Dr. Ayhan Ural

Gazi Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri Bölümü > Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı -1989-

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabiilm Dalı, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı -1993-

Doktora

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı -1997-

İlgi Alanları

 •  

  Eğitim Politikası,

  Eleştirel Pedagoji,

  Eleştirel Eğitim,

  Eğitim Hakkı,

  Temel Eğitim,

  Öğretmenlik Mesleği

   

  BİLİMSEL YAYIN HAKEMLİĞİ / DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ -uluslararası / ulusal-

  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40

  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/

  Eğitim ve Bilim / Education and Science   http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/index

  Journal for Critical Education Policy Studies   http://www.jceps.com/

  Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi  http://www.iojes.net/pages/ArbiterList.aspx

  İlköğretim Online   http://ilkogretim-online.org.tr/

  Turkish Jurnal of Education http://www.turje.org/

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi  http://www.efdergi.ibu.edu.tr/hakem_kurulu.html

  Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  http://www.tebd.gazi.edu.tr/

  Eleştirel Pedagoji Dergisi http://www.elestirelpedagoji.com/ 

  Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi   http://www.kalemacademy.com/

  Eğitimde Nitel Araştırma Dergisi http://www.enadonline.com/tr/

   

  KİTAP / KİTAP BÖLÜMÜ / EDİTÖRLÜK

  Ural, A. (2019). ...uy, kariden da hoça mi olur? Editör: Mustafa Cem Babadoğan ve Fatma Bıkmaz. Prof.Dr. F. Dilek Gözütok'a Armağan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Ankara.

  Ural, A. (2018). Örgütsel Çatışmanın YönetimiPegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2018). Çocukluğa Uzanan Görünen El. Editör: Yasemin K. Kepenekçi ve Pelin Taşkın. Prof.Dr. Emine Akyüz'e Armağan. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2017). Being a Teacher in Turkey: Formation, Shift, Disintegration, and Resistance. Edited By Fatma Mızıkacı and Guy Senese. A Language of Freedom and Teacher's AuthorityCase Comparisons from Turkey and the United States.  Published by Lexington Books. Maryland.

  Tüfekci, Aysel ve Ayhan Ural. (2015). Tutkulu Bir Mücadele Öğretmenlik. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Baykal, N.Samet, Ayhan Ural ve Zeynep Alica. (2014). Eleştirel Eğitim Seçkisi. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2014). Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim Hareketleri. Editör: M.Çağatay Özdemir. Eğitim Sosyolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara 

  Ural, A. ve Duygu G. Eren. (2014). Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çocukluklar. -Editör- Sobil Yayıncılık.  Ankara.

  Ural, A. (2014). Şimdiki Çocukluğum. Editör: Ayhan URAL ve Duygu G. Eren. Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çokukluklar. Sobil Yayıncılık.  Ankara.

  Ural, A. ve Diğerleri. (2013). Eğitimin Demokratikleşmesi. Editörler: İhsan Metinnam, Nejla Kurul, Tuğba Öztürk. Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Siyasal Kitabevi. Ankara.

  Ural, A. (2012). The  Dershane Business in Turkey. Edited By Kemal Inal and Güliz Akkaymak. Neoliberal transformation of education in Turkey: political and  ideological analysis of educational reforms in the age of AKP. Palgrave Macmillan. New York.

  Ural, A. (2012). Öğretmenlik Paradoksu. Editör: Mehmet Durdu KARSLI. Eğitim Bilimine Giriş. (4.Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2011). Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Bir Model Önerisi. Editör: Songül Aynal KİLİMCİ. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2009). Ben Bir Okul Uydurdum. -Editör- Pegem Akademi Yayıncılık.  Ankara. 

  Ural, A. (2009). Öğretmenler Gördüm.  Editör: Ayhan Ural. Ben Bir Okul Uydurdum. Pegem Akademi Yayıncılık.  Ankara.

  Ural, A. (2006). Hafif Ağır Denenceler. Detay Yayıncılık. Ankara. (2.Baskı 2012 Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.)

  Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara.

  Ural, A. (2003). Öğretmenlik Paradoksu. Editör: Mehmet Durdu KARSLI. Öğretmenlik Mesleğine Giriş Alternatif Yaklaşım. Öğreti Pegem A Yayıncılık. Ankara. (2.Baskı 2004; 3.Baskı 2005).

   

  MAKALELER -uluslararası / ulusal / yerel-

  ERGÖREN, B. ve URAL, A. (2018). Kendiliğinden Örgütlü Ortamlarda Kendi Kendine Öğrenme Süreci. Research Studies Anatolia Journal. 1(1), 1-10.

  URAL, A. (2016). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Etkileri Üzerine Bir Çözümleme. Eleştirel Pedagoji.43(19-24).

  URAL, A. (2016). Kamusal Eğitimin Dayanağı: Öğretimin Birleştirilmesi Yasası. Historia 1923. 1(249-257).

  URAL, A. (2016). Temel Eğitimin Krizinden Çıkış İçin Bir Model Önerisi. Ekenek Dergisi. 5(6-12).

  URAL, A. (2016). Özel Okul: Kamusal Eğitim Alanına Sokulan Truva Atı. Eleştirel Pedagoji.45(55).

  URAL, A. (2016). Stem’cilere Sitem Yetmez. Eleştirel Pedagoji.48(78-80).

  URAL, A. (2015). Temel Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi. Eleştirel Pedagoji.38(21-24).

  URAL, A. (2014). Seçkinci Eğitim Meşrulaştırmak: Eğitimi Koşullu Geçişe Dayalı Kademelendirmek.  Eğitimde Politika Analizi Dergisi. 3(1):45-56.

  URAL, A. (2014). Gazi Üniversitesinde Örgütsel İklim. Amme İdaresi Dergisi. 47(2):145-165.

  URAL, A. (2014). İnsanlığın Öğretmeni Olabilmek. Birgün Gazetesi. 25 Kasım.

  URAL, A. (2014). Memeli ve Mamalı Eğitim Sistemi. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı:1427. Sayfa:18.

  URAL, A. (2014). Dershanelerin Ekonomi Politiği. Eleştirel Pedagoji.31(10-12).

  URAL, A. ve TÜFEKÇİ, S. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.32(26-38).

  URAL, A. (2013). Eşitlikçi Temel Eğitimi Yeniden Kurabilmek. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 1383. Sayfa 18.

  URAL, A. (2013). Gezi'ye Övgü. Eleştirel Pedagoji.28(38).

  URAL, A. (2013). Yavaş Bilim Bildirgesine İlişkin Bir Çözümleme. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 1373. Sayfa 17.

  URAL, A. (2013). Kavram Yanılgılarıyla Yanılsanan Üniversite. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 11:42(258-264).

  URAL, A. (2012). Sahibinden Satılık Okul. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. 10:40(54-64).

  URAL, A. (2012). Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda'daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37(165): 261-273.

  URAL, A. (2012). Kedinin Kutudaki Hali ve Kutudaki Koyunun Sahibi. Birgün Gazetesi. 12 Aralık.

  URAL, A. (2012). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 28:12-20.

  URAL, A. (2012). Toprağın Çocuklarına. Eleştirel Pedagoji. Sayı:24. Ankara.

  URAL, A. (2012). Düşünmenin Hesabı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1335:18.

  URAL, A. (2012). Kusurlu Kamusal Eğitim. Eleştirel Pedagoji Dergisi. Sayı:23. Ankara.

  URAL, A. (2012). Bilim ve Sanatın Göçü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1294:18.

  URAL, A. (2012). Tarandık. Eleştirel Pedagoji Dergisi. Sayı:19. Sayfa:23-24.

  URAL, A. (2012). Temel Eğitime Dokunmak: 4+4+4=t Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1307:19.

  URAL, A. (2012). Temel Eğitim Paramparça. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 21. Ankara.

  URAL, A. (2011). Mario Eğitim Modeli -MEM-. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 13. Ankara.

  URAL, A. (2011). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(12-20).

  URAL, A. (2011). …çevrimdışı gösterilmek. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 14. Ankara.

  URAL, A. (2011). …üç pisa’yı hazmetmek -bir temel eğitim öyküsü-. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 16. Ankara.

  URAL, A. (2011). …sosyal devlete özlem. Türk Yurdu Dergisi. 236(31):180-183.

  URAL, A. (2011). …temel sorun; temel eğitim. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3688 Erişim: 19 Eylül 2011.

  URAL, A. (2010). A Research On Burnout Level Of Teachers. Management and Education. 6(3), 19-24

  KILIÇ, İ. ve URAL, A. (2010). Methodology In Quantitative Researches: An Assessment On National Scientific Congress And Symposium Papers In Tourism. Management and Education. 6(1), 295-305

  URAL, A. (2010). ...hepimizin okulu.  Deniz Yıldızı Dergisi. Yıldızlı Toki İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Yayını. Haziran. Sayı: 1. Trabzon.

  URAL, A. (2010). …matematikçimize. Yomrahaber Gazetesi. Temmuz. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2010). Rüstem’in Ora. Yomrahaber Gazetesi. Kasım. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2010). ....ne güzel ötüyor değil mi? -bir örgün eğitim eleştirisi-. Yomrahaber Gazetesi. Aralık. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2009). ...içindeki üniversite. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:1. Ankara.

  URAL, A. (2009). ...kpss üniversitesi’ne doğru. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:2. Ankara.

  URAL, A. (2009). ...acıtan reklam. Eleştirel Pedagoji.  Sayı:5-6. Ankara.

  BAŞARICI, R. ve URAL, A. (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176.

  AKSAY, O. ve URAL, A.  (2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımı. Gazi Üniversitesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 6. Sayı 3. Ankara.

  URAL, A. (2008). Büyüyen Çocuklar. Yomrahaber Gazetesi. Mayıs. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2008). SBS Üreticilerine.  Alternatif Çocuk Gazetesi. Yıl.1. Sayı.2. Yaz 2008. Gazi Üniversitesi. İletişim Fakültesi Yayınları. Ankara.

  URAL, A. (2008). Öne Çıkarma Töreni. Yomrahaber Gazetesi. Eylül.Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2008). ...dumanlı dumanlı. Yomrahaber Gazetesi. Ekim.Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2008). “İyi Örgün Temel Eğitim Ölçünleri”. Yomrahaber Gazetesi. Kasım. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2008). “Yaşam Becerisi Eğitim İlişkisi”. Yomrahaber Gazetesi. Aralık. Yomra. Trabzon.

  URAL, A. (2008). “...heryerdeki üniversite“. Üniversite ve Toplum. Cilt.8. Sayı.4. wwww. universite-toplum.org

  URAL, A.  ve AKSAY, O. (2005). “Ortaöğretim Okullarında Öğretmen Morali”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5. Sayı 2. Bolu.

  URAL, A. (2004). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi.  Üniversite ve Toplum. Cilt.4. Sayı.1. www. universite-toplum.org

  URAL, A. (2004). “Üniversiteye Yeni Bir Saldırı“. Genç Çizgi Ötesi. Yıl.5. Sayı.67. Ağustos 2004. Bolu.

  URAL, A. (2004). “Okulda Değişim”. Genç Çizgi Ötesi. Yıl.5. Sayı.69. Kasım 2004. Bolu.

  URAL, A. (2002). “Okul Müdürlerinin Yönetsel Stres Kaynakları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2. Sayı 3.

  URAL, A. PELİT, E. (2002). “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Örgütlerinin Örgütleniş Biçimleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 5.

  URAL, A. (2001).“Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 3. Sayı 2.

  GÜNDÜZ, H.B. ve URAL, A. (2001). “Benchmarking Yönteminin Eğitim Örgütlerinde Uygulanabilirliği“. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2.

  URAL, A. (2001). “Kamu Yöneticilerinin Yönetsel Etkinlik Düzeyleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 2.

  URAL, A. (1998). “Okul Yönetimi Açısından Okulda Baskı Grupları ve Çatışma”. Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:240.

  URAL, A. (1998). “Sosyal Pazarlama Anlayışının Okul Yöneticiliğinde Kullanılmasına İlişkin Bir Yaklaşım”  Yaşadıkça Eğitim Dergisi, sayı:59/60.

   

  BİLDİRİ -uluslararası / ulusal-

  Ayhan Ural, Aysun Öztürk. (2019). An analysis on how teachers are being influenced by the critical pedagogy studies. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION IX INTERNATIONAL University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, 3-6 july, Naples, Italy.

  Ayhan Ural, Ayşe N. Ağar. (2019). The Importance of “Journal of Critical Pedagogy” for Critical Pedagogy Studies in Turkey. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, 3-6 july, Naples, Italy.

  URAL, A. (2019). Kamusal Eğitim. Çağrılı Konuşmacı. Eleştirel Pedagojinin Türkiye Gündemi Paneli. Ejer 2019. Ankara Üniversitesi. 19-4 Haziran. Ankara. Türkiye.

  Karakurt, S. T. ve Ayhan Ural. (2019). Kadın Öğretmenlerin Yönetsel Görev Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Ankara. Türkiye. 25-28 Nisan.

  Eraslan, B. ve Ayhan Ural. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Örgüt İklimi Algıları. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Sivas. Türkiye. 10-12 Mayıs.

  URAL, A. (2018). Kamusal Okulu Savunmak. V. International Eurasian Educational Research Congress. Antalya. Türkiye. 02-05 Mayıs.

  URAL, A. (2018). Temel Eğitim Politiklarınin Etkileri ile İlgili Eleştirel Bir Çözümleme. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya. Türkiye. 18-22 Nisan.

  Aşkar, A. ve Ayhan Ural. (2017). Devlet Okulu Müdürlerinin Yereterliklerini Belirleme Ölçek Çalışması. 8. Uluslarası Eğitim Yönetimi Formu. TOBB Üniversitesi. 19-21 Ekim. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Being a Teacher in Turkey: Formation, Shift, Disintegration, and Resistance. On Academic Freedom, the Teacher’s Authority: A Critical Case Comparison-Turkish and U.S. Teachers’ Colleges (Panel Presentation) VII. International Conference on Critical Education. 28 June - 2 July. Athens University. Greece.

  URAL, A. (2017). Reflecting on the Neoliberal Destruction in Education inTurkeyKeynote Speaker. VII. International Conference on Critical Education. 28 June - 2 July. Athens University. Greece.

  URAL, A. (2017). Eleştirel Pedagojinin Eşitlik ve Özgürlük Söylemi. Davetli Konuşmacı. Eleştirel Pedagojinin Eşitlik Söylemi. Ejer 2017. Pamukkale Üniversitesi. 11-14 Mayıs. Denizli. Türkiye.

  URAL, Ayhan. (2017). Eleştirel Pedagojinin Öğretmen Söylemi. Davetli Konuşmacı. Eleştirel Pedagoji ve Öğretmenlik Mesleği Paneli. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. 11-13 Mayıs.

  Gürcan, Burcu. ve Ayhan Ural. (2017). Okul Yönetimine Karşı Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Muhalif Davranışlara İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. 11-13 Mayıs.

  Akyaz, A. Elif. ve Ayhan Ural. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Eylem Kimlikleme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Ankara Örneği-. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. 11-13 Mayıs.

  Murat, H. ve Ayhan Ural. (2016). Temel Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya / Türkiye.

  Çetin, Çiğdem. Ve Ayhan Ural. (2016). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okulların Demokratiklik Düzeyi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Aydın / Türkiye.

  URAL, A., B. Şenses. (2015). Kamusal Eğitimin Sonu: TiSA. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. EYUDER ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. 05-08 Kasım. lefkoşa / Kuzey Kıbrıs.

  URAL, A., P. Ayyıldız and B. Şenses. (2015). The Inconvenient Truth Behind of Current Practice in Turkey Providing Financial Support for Private Schooling. V. International Conference on Critical Education. June 15-18, 2015, Wroclaw, Poland.

  URAL, A., P. Ayyıldız ve B. Ceğer. (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Bir Çözümleme. VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi. Selçuk / İzmir / Türkiye. 20-22 Mayıs.

  URAL, A. (2015). Türkiye'de Temel Eğitimin Krizi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Niğde / Türkiye. 16-17 Nisan.

  URAL, A. (2015). Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi. Eleştirel Eğitim Günleri. Gençlik Muhalefeti. Ankara / Türkiye. 11-12 Nisan.

  URAL, A. (2014). Türkiye'de Yarışmacı Eğitim Politikaları ve Sonuçları. Davetli Konuşmacı. Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu. Eğitim Sen. Malatya / Türkiye. 29-30 Kasım. 

  URAL, A. (2014). Eleştirel Eğitim Yoksunluğu. Davetli Konuşmacı. Eleştilerel Pedagoji Üzerine Düşünceler Paneli. V. Eğitim Yöneticileri ve Uzmaları Forumu.  EYFOR, ATAM, Konya N.E. Üniversitesi. Konya / Türkiye. 11-13 Eylül.

  URAL, A. (2014). Eğitim Poliltaları Üzeine Konuşmak. Davetli Konuşmacı. Moderatör. Film Atölyesi: Kısa Filmler.  V. Eğitim Yöneticileri ve Uzmaları Forumu.  EYFOR, ATAM, Konya N.E. Üniversitesi. Konya / Türkiye. 11-13 Eylül.

  URAL, A. (2014). The Product of Neoliberal and Neoconservative Educational Policies inTurkey: DershaneKeynote Speaker. IV. International Conference on Critical Education. 23-26 June. Aristotle University of Thessaloniki. Greece.

  URAL, A. (2014). Temel Eğitimin Krizi. Eğitim Bilimleri Konferansı. Davetli Konuşmacı. Fikir Kulüpleri Federasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara / Türkiye. 11-12 Nisan.

  URAL, A. (2014). Seçkinci Eğitim Meşrulaştırmak: Eğitimi Koşullu Geçişe Dayalı Kademelendirmek.  Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi. Atatürk Araştırma Merkezi - Gazi Üniversitesi. Antalya / Türkiye. 16-18 Ocak.

  URAL, A. (2013). Yarışma ve Sınav Sarmalındaki Çocukluk. I. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. Ankara / Türkiye. 21-22 Kasım.

  URAL, A. (2013). Karşılaştırmalı Eğitim Poliltaları Üzerine Konuşmak. Davetli Konuşmacı. Moderatör. Film Atölyesi: Süpermeni Beklerken. IV. Eğitim Yöneticileri ve Uzmaları Forumu.  EYUDER, Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir / Türkiye. 03-05 Ekim.

  URAL, A. (2013). Okula Eleştirel Eğitim Üzerinden Bakmak. Davetli Konuşmacı. V..Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Temsen ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Kahramanmaraş / Türkiye. 20-22 Haziran.

  URAL, A. (2013). Yavaş Şehirde Kamusal Eğitimi Aramak. 3.Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı. Ankara Üniversitesi. Ankara / Türkiye. 15-17 Mayıs.

  URAL, A., Y. Keleş ve F. Kurt. (2013). Neoliberal Eğitim Politikalarının Bileşenleri Üzerine Bir Çözümleme. 3.Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı. Ankara Üniversitesi. Ankara / Türkiye. 15-17 Mayıs.

  URAL, A. (2013).  3.Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı. Uluslararası Kongre Düzenleyicisi. Ankara Üniversitesi. Ankara / Türkiye. 15-17 Mayıs.

  URAL, A. (2012). Dinselleştirilen Temel Eğitimin Yükseköğretime Olası Yansımaları. Davetli Konuşmacı. 7.Üniversite Kurultayı. Tüm Öğretim Elemanları Derneği. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. 14-15 Aralık. İstanbul.

  URAL, A. (2012). Mario Eğitim Modeli: Türkiye Eğitim Sisteminin Tehlikeli Dönüşümü. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. 10-11 Mayıs.

  URAL, A. (2012). Öğretmenlik Mesleğinde Saygınlık Kaybı. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. 10-11 Mayıs.

  URAL, A. (2012). Bir İkilem: Eğitimde Rekabet. 2.Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı. Atina. 10-14 Temmuz.

  URAL, A. (2012). Türkiye’nin Yeni Milli Eğitim Bakanlığı. Kamusal Eğitim Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 4-6 Ekimi. Ankara.

  URAL, A.ve Diğerleri (2012). Eğitimin Demokratikleşmesi. Çağrılı Grup Bildirisi. Kamusal Eğitim Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 4-6 Ekim. Ankara.

  URAL, A. (2012). Okuldaki Yönetim Uygulamalarının Öğrenciye Yansıttığı Demokratik Değerler. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Poster Bildiri. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. 17-19 Ekimi. Ankara.

  URAL, A., C. Özdemir ve E. Pelit. (2012). Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Verilen İşbaşı Eğitimlerinin Kursiyerler Tarafından Değerlendirilmesi. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 17-19 Ekim. Ankara.

  URAL, A. (2011). Malche Raporunu Yeniden Okumak. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. 16-17 Nisan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gazimagosa.

  URAL, A. (2011). …sahibinden satılık okul. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 04-07 Mayıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Girne.

  YÜKSEL, T., ÖZDEMİR, A ve URAL, A. (2011). Ücretli Öğretmenlik Uygulaması: İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 05-07 Mayıs. Sivas.

  URAL, A. (2011). Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasına İlişkin Müfettiş Görüşleri. Mersin Üniversitesi - Tem-Sen. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 22-24 Haziran 2011. Mersin.

  URAL, A. (2011). PISA Sonuçlarına İlişkin Bir Çözümleme. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 08-10 Eylül 2011. Burdur.

  URAL, A. ve KELEŞ, Y. (2011). Türkiye’deki Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgürlüklerine İlişkin Görüşleri. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Gazi Üniversitesi. 07-08 Ekim. Ankara.

  URAL, A. ve TÜFEKÇİ, S. (2010). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 29 Nisan - 02 Mayıs. Antalya.

  URAL, A. (2009). Good Elementary Education. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı. 04-07 Şubat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Girne.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1249-1254.

  URAL, A. (2009). Bir Yürekte İki Ülke. II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi. 14-16 Mayıs 2009 Ansver / Belçika.

  URAL, Ayhan. (2008). Okula Göndermeler. Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyumu. 19-20 Nisan 2008. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı, Çankaya Belediyesi ve Türkiye Gençlik Federasyonu. Ankara.

  URAL, Ayhan. (2007). Okulda İstenmeyen Davranışların Kaynağı ve Okul Yöneticisinin Yetkisi. Eğitimde Şiddet ve Çözüm Yolları Sempozyumu 24-25 Mayıs 2007. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü. Kocaeli.

  BAŞARICI, R. ve URAL, A. (2007). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 5-7 Eylül 2007. Tokat.

  URAL, A. (2006). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Uluslararası Çocuk Suçluluğu ve Okulda Şiddet Kongresi. Hayatboyu Eğitim ve Gelişim Derneği. 15-17 Eylül 2006 Trabzon-Giresun.

  URAL, A. (2006). Öğretmenlik Paradoksu. TED Kdz.Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları Türk Eğitim Derneği 5. Öğretmen Sempozyumu. 11 Kasım 2006 Kdz. Ereğli / Zonguldak.

  URAL, A. ve YIKMIŞ, A. (2004). Öğretmen Adayları Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Problem Davranışlar Ve Çözüm Yöntemleri. XIV. Özel Eğitim Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 04-06 Kasım. Bolu.

  KARSLI, M.D., GÜNDÜZ, H.B. ve URAL, A. (2000). “Eğitim Yönetiminde Duygusal Zekanın Önemi ve Duygusal Zeka Açısından Eğitim Yöneticilerinin Değerlendirilmesi”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 27-30 Eylül

  URAL, A. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Ortaöğretim Öğretmenlerini Değerlendirmelerine İlişkin Görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-29 Kasım 1997

   

  KONFERANS / PANEL /  KURS / SEMİNER

  URAL, A. (2020). Öğretmen  Rolleri. -Söyleşi-. 50. Yıl Mesleki ve Teknik Lisesi. 10 Mart. Çankaya. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Türkiye'de Eleştirel Eğitim Geleneği ve Hasan Âli Yücel. -Panel-. Ulusal Eğitim Derneği. 29 Şubat. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Yarışmacı Eğitim Anlayışı. -Söyleşi-. Nihat Başakar İlkokulu. 25 Şubat. Altındağ. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Türkiye'de Eleştirel Eğitim Geleneği ve Hasan Âli Yücel. -Panel-.  Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı. 22 Şubat. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Örgütsel Etkililik ve Güdülenme. -Hizmetiçi Eğitim-. Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı. 31 Ocak.  Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Öğretmen  Rolleri. -Söyleşi-. Hacı Sabancı Ortaokulu. 16 Ocak. Keçiören. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2020). Kamusal Eğitim. -Çalıştay-. Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Çalıştayı. 18 Ocak. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). İletişim Becerileri. -Hizmetiçi Eğitim-. Eğiticilerin Eğitimi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yaşam Boyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi. 18 Aralık.  Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Sınıf Yönetimi ve Etkili İletişim. -Hizmetiçi Eğitim-. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı. Eğiticilerin Eğitimi. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. 12-13 Aralık.  Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Eleştirel Eğitim Felsefesinin Öğretmen Yorumu. -Söyleşi-. Başkent Anadolu Lisesi. 11 Aralık. Mamak. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Öğretmen Saygınlığı. -Söyleşi-. Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi. 6 Kasım. Çankaya. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Öğretmenliğin Dönüştürülmesi. -Söyleşi-. Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi. 5 Ekim. Eskişehir. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Türkiye'de Eğitimin Geldiği Nokta. -Panel-. 31.Burhaniye Ören Kültür, Turizm ve Sanat Festivali. 26 Ağustos. Burhaniye. Balıkesir. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Eğitimciler İçin Meslek Etiği İlkeleri Hazırlama Çalıştayı. -Çalıştay-. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürdüğü. 27-28 Haziran. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2019). Eğitimin Son Bir Yılı. -Çalıştay-. Mektepli Gazete. 12 Haziran. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Türkiye'de Öğretmen Olmak. -Panel-. Gazi Üniversitesi. Genç Eğitimciler Topluluğu. 28 Kasım. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü. Türk Eğitim Derneği. Trabzon Koleji. 19 Kasım. Trabzon. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Cumhuriyet ve Eğitim. Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi, Naime Ali Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine. Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 31 Ekim. Ayaş. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2017). Yarışma ve Sınav Sarmalındaki Çocukluk. Veli Derneği Kocaeli Şubesi. 15 Ekim. Kocaeli. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Özel Okulu Anlamak. Çağrılı Panelist. Eğitimimizin Son Onbeş Yılı ve Seçeneklerimiz Sempozyumu. Çankaya Belediyesi, Eğitim İş Ankara Şubeleri, TÜMÖD  ve Ulusal Eğitim Derneği. 7 Ekim. Çankaya. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Entre Les Murs Filmi Üzerinden Öğretmenlik Mesleğini Konuşmak. Maya Okulları. 12 Eylül. Çankaya. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 16 Ağustos. Manisa. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi. Sekçuklu Anadolu Lisesi. Yenimahalle. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Yakacık Anadonul Lisesi. 20 Haziran. Yenimahalle. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2017). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi. Mecidiye İlkokulu. 15 Haziran. Keçiören. Ankara. Türkiye.

  URAL, A. (2016). Kamusal Eğitim Savunusu. Ulusal Eğitim Derneği. 17 Aralık. Ankara / Türkiye.

  Ural, A. (2016). Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Reha Alemdaroğlu Lisesi. 23 Haziran. Çankaya. Ankara.

  Ural, A. (2016). Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Ayrancı Anadolu Lisesi. 23 Haziran. Çankaya. Ankara.

  URAL, A. (2016). Yarışmacı Eğitim Anlayışına Eleştirel Bir Bakış: Uygulamalı Bir Eğitim Çalışması. Anadolu Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. 5 Nisan. Eskişehir / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Temel Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi. Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube. 17 Ocak. Ankara / Türkiye.

  Ural, A. (2015). Öğretmen Saygınlığı. Ağa Ceylan İlkokulu.  10 Eylül. Etimesgut. Ankara.

  Ural, A. (2015). Karşılaştırmalı Eğitim Yaklaşımları. Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Eğitimleri Semineri. TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü. MEB, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.10-14 Ağustos ile 24-28 Ağustos. Mersin.

  Ural, A. (2015). Bir Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Ağa Ceylan İlkokulu. 26 Haziran. Etimesgut. Ankara.

  Ural, A. (2015). Coşkulu Bir Mücadele: Öğretmenlik. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 25 Haziran. Ankara.

  Ural, A. (2015). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Ankara Atatürk Lisesi. 24 Haziran. Çankaya. Ankara.

  Ural, A. (2015). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Mecidiye İlkokulu. 23.Haziran. Keçiöğren. Ankara.

  URAL, A.(2015). Sınıf Yönetimi. Eğitimcilerin Eğitimi Semineri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.Ankara / Türkiye. 15 Nisan.

  URAL, A. (2015). "Eleştirel Eğitimin Vaadi". Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Çağrılı Panelist. Eleştirel Pedagoji Paneli. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 12-14 Kasım. MUĞLA.

  URAL, A. (2015). "Türkiye'de Eğitimin Krizi". Eğitim Sen Artvin Şubesi. Türkiye'de Laiklik ve Eğitimde Gericileşme Paneli. 10 Mayıs. ARTVİN.

  URAL, A. (2015). "Türkiye'de Eğitimin Krizi". Eğitim Sen Trabzon Şubesi. Türkiye'nin Eğitim Krizi Çıkış Yolu ve Öğretimin Rolü Paneli. 9 Mayıs. TRABZON.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiliği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 02 Mart. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiliği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 23 Şubat. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiliği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 02 Şubat. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiliği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 26 Ocak. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiliği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 19 Ocak. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2015). Okul Yöneticiği Üzerine Bir Çözümleme. Yöneticilerin Eğitimi Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 05 Ocak. Ankara / Türkiye.

  Ural, A. (2014). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Etkileri. Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi. 17 Kasım. Trabzon.

  Ural, A. (2014). İnsan Hakları ve Ayrımcılık. Libya Omar Muhtar Üniversitesi Çalışanlarına. Gazi Üniversitesi. 21 Ekim. Ankara.

  Ural, A. (2014). Bir Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 02 Eylül. Ayaş. Ankara.

  Ural, A. (2014). Bir Yaşam Alanı Olarak Sınıf. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 17 Haziran. Ankara.

  Ural, A. (2014). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri. Bahçelievler Anadolu Lisesi.19 Haziran. Çankaya. Ankara.

  Ural, A. (2014). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 18 Haziran. Ayaş. Ankara.

  Ural, A. (2014). Sınıf Yönetimi Üzerine Konuşmak. Öğrenci Kolektifleri. 15 Haziran. Ankara.

  URAL, A. (2014). Kurum Kültürü ve Vizyon Geliştirme. 99. Dönem Kaymakamlık Eğitimi. İçişleri Bakanlığı. 24 Nisan. Ankara.

  URAL, A. (2014). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 03 Mart. TRABZON.

  URAL, A. (2014). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 03 Mart. TRABZON.

  URAL, A. (2014). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri VIII. Black. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 21 Ocak. ANKARA.

  URAL, A. (2014). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri VII. Can Dostum. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 07 Ocak. ANKARA.

  URAL, A. (2014). Eleştirel Eğitim Üzerine Konuşmak. Anadolu Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. 22 Aralık. Eskişehir / Türkiye.

  URAL, A. (2013). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 09. Eylül. TRABZON.

  URAL, A. (2013). Dershane İşletmeciliği. Fikir Kulüpleri Federasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 10 Aralık. Ankara / Türkiye.

  URAL, A. (2013). Çağdaş Öğretmen Modeli ve Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü. Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları. 02 Eylül. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm. Lider Öğretmenim Seminerleri. Eyuder ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 25 Haziran. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri VI. Sınıf. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 24 Aralık. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri V. Koro. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 10 Aralık. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri IV. 3 Idiots. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 19 Kasım. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri IIII. Her Çocuk Özeldir. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 05 Kasım. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri II. Can Dostum. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 22 Ekim. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Filmlerden Öğretmenlik Dersleri I. Morrie ile Her Salı. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 08 Ekim. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Sınıf Yönetimi: yönetim bilim mi sanat mı? Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 11 Eylül. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Geleneksel Öğretmenden Öğrenme Ortağına. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 04 Eylül. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Yarışmacı Eğitim Anlayışı. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 24 Haziran. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm-II. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 4 Mayıs. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm-I. Vitamin Öğretmen Portalı. Canlı Eğitim. 21 Mayıs. ANKARA.

  URAL, A. (2013). Demokratik Okulun Değerler Örgüsü. Değerler Eğitimi Projesi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Mamak. 4 Nisan. ANKARA.

  URAL, A. (2013). " Pink Floyd-Another Brick In The Wall Eşliğinde Okulda Şiddeti Konuşmak". Baskı, İstismar ve Şiddetten Arınmış Demokratik Okul Sempozyumu Eğitim Sen 18 Mayıs Ankara / Türkiye

  URAL, A. (2013). "Öğretmenlik Mesleğinde Dönüşüm". Eğitim Sen Konya Şubesi. Eğitimde Dönüşüm Paneli. 6 Nisan. KONYA.

  URAL, A. (2012). Okula Dönüş. Ahmet Barındırır İlköğretim Okul, Çankaya, 21.06.2012. ANKARA.

  URAL, A. (2012). “…öğretmenlik paradoksu”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü. 26 Nisan Bolu

  URAL, A. (2012). “…öğretmenlik paradoksu”. Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi. 24 Kasım. Çorum.

  URAL, A. (2012). “…üç pisa’yı hazmetmek”. Eğitim İş Amasya Şubesi. 8 Aralık. Amasya.

  URAL, A. (2012). Bilimsel Araştırma Süreci. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü. 9 Mart. ANKARA.

  URAL, A. (2011). “Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri.” Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Panel Yöneticiliği. 26-27 Eylül. ANKARA.

  URAL, A. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü.12 Nisan. ANKARA.

  URAL, A. (2011). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Öğrenmem Ellerimde Proje Grubu. 05Aralık 2011. Ankara.

  URAL, A. (2011). “Değişim Dinamikleri Işığında Eğitimde Mesleki Örgütlenme Çalıştayı”. Eğitim Yöneticileri ve Uygulayıcıları Derneği II. Eğitim Yönetimi Forumu. 22 Ekim 2011. Başkent Öğretmenevi. Anakara.

  URAL, A. (2011). “Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı.” 24 Ekim 2011. Gazi Üniversitesi. Ankara.

  URAL, A. (2011). “…iyi temel eğitim”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü. 16 Mayıs Bolu.

  URAL, A. (2011). “Eğitimin İşlevleri ve Spor”. Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı. 14 Kasım 2011. Çankırı.

  URAL, A. (2010). Bilimsel Araştırma Süreci. Adalet Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. 01.10.2010. ANKARA.

  URAL, A. (2009). “Eğitim ve Uyum”. Hamburg Wilhelmsburg Türk Veliler Birliği. 20 Haziran. Hamburg. ALMANYA.

  URAL, A. (2009). “Eğitim ve Uyum”. Wuppertal Anadolu Türk Veliler Birliği. 21 Haziran. Wuppertal. ALMANYA.

  URAL, A. (2009). “Motivasyon ve Özgüven”. Nevşehir İli Hacıbektaş İçesi Milli Eğitim Müdürlüğü. 23 Ekim. Hacıbektaş / Nevşehir.

  URAL, A. (2009). “İyi Temel Eğitimin Standartları”. İlköğretim Müfettişlerine. “MEB. Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kursu” 13-17 Nisan 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. YALOVA.

  URAL, A. (2009). “İyi Temel Eğitimin Standartları”. İlköretim Okulu Öğretmenlerine. “MEB. Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kursu” 04-08 Mayıs 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. RİZE.

  URAL, A. (2009). “İyi Temel Eğitimin Standartları”. İlköretim Okulu Yöneticilerine. “MEB. Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kursu” 25-29 Mayıs 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. MERSİN.

  URAL, A. (2009). “İyi Temel Eğitimin Standartları”. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine. “MEB. Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kursu” 08-12 Haziran 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Van Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. VAN.

  URAL, A. (2009). “İyi Temel Eğitimin Standartları”. İlköretim Okulu Öğretmenlerine. “MEB. Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kursu” 15-19 Haziran 2009 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. RİZE.

  URAL, A. (2009). “Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik gereği yapılan Temel Eğitim Programı”. Hizmetiçi Eğitim Kursu. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 13-16 Kasım 2009. Ardahan.

  URAL, A. (2009). “Mesleki ve Teknik Eğitim Atölye Çalışması”.  Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. Genel Merkezi. 29 Eylül 2009. ANKARA.

  URAL, A. (2008). “Bilimsel Araştırma Süreci -evren örneklem-”. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi Çalışanlarına. TÜBİTAK-MEB. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Semineri. 01-05 Aralık 2008. ANKARA.

  URAL, A. (2008). “İki pisa Yeterli Mi?”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Arayış Konferansları-10. 21 Mayıs. Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Konferans Salonu. Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi. ANKARA-TÜRKİYE.

  URAL, A. (2008). “İki pisa Yeterli Mi?”. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine. 06.Haziran. Ankara.

  URAL, A. (2008). “Temel Eğitim İle Ne Yapıyoruz?”. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Düzce Şubesi Akçakoca Temsilciliği. 28.Haziran. Akçakoca-Düzce.

  URAL, A. (2008). “İki pisa Yeterli Mi?”. Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi. 15 Kasım. Bolu.

  URAL, A. (2007). “Eğitimde Şiddet ve Çözüm Yolları”. Kocaeli Valiliği. İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 14 Mart. KOCAELİ.

  URAL, A. (2007). “Eğitimin Gücü.” Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. 9-D sınıfı. 10 Nisan. Balgat / Ankara.

  URAL, A. (2007). “Öğretmenlik Paradoksu.” Kocaeli İli Kandıra İçesi Milli Eğitim Müdürlüğü. 25 Nisan  Kandıra / Kocaeli.

  URAL, A. (2007). Bilimsel Araştırma Süreci. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine. 27.04.2007. ANKARA.

  URAL, A. (2007). “Eğitimin Gücü”. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine. 02.Temmuz. Ankara.

  URAL, A. (2006). “Okul Aile İşbirliği”.  Köroğlu İlköğretim Okulu. 20 Mart. BOLU

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi”. Kuzey Ren Vestfalye Türk Veli Dernekleri Federasyonu E.V. Dusseldorf. 04 Temmuz. Wuppertal. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi”. Kuzey Ren Vestfalye Türk Veli Dernekleri Federasyonu E.V. Dusseldorf. 09 Temmuz. Wuppertal. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri” Hannover Türk Veli Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine. 30 Haziran 2004. Lange Laube srt. 3. 30159 Hannover. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi”. Kuzey Ren Vestfalye Türk Veli Dernekleri Federasyonu E.V. Dusseldorf. 10 Temmuz. Köln. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi”. Kuzey Ren Vestfalye Türk Veli Dernekleri Federasyonu E.V. Dusseldorf. 11 Temmuz. Mönchengladbach. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi”. Kuzey Ren Vestfalye Türk Veli Dernekleri Federasyonu E.V. Dusseldorf. Herzogenraht Türk Veli Derneği. 11 Temmuz. Merkstein. Herzogenraht. ALMANYA.

  URAL, A. (2004). “Örgütsel Güven-Duygusal Zeka” 18 Mart 2004 Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi. Bolu.

  URAL, A. (2004). “Çoklu Zeka Kuram ve Uygulamaları”  23-27 Şubat 2004 Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü. Okulöncesi Öğretmenleri. BOLU.

  URAL, A. (2001). “Turizm, Çevre ve Eğitim” Düzce-Akçakoca Uluslararası Turizm, Fındık ve Kültür Festivali. 21 Temmuz. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (2000). “Turizmin Gelişmesinde Eğitimin Rolü”. Akçakocalılar Kültür-Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 22 Temmuz. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (2000). “Eğitimde Kalite Arayışları”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, A.İ.B.Ü. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Bahar Toplantıları 29 Haziran. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (2000). “Kuşaklar Arası İletişim ve Akçakoca Gençliği”. Akçakoca Kaymakamlığı. 08 Mart. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (2000). “İş Motivasyonu” 20-24 Kasım 2000. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü. AKSARAY.

  URAL, A. (2000). “Sınıf Yönetimi” 10-14 Nisan 2000. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Muğla Öğretmenevi. MUĞLA.

  URAL, A. (1999). “Yönetici Adayları Eğitimi” Şubat 1999 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. BOLU.

  URAL, A. (1999). “Eğitim ve Toplumsal Değişim”. V. Uluslararası Akçakoca Turizm, Kültür ve Fındık Festivali.  16 Temmuz. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (1999). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitiminde Öğretim Yöntemleri Çalışma Grubu Toplantısı” Başkent Üniversitesi 08-09-10 Eylül 1999. Kızılcahamam-ANKARA.

  URAL, A. (1999). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. 08-09 Nisan. BOLU.

  URAL, A. (1999). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Panel Düzenleyicisi. 08-09 Nisan 1999. BOLU.

  URAL, A. (1998). “Türkiye’de Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Bolu’nun Yeri” 2. Köroğlu Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Bolu İl Turizm Müdürlüğü, Panel Yöneticiliği. 03 Ekim 1998. BOLU.

  URAL, A. (1998). “Cumhuriyetin 75. Yılında Akçakoca’da Ekonomik ve Sosyal Yaşam”. Panel Yöneticiliği. 11 Aralık 1998, Akçakoca-BOLU.

  URAL, A. (1998). “Pedagojik Formasyon Kursu”.  Akçakoca  Kaymakamlığı. 16-17 Haziran 1998. Akçakoca-DÜZCE.

  URAL, A. (1994). “Turizm Tanıtma İlişkisi ve Bolu’nun Tanıtımı”. Bolu Valiliği, İl Turizm Müdürlüğü, 19 Nisan. BOLU.

  PROJE: YÖNETİCİ / ARAŞTIRMACI / DANIŞMANLIK

  URAL, A. (2012). Turkuaz Eğitim Modeli. Talep Analizi Araştırması ve Program Geliştirme Çalışma Grubu. Ayhan Ural -Grup Lideri- Kemal İnal, Banu Y. Toy ve Eylem G. Türk. Uluslararası İlham Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, British Council ve UNICEF.

  URAL, A. (2011). Araştırmacı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Proje Yöneticisi: Gonca Kılıç. Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı. Proje No: 10.TUR.İŞL.YO.02. Afyon.

  URAL, A. (2010). Danışman. Millî Eğitim Müdürlükleri İle  Sivil Toplum Kuruluşlarının İlişkisi. Araştırmacı: Hakkı Pamuk. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.

  URAL, A. (2010). Proje Yöneticisi. “Gazi Üniversitesinde Örgüt İklimi”. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı. ANKARA.

  URAL, A. (2007). Danışman. Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (2006-2007). Ankara.

  URAL, A., (2006). Proje Yöneticisi. “Bilgi Toplumunda Ortaöğretim Kurum Yöneticilerinin Rolleri”. Araştırmacılar: Y. Cerit, K. Yıldız, N. Akgün ve T. Özdemir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı. BOLU.

  KURUL ÜYELİĞİ

  İlçe İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği” Gölbaşı / Ankara. 2007-2014

  TEZ DANIŞMANLIĞI

  ESKİCİ, E. (2017). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı,  Doktora Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  YEL, M. (2017). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  KOLUKIRIK, L. (2017). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  CAN, E (2017). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  TAN, F. (2016). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  YILMAZ, K. (2016). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  GÜRCAN, B. (2015). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  ÇETİN, Ç. (2015). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA. –devam ediyor-

  AŞKAR, A.. (2018). Okul Müdürlerinin Yeterliliklerine İlişkin Millî Eğitim Bakanlığı Yöneticileri, Maarif Müfettişleri, Sendika Yöneticileri, Akademisyen, Öğretmen Görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  ERARSLAN, B. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  AKYAZ, A. E. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Eylem Kimlikleme Düzeylerinin Akademik Başarıları ve Seçilen Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesiGazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  MURAT, H. (2016). Temel Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  EĞRİ, M. (2015). Okulların Bürokratikleşme Düzeyi ile Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  ERGEN ALTAN, Seda. (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  UYSAL, Emre. (2014). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  DEMİR, Melek. (2014). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İSTANBUL.

  ERGEN, Ülkü. (2014). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İSTANBUL.

  CİVELEK, Hatice. (2014). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İSTANBUL.

  YERGÖREN, B. (2012). Kendiliğinden Örgütlü Ortamlarda Kendi Kendine Öğrenme Süreci: 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Endüstriyel Teknoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İkinci Danışman. ANKARA.

  DURMUŞ, M. (2010). “Mesleki ve Teknik Liselerde Okul Kültürüne İlişkin Öğrenci Algıları” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Yüksek Lisans Tezi. ANKARA.

  KILINÇ, S. (2007). “Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Çevrenin İlköğretim Okul Yönetimine Etkisi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Projesi. BOLU.

  GARİP, M. (2006). “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin İşletmelerdeki Meslek Eğitimlerine İlişkin Birim Amiri / Usta Öğreticilerin Görüşleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Projesi. BOLU.

  KIZILAY, E. (2006). “Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Yöntemiyle Bilgisayar Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Projesi. BOLU.

  AKSAY, O. (2005). “Ortaöğretim Okullarında Karara Katılma ve Öğretmen Morali” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. BOLU.

  GÖKSU, S. (2004). “Okul Müdürlerinin Duygusal Zeka Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. BOLU.

  ÖZGÜLER, E.B. (2003). “Rehberlik Araştırma Merkezi Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetsel Stresin Kaynakları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. BOLU.

  ÖZDEMİR. M. (2001). “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İlköğretim Müfettişleri, İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Olumlu Disiplin Yaklaşımına İlişkin Düşünceleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. BOLU.

   

  YÜRÜTTÜLEN DERSLERDEN BAZILARI

  Lisan;

  Eğitim Bilimine Giriş -Gazi Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi-

  Sınıf Yönetimi -Gazi Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi-

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi -Gazi Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi-

  Eleştirel Eğitim

  Eğitim Felsefesi

  Sınıf Yönetimi

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

  Karşılaştırmalı Eğitim

  Mesleki Etik

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  Öğretmenlik Mesleğine Giriş

  Okul Yönetimi

  Öğretim Teknolojilerini ve Materyal Geliştirme

  Çağdaş ve Demokratik Eğitim

  Özel Öğretim Yöntemleri

  Rehberlik

  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

  Örgütsel Davranış

  İşletme Yönetimi

  Yönetim ve Organizasyon

  Yüksek Lisans;

  Eleştirel Pedagoji

  Halk Eğitiminde Örgüt ve Yönetim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Bilimsel Araştırma Teknikleri

  Okul Yönetimi

  Okul Yönetimi ve Kültürü

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

  Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama -Abant İzzet Baysal Üniversitesi-

  Karşılaştırmalı Eğitim -Abant İzzet Baysal Üniversitesi-

  Bilimsel Araştırma Teknikleri -Abant İzzet Baysal Üniversitesi-

  Doktora;

  Eleştirel Pedagoji -Gazi Üniversitesi-

  Eğitim Politikaları ve Uygulamaları -Gazi Üniversitesi-

  Araştırma Teknikleri -Gazi Üniversitesi-

  Mesleki Etik -Gazi Üniversitesi-

  Eğitim ve Kalkınma -Abant İzzet Baysal Üniversitesi-

  ÖĞRENİM BİLGİLERİ

  Tepeköy Köyü İlkokulu (1975) YOMRA / TRABZON

  Özdil Köyü Ortaokulu (1978) YOMRA / TRABZON

  Trabzon Lisesi (1981) TRABZON

  Lisans: (1989) Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı. ANKARA.

  Yüksek Lisans: (1993) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği Bilim Dalı, ANKARA.

  Doktora: (1997) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, BOLU. 

  URAL, Ayhan. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlerle Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Yöntemleri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 1997. Danışman: Doç.Dr. A.Canan Çetinkanat.

  ÇALIŞMA YAŞAMI

  1990-1992. Gazi Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi,

  1992-1998. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi,

  1998-2002. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Öğretim Üyesi, Y.Doç.Dr.

  2002- 2007. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Y.Doç.Dr.

  2007-2013. Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Y.Doç.Dr.

  2013-. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Y.Doç.Dr.

  2011/2015. Hacettepe, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Üyesi,  -Görevlendirme-

  2014/2015. Hacettepe, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Üyesi, -Görevlendirme-

  2015/2018. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Üyesi, -Görevlendirme-

  YÖNETSEL GÖREVLER

  1996-1998. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü.

  1998-2002. Yüksekokul Müdürlüğü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.

  1998-2002. Meslek Yüksekokulu Müdür Vekilliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Meslek Yüksekokulu.

  DOĞUM YERİ VE YILI: Trabzon 1964

  desteklenenler

  Open Access Initiative* -Açık Erişim Girişimi- 

  *http://www.budapestopenaccessinitiative.org/

  The Slow Science Manifesto* -Yavaş Bilim Bildirgesi-

  *http://slow-science.org/

  Science and Creationism* -Bilim ve Yaratılışçılık**-

  *http://www.nap.edu/catalog/6024/science-and-creationism-a-view-from-the-national-academy-of     **https://app.box.com/embed/9f0zsihucy2f2vm.swf

   

  Akademik Özgürlük İçin Mücadeleye Çağrı*

  *http://akademikozgurlukicin.blogspot.com.tr/