Dr. Ayhan Ural

Gazi Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri Bölümü > Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1- öğretmenlik paradoksu 

http://pegem.net/dosyalar/dokuman/491EBG%20M.D.Karsli%204.%20Baski%C4%B0NTERNET%C4%B0C%C4%B0N.pdf

Ural, A. (2003). Öğretmenlik Paradoksu. Editör: Mehmet Durdu KARSLI. Öğretmenlik Mesleğine Giriş Alternatif Yaklaşım. Öğreti Pegem A Yayıncılık. Ankara. Farklı Basım: Ural, A. (2012). Öğretmenlik Paradoksu. Editör: Mehmet Durdu KARSLI. Eğitim Bilimine Giriş. (4.Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 

2- bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi 

https://www.detayyayin.com.tr/urun/bilimsel-arastirma-sureci-ve-spss-ile-veri-analizi

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara.

 

3- hafif ağır denenceler 

https://www.pegem.net/kitabevi/127949-Hafif-Agir-Denenceler-kitabi.aspx

Ural, A. (2006). Hafif Ağır Denenceler. Detay Yayıncılık. Ankara.

 

4- ben bir okul uydurdum 

http://Ural, A. (2009). Ben Bir Okul Uydurdum. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

Ural, A. (2009). Ben Bir Okul Uydurdum. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık.  Ankara. 

 

5- öğretmenler gördüm

http://Ural, A. (2009). Ben Bir Okul Uydurdum. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

Ural, A. (2009). Öğretmenler Gördüm.  Editör: Ayhan Ural. Ben Bir Okul Uydurdum. Pegem Akademi Yayıncılık.  Ankara.

 

6- öğretmenlik eğitimine ilişkin bir model önerisi 

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2442018121548t%C3%BCrkiyede%20%C3%B6%C4%9Fretmen%20yeti%C5%9Ftirme.pdf

Ural, A. (2011). Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Bir Model Önerisi. Editör: Songül Aynal KİLİMCİ. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. ss.209-222. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 

7- the dershane business in turkey 

https://www.palgrave.com/gp/book/9780230341289

Ural, A. (2012). The  Dershane Business in Turkey. Edited By Kemal Inal and Güliz Akkaymak. Neoliberal transformation of education in Turkey: political and  ideological analysis of educational reforms in the age of AKP. pp.151-163. Palgrave Macmillan. New York.

 

8- eğitimin demokratikleşmesi

https://www.siyasalkitap.com/kamusal-egitim-elestirel-yazilar

Ural, A. ve Diğerleri. (2013). Eğitimin Demokratikleşmesi. Editörler: İhsan Metinnam, Nejla Kurul, Tuğba Öztürk. Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Siyasal Kitabevi. Ankara.

 

9- yetişkinliğin arka bahçesinden çocukluklar 

https://www.nadirkitap.com/yetiskinligin-arka-bahcesinden-cocukluklar-ed-ayhan-ural-duygu-gucuk-eren-kitap12286898.html

Ural, A. ve Duygu G. Eren. (2014). Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çocukluklar. -Editör- Sobil Yayıncılık.  Ankara.

 

10- şimdiki çocukluğum

https://www.pegem.net/kitabevi/152307-Yetiskinligin-Arka-Bahcesinden-Cocukluklar-kitabi.aspx

Ural, A. (2014). Şimdiki Çocukluğum. Editör: Ayhan URAL ve Duygu G. Eren. Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çokukluklar. Sobil Yayıncılık.  Ankara.

11- türkiye cumhuriyetinde eğitim hareketleri

https://www.academia.edu/8981084/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyetinde_E%C4%9Fitim_Hareketleri

Ural, A. (2014). Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim Hareketleri. Editör: M.Çağatay Özdemir. Eğitim Sosyolojisi. ss.286-321. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

12- eleştirel eğitim seçkisi

https://www.pegem.net/kitabevi/161256-Elestirel-Egitim-Seckisi--kitabi.aspx

Baykal, N.Samet, Ayhan Ural ve Zeynep Alica. (2014). Eleştirel Eğitim Seçkisi. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 

13- tutkulu bir mücadele öğretmenlik

https://www.pegem.net/kitabevi/177638-Tutkulu-Bir-Mucadele-Ogretmenlik-kitabi.aspx

Tüfekci, Aysel ve Ayhan Ural. (2015). Tutkulu Bir Mücadele Öğretmenlik. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 

14- çocukluğa uzanan görünen el

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/642018151801pdf%201-%20TANITIM.pdf

Ural, A. (2018). Çocukluğa Uzanan Görünen El. Editör: Yasemin K. Kepenekçi ve Pelin Taşkın. Prof.Dr. Emine Akyüz'e Armağan. ss.136-146. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

15- being a teacher in turkey: formation, shift, disintegration, and resistance

https://books.google.com.tr/books?id=JzEmDwAAQBAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=%22ayhan%20ural%22&source=bl&ots=INHhkHiluV&sig=vMC6tE-c18dU2BCrfOTBhzNC7Bw&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjbk-rk7KTUAhXQJFAKHeu3D_04PBDoAQghMAA#v=onepage&q=%22ayhan%20ural%22&f=false

Ural, A. (2017). Being a Teacher in Turkey: Formation, Shift, Disintegration, and Resistance. Edited By Fatma Mızıkacı and Guy Senese. A Language of Freedom and Teacher’s Authority: Case Comparisons from Turkey and the United States. Published by Lexington. Maryland. pp.29-40.

 

16- örgütsel çatışmanın yönetimi

https://www.pegem.net/kitabevi/220100-Orgutsel-Catismanin-Yonetimi-kitabi.aspx

Ural, A. (2018). Örgütsel Çatışmanın YönetimiPegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 

17- uy kariden da hoça mi olur?

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/123456789/67942

Ural, A. (2019). ...uy, kariden da hoça mi olur? Editör: Mustafa Cem Babadoğan ve Fatma Bıkmaz. Prof.Dr. F. Dilek Gözütok'a Armağan. ss.82-85. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Ankara.