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Örgütlerinin Örgütleniş Biçimleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 5.

URAL, A. (2001).“Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 3. Sayı 2.

GÜNDÜZ, H.B. ve URAL, A. (2001). “Benchmarking Yönteminin Eğitim Örgütlerinde Uygulanabilirliği“. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2.

URAL, A. (2001). “Kamu Yöneticilerinin Yönetsel Etkinlik Düzeyleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 2.

URAL, A. (1998). “Okul Yönetimi Açısından Okulda Baskı Grupları ve Çatışma”. Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:240.

URAL, A. (1998). “Sosyal Pazarlama Anlayışının Okul Yöneticiliğinde Kullanılmasına İlişkin Bir Yaklaşım”  Yaşadıkça Eğitim Dergisi, sayı:59/60.