Dr. Ayhan Ural

Gazi Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri Bölümü > Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ural, Ayhan. (2014). Gazi Üniversitesi'nde Örgütsel İklim. Amme İdaresi Dergisi, 47-2(145-165).
 • Ural, Ayhan. (2012). Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları. Eğitim ve Bilim, Cilt:37, Sayı:165(261-273).
 • BAŞARICI, Recep ve URAL, Ayhan. (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 1(165-176).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayhan Ural (2014). Seçkinci Eğitimi Meşrulaştırmak: Eğitimi Koşullu Geçişe Dayalı Kademelendirme. Eğitimde Politika Analizi, 3-1(45-56).
 • Ayhan Ural Serap Tüfekçi Aslım (2013). Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. . Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(26-38).
 • Ayhan Ural (2010). A Research On Burnout Level Of Teachers. Management and Education, 6-3(19-24).
 • İbrahim Kılıç, Ayhan Ural (2010). Methodology In Quantitative Researches: An Assessment On National Scientific Congress And Symposium Papers In Tourism. Management and Education, 6-1(295-305).
 • Ayhan Ural (2009). Good Elementary Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1249-1254).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2015). Temel Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi. Eleştirel Pedagoji, 38(21-24).
 • (2014). Dershanelerin Ekonomi Politiği. Eleştirel Pedagoji, 31(10-12).
 • (2013). Eşitlikçi Temel Eğitimi Yeniden Kurabilmek. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 1383(18).
 • (2013). Gezi'ye Övgü. Eleştirel Pedagoji, 28(38).
 • (2013). Yavaş Bilim Bildirgesine İlişkin Bir Çözümleme. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 1373(17).
 • (2013). Kavram Yanılgılarıyla Yanılsanan Üniversite. Eğitim Bilim Toplum, 11:42(258-264).
 • (2012). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(12-20).
 • (2012). Kusurlu Kamusal Eğitim. Eleştirel Pedagoji, 23
 • (2012). Bilim ve Sanatın Göçü. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1294(18).
 • (2012). Tarandık. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 19(23-24).
 • (2012). Düşünmenin Hesabı. Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 1335(18).
 • (2012). Sahibinden Satılık Okul. Eğitim Bilim Toplum, 40(54-64).
 • (2011). Mario Eğitim Modeli -MEM-. Eleştirel Pedagoji, 13
 • (2011). …çevrimdışı gösterilmek. Eleştirel Pedagoji, 14
 • (2011). …üç pisa’yı hazmetmek -bir temel eğitim öyküsü-. Eleştirel Pedagoji, 16
 • (2011). URAL, A. (2011). …temel sorun; temel eğitim. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3688 Erişim: 19 Eylül 2011.. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3688,
 • Ayhan Ural (2011). Örgün Eğitim İle Kazanılan Nitelikler. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(12-20).
 • (2011). ...sosyal devlete özlem. Türk Yurdu, 31-286(180-183).
 • (2010). “...hepimizin okulu”. Deniz Yıldızı Dergisi. Yıldızlı Toki İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Yayını, 1
 • (2010). “…matematikçimize”. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2010). Rüstem’in Ora. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2010). “....ne güzel ötüyor değil mi? -bir örgün eğitim eleştirisi-”. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2009). “...acıtan reklam”. Eleştirel Pedagoji, 5 / 6
 • Ayhan Ural (2009). ...içindeki üniversite. Eleştirel Pedagoji, 1(72-85).
 • Ayhan Ural (2009). ...kpss üniversitesine doğru. Eleştirel Pedagoji, 2(67-68).
 • (2008). Sbs Üreticilerine. Alternatif Çocuk Gazetesi Gazi Üniversitesi. İletişim Fakültesi Yayınları, 2
 • (2008). Öne Çıkarma Töreni. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2008). İyi Örgün Temel Eğitim Ölçünleri. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2008). Yaşam Becerisi Eğitim İlişkisi. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2008). Büyüyen Çocuklar. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2008). “…dumanlı dumanlı”. Yomrahaber Gazetesi,
 • (2008). “…dumanlı dumanlı”. Yomrahaber Gazetesi,
 • Ayhan Ural (2008). ...heryerdeki üniversite. Üniversite ve Toplum, 8-4(1-6).
 • Ural, A,. ve O, Aksay (2005). Ortaöğretim Okullarında Öğretmen Morali. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2
 • Aksay, O. ve A. Ural (2005). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımı. Gazi Üniversitesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
 • (2004). Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi. Üniversite ve Toplum, 1
 • (2004). Üniversiteye Yeni Bir Saldırı. Genç Çizgi Ötesi, 67
 • (2004). Okulda Değişim. Genç Çizgi Ötesi, 69
 • (2002). Okul Müdürlerinin Yönetsel Stres Kaynakları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3
 • Ural, A., E. Pelit (2002). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Örgütlerinin Örgütleniş Biçimleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5
 • (2001). Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu . Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 • H.B. Gündüz, A. Ural (2001). Benchmarking Yönteminin Eğitim Örgütlerinde Uygulanabilirliği . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2
 • (2001). Kamu Yöneticilerinin Yönetsel Etkinlik Düzeyleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 • (1998). Okul Yönetimi Açısından Okulda Baskı Grupları ve Çatışma. Çağdaş Eğitim Dergisi, 240
 • (1998). Sosyal Pazarlama Anlayışının Okul Yöneticiliğinde Kullanılmasına İlişkin Bir Yaklaşım. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 59 / 60

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Ayhan Ural. (2019). ...uy, kariden da hoça mi olur? Prof.Dr. F. Dilek Gözütok’a Armağan Editör:Mustafa Cem Babadoğan, Fatma Bıkmaz. Türkiye. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • URAL, Ayhan. (2018). Örgütsel Çatışmanın Yönetimi. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Ayhan Ural. (2018). Çocukluğa Uzanan Görünen El. İçinde. Editörler: Y. Kepenekçi ve P. Taşkın: PROF. DR. EMİNE AKYÜZ'E ARMAĞAN Akademisyenlikte 50 Yıl. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Ayhan Ural. (2017). Being a Teacher in Turkey: Formation, Shift, Disintegration, and Resistance. Edited By Fatma Mızıkacı and Guy Senese. A Language of Freedom and Teacher's Authority: Case Comparisons from Turkey and the United States. . USA. LEXINGTON BOOKS.
 • Ayhan Ural. (2014). Şimdiki Çocukluğum -KİTAP BÖLÜMÜ- Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çocukluklar. Türkiye. Sobil Yayıncılık.
 • Ayhan Ural. (2014). Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim Hareketleri -KİTAP BÖLÜMÜ- Eğitim Sosyolojisi. Türkiye. Pegem Akademi Yayınevi.
 • Ayhan Ural ve Diğerleri. (2013). Eğitimin Demokratikleşmesi -KİTAP BÖLÜMÜ- Kamusal Eğitim. Türkiye. Siyasal Kitabevi.
 • Ayhan Ural. (2012). The Dershane Business in Turkey -KİTAP BÖLÜMÜ- Neoliberal transformation of education in Turkey. United States. Palgrave Macmillan.
 • Ayhan Ural. (2011). Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Bir Model Önerisi -KİTAP BÖLÜMÜ- Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme. Türkiye. Pegem Akademi Yayınevi.
 • Ayhan Ural. (2009). Öğretmenler Gördüm -KİTAP BÖLÜMÜ- Ben Bir Okul Uydurdum. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Ayhan Ural. (2006). Hafif Ağır Denenceler. Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Ayhan Ural, İbrahim Kılıç. (2004). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Ayhan Ural. (2003). Öğretmenlik Paradoksu -KİTAP BÖLÜMÜ- Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Türkiye. Pegem A Yayıncılık.

Editörlük

 • (2015). Tutkulu Bir Mücadele Öğretmenlik,
 • (2014). Yetişkinliğin Arka Bahçesinden Çocukluklar,
 • (2014). Eleştirel Eğitim Seçkisi,
 • (2009). Ben Bir Okul Uydurdum,

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ayhan Ural, Aysun Öztürk, 2019. An analysis on how teachers are being influenced by the critical pedagogy studies., IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION IX INTERNATIONAL University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, 3-6 july, Naples, Italy
 • Ayhan Ural, Ayşe N. Ağar, 2019. The Importance of “Journal of Critical Pedagogy” for Critical Pedagogy Studies in Turkey, IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, 3-6 july, Naples, Italy
 • Tuğba S. Karakurt, 2019. Kadın Öğretmenlerin Yönetsel Görev Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri, 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Ankara
 • Elif A. Akyaz, 2017. Ortaöğretim Öğrencilerinin Eylem Kimlikleme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Ankara Örneği-. , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. Ankara / Türkiye
 • Ayhan Ural, 2017. Reflecting on the Neoliberal Destruction in Education inTurkey., VII. International Conference on Critical Education. 28 June - 2 July. Athens University. Greece. Yunanistan
 • Ayhan Ural, 2017. Eleştirel Pedagojinin Eşitlik ve Özgürlük Söylemi. Davetli Konuşmacı., Ejer 2017 Denizli / Türkiye
 • Ayhan Ural, 2017. Eleştirel Pedagojinin Öğretmen Söylemi. Davetli Konuşmacı. , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. Ankara / Türkiye
 • Burcu Gürcan, Ayhan Ural, 2017. Okul Yönetimine Karşı Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Muhalif Davranışlara İlişkin Görüşleri., 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Başkent Üniversitesi. Kzılcahamam / Ankara. Türkiye. Ankara / Türkiye
 • Hakan Murat, Ayhan Ural, 2016. Temel Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya / Türkiye
 • Çiğdem Çetin, Ayhan Ural, 2016. Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okulların Demokratiklik Düzeyi, 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Aydın / Türkiye
 • Ural, Ayhan. Berrin Gerçek, 2015. Kamusal Eğitimin Sonu: TiSA, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs
 • 2015. Türkiye'de Temel Eğitimin Krizi, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Niğde
 • Ayhan Ural, Pınar Ayyıldız, Berrin Gerçek, 2015. The Inconvenient Truth Behind of Current Practice in Turkey Providing Financial Support for Private Schooling, V. International Conference on Critical Education Wroclaw, Poland.
 • Ayhan Ural, Pınar Ayyıldız, Buse Ceğer, 2015. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Bir Çözümleme, VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Selçuk, İzmir, Türkiye
 • 2014. Seçkinci Eğitimi Meşrulaştırmak: Eğitimi Koşullu Geçişe Dayalı Kademelendirme , Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi Antalya
 • 2014. Türkiye'de Yarışmacı Eğitim Politikaları ve Sonuçları., Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu. Eğitim Sen. Malatya / Türkiye. 29-30 Kasım. Malatya / Türkiye
 • Ayhan Ural, Yener Keleş, Füsun Kurt, 2013. Neoliberal Eğitim Politikalarının Bileşenleri Üzerine Bir Çözümleme, III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Ankara Üniversitesi 15-17 Mayıs Ankara / Türkiye
 • 2013. Yavaş Şehirde Kamusal Eğitimi Aramak, III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Ankara Üniversitesi 15-17 Mayıs Ankara / Türkiye
 • 2012. Türkiye’nin Yeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kamusal Eğitim Sempozyumu Ankara
 • Naciye Aksoy Mehmet Barış Albayrak Özgür Atakan Kemal İnal Murat Kaymak Ünal Özmen Ayhan Ural , 2012. Eğitimin Demokratikleşmesi , Kamusal Eğitim Sempozyumu Ankara
 • Ayhan Ural, 2012. BİR İKİLEM: EĞİTİMDE REKABET , II. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Athens
 • Ayhan Ural, 2012. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE SAYGINLIK KAYBI, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu Ankara
 • Ayhan Ural, 2012. MARIO EĞİTİM MODELİ: TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN TEHLİKELİ DÖNÜŞÜMÜ, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu Ankara
 • Ayhan Ural, Yasin Keleş, 2011. Türkiye’deki Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgürlüklerine İlişkin Görüşleri., V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Ayhan Ural, 2011. ...sahibinden satılık okul, III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Tuğba Yüksel, Atilla Özdemir, Ayhan Ural, 2011. Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Sivas / Türkiye
 • Ayhan Ural, 2011. Malche Raporunu Yeniden Okumak, 6. Ulusal Eğitim Yönetimi ve Denetimi Kongresi Gazimağusa/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Ayhan Ural, 2011. Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasına İlişkin Müfettiş Görüşleri, III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Mersin Üniversitesi. Mersin / Türkiye
 • Ayhan Ural, 2011. PISA Sonuçlarına İlişkin Bir Çözümleme, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Burdur / Türkiye
 • Ayhan Ural, Serap Tüfekçi, 2010. Okul Müdürlerinin Eğitim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme, II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Antalya / Türkiye
 • Ayhan Ural, 2009. ...bir yürekte iki ülke, II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi Anvers / Belçika

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Temel Eğitime Örtülü Bir Saldırı: Değerler Eğitimi Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube(2015)
 • Türkiye'nin Eğitim Krizi Eğitim Sen Trabzon Şubesi Trabzon(2015)
 • Türkiye'de Laiklik ve Eğitimde Gericileşme Eğitim Sen Artvin Şubesi(2015)
 • Eleştirel Eğitimin Vaadi Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(2015)
 • Eleştirel Pedagoji Günleri Ankara(2015)
 • BİR YAŞAM ALANI OLARAK SINIF Ayaş Milli Eğitim Müdürlüğü. Ankara. (2014)
 • Eleştirel Eğitim Üzerine Konuşmak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eskişehir(2014)
 • Pink Floyd-Another Brick In The Wall Eşliğinde Okulda Şiddeti Konuşmak Baskı, İstismar ve Şiddetten Arınmış Demokratik Okul Sempozyumu Eğitim Sen 18 Mayıs Ankara / Türkiye(2013)
 • Yarışma ve Sınav Sarmalındaki Çocukluk Ankara Üniversitesi (2013)
 • Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Üzerine Konuşmak Balıkesir (2013)
 • Mario Eğitim Modeli: Türkiye Eğitim Sisteminin Tehlikeli Dönüşümü I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. 10-11 Mayıs. Ankara.(2012)
 • Öğretmenlik Mesleğinde Saygınlık Kaybı I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi. 10-11 Mayıs. Ankara.(2012)
 • ...öğretmenlik paradoksu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(2012)
 • MEB EARGED Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri. 26-27 Eylül 2011. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı. ANKARA.(2011)
 • ...iyi temel eğitim Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Bolu(2011)
 • Eğitim Yöneticileri ve Uygulayıcıları Derneği. II. Eğitim Yönetimi Forumu, Değişim Dinamikleri Işığında Eğitimde Mesleki Örgütlenme Çalıştayı. 22 Ekim 2011. Başkent Öğretmenevi. Anakara.(2011)
 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı. 24 Ekim 2011. Gazi Üniversitesi / Ankara(2011)
 • Temel Eğitim İle Ne Yapıyoruz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Düzce Şubesi Akçakoca Temsilciliği. Akçakoca-Düzce.
 • İKİ pisa YETERLİ Mİ? Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Okul Aile İşbirliği Köroğlu İlköğretim Okulu BOLU
 • Eğitimin Gücü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine Ankara
 • Lisans Düzeyinde Turizm Eğitiminde Öğretim Yöntemleri Çalışma Grubu Toplantısı Başkent Üniversitesi. Kızılcahamam ANKARA.
 • Kuşaklar Arası İletişim ve Akçakoca Gençliği AKÇAKOCA DÜZCE
 • Eğitim ve Toplumsal Değişim AKÇAKOCA DÜZCE
 • Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi Mönchengladbach ALMANYA
 • İki pisa Yeterli Mi Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine. Ankara.
 • Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi Wuppertall ALMANYA
 • Turizm Tanıtma İlişkisi ve Bolu";nun Tanıtımı BOLU
 • EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR AKÇAKOCA DÜZCE
 • ÖĞRETMENLİK PARADOKSU KANDIRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ
 • Temel Eğitim İle Ne Yapıyoruz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Düzce Şubesi Akçakoca Temsilciliği Akçakoca DÜZCE
 • Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi Köln ALMANYA
 • Eğitimin Gücü Dr.Binnaz EgeDr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. Balgat Ankara.
 • İKİ PISA YETERLİ Mİ ELGİNKAN VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ BOLU
 • Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi Wuppertal ALMANYA
 • Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi Merkstein Herzogenraht ALMANYA
 • İki pisa Yeterli Mi Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi. 15.11.2008. Bolu.

Seminer

 • Yöneticilerin Eğitim Semineri: Okul Liderliği (2015) Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara
 • Yöneticilerin Eğitim Semineri: Okul Liderliği (2015) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ankara
 • Mili Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Semineri (2015) Mersin
 • Sınıf Yönetimi (2015) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Ankara
 • Vizyon Geliştirme ve Kurum Kültürü (2014) 99. Dönem Kaymakamlık Eğitimi. İçişleri Bakanlığı / Ankara
 • İnsan Hakları ve Ayrımcılık (2014) Libya Omar Muhtar Üniversitesi Çalışanlarına. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Yarışmacı Eğitim Anlayışının Etkileri (2014) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon
 • Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar -İyi Temel Eğitim- (2009) MEB Van Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Van
 • Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar -İyi Temel Eğitim- (2009) MEB Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Mersin
 • Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar -İyi Temel Eğitim- (2009) MEB Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Yalova
 • Eğitimde Ulusal ve Uluslararası Standartlar -İyi Temel Eğitim- (2009) MEB Çayeli Hizmet İçi Eğitim Merkezi Rize
 • Bilimsel Araştırma Süreci (2008) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Anakara Eğitim Merkezi Öğretim Görevlilerine. ANKARA
 • Eğitimde Ailenin Yeri (2004) Hannover Türk Veli Derneği. Hannover ALMANYA

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Ankara Üniversitesi Ankara / Türkiye(2013)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdür Vekilliği -1998- (1998))
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür -1998- (1998))
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı -1996- (1996)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Mesleki ve Teknik Liselerde Okul Kültürüne İlişkin Öğrenci Algıları (2010)
 • Rehberlik Araştırma Merkezi Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetsel Stresin Kaynakları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İlköğretim Müfettişleri, İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Olumlu Disiplin Yaklaşımına İlişkin Düşünceleri
 • Ortaöğretim Okullarında Karara Katılma ve Öğretmen Morali
 • Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Yöntemiyle Bilgisayar Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
 • Okul Müdürlerinin Duygusal Zeka Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri
 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin İşletmelerdeki Meslek Eğitimlerine İlişkin Birim Amiri Usta Öğreticilerin Görüşleri. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
 • Sosyo Kültürel ve Sosyo Ekonomik Çevrenin İlköğretim Okul Yönetimine Etkisi. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Dersler

 • Eleştirel Pedagoji -Doktora- (2019-Bahar)
 • Eleştirel Pedagoji -Yüksek Lisans- (2019-Bahar)
 • Eğitim Felsefesi -Lisans- (2018-Güz)
 • Eğitim Ekonomisi ve Plânlaması-Yüksek Lisans- (2014-Güz)
 • Eğitim Ekonomisi ve Plânlaması-Yüksek Lisans-Hacettepe Üniversitesi- (2014-Güz)
 • Eleştirel Eğitim -Lisans- (2018-Güz)
 • Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi -Hacettepe Üniversitesi- (2011-2012)
 • Sınıf Yönetimi -Hacettepe Üniversitesi- (2011-2012)
 • Okul Kültürü ve Yönetimi (2008/2009 Yüksek Lisans)
 • Eğitimde Kalite Yönetimi (2008/2009 Doktora)
 • İleri Araştırma Teknikleri (2008/2009 Yüksek Lisans)
 • Sınıf Yönetimi (2008/2009 Lisans)
 • Araştırma Teknikleri (2007/2008 Yüksek Lisans)
 • Mesleki Etik (2010-2011 Doktora)
 • Araştırma Teknikleri (2010-2011 Lisans)
 • Sınıf Yönetimi (2010-2011 Lisans)
 • Eğitim Politikaları ve Uygulamaları (2010-2011 Doktora)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2010-2011 Lisans)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Uluslararası Yayın Ödülü (2013)

Proje

 • Ural, Ayhan. (2018). Araştırmacı. Lend a Hand-Social Inclusion Programing for Migrant and Refugee Children at Primary Schools. (2018) Avrupa Birliği Projesi.