Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜNALDI ESER Ülkü; Kaya Niyazi; Artvinli Eyüp (2013). Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Tarihsel Bir Bakış: 1923-2012 . Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 27, Ocak - 2013, S. 41-57 İstanbul – Issn:1303-2429 , 27(S. 41-57).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Dikmenli Yurdal (2013). Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 2 (2)(,326-347).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Özgen Nurettin; Bindak Recep (2011). Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri”nin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 12, Sayı 4,(303-323).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2008). Tehdit ve Tehlike Altında Bir Kültür bitkisi: Safran (Crocus sativus L.). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bil. Dergisi, 17/2(53-67).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Alaz Ayşegül (2008). Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 26(113).
 • ÜNALDI ESER Ülkü: Toroğlu Emin (2008). "Aladağlar"da (Toros Dağları) Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/2(23 - 48).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Toroğlu Emin (2007). Aladağlar"da Bitki Formasyonları ve Dağılışları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(227-240).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Kömüşçü Ali (2007). "Topografya - Vejetasyon Arasındaki İlişkiler: Bolkar Dağları (Ereğli - Dümbelek Düzü - Mersin Arası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 17(1-15).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2005). Endemik Bir Karaçam Türü Ebe Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneria)"nın Domaniç (Kütahya) Civarındaki Yayılış Alanının Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(33-43).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2004). Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(67-80).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2003). Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(45-55).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Adıgüzel Nezaket (2002). Melikgazi (Pınarbaşı – Kayseri) Civarında Yayılış Gösteren Sarıçam (Pinus silvestris L.) lar Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(205-222).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2002). Buğday Verimi İle Yağış Miktarı ve Rejimi Arasındaki İlişkiler: Konya İli Örneğ. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(467-489).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2001). Hasan Dağı"nın Bitki Coğrafyası Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(521-548).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2000). Eğirdir Gölü Doğusunda Bitki Topluluklarının Dağılışı. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(197-204).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Sıcaklık (Termik) Özellikleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19-30).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1999). Orta Fırat Bölümü"nün Sıcaklık (Termik) Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(69-81).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümü"nün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(153-184).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Rüzgar Özellikleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(143-152).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1998). Hava Kirliliğinin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 5(171- 174).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(115-146).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1997). Liquidambar orientalis Mill (Anadolu Sığla Ağacı)"in Isparta Sütçüler Yakınındaki Yayılış Alanı Üzerine Bir İnceleme. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3(194-204).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1996). Malir Tepe"nin (Isparta) Bitki Örtüsü. G.Ü. Gazi Eğitim Dergisi,, 4(143-147).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (1988). Marçal Dağlarının Bitki Örtüsü. G.Ü. Gazi Eğitim Dergisi, Cilt. 4(S.1, sayfa).

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • ÜNALDI ESER ÜLKÜ, Toroğlu Sevil. (2009). Studies on Antimicrobial Activity of Pyramidal Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata): An Endemic Plant Close to Become Extinct. Journal of Environmental Biology, 30 (2)(197204).
 • ÜNALDI ESER Ülkü, Toroğlu Sevil, Turoğlu Emin (2008). Properties Geographical Distribution Area, Ecological Characteristics an Antimicrobial Activities of Ebe Black Pine (P. nigra ssp. pallasiana var. şeneriana). Asian Journal of Chemistry, Vol. 20(NO. 8).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ÜNALDI ESER Ülkü; Taner Çiftçi (2014). Coğrafya Öğretmenlerinin Değer eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri. ZfWT, Vol. 6, No. 2(81-99).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Fatih Aydın (2013). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , 3 (1)(11-42).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Uğur Hamdi Taş (2013). TASARRUF BİLİNCİ OLUŞTURMADA COĞRAFYA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ (ORDU İLİ ÖRNEĞİ) . The Journal of Academic Social Science Studies , Volume 6 Issue 7 (1069-1098 ).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Namık Kemal YEŞİLTAŞ (2011). 21. Yüzyılın En Büyük Çevre Sorunu: Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(1).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Fatih Aydın (2010). The Analysis of Geography Teacher Candidates"; Perceptions towards ";Geography"; Concept with the Help of Metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2)(600 - 622).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Bilgi Görkem Merve (2008). Investigating the Scientific Literacy of University Students Concerning Strengthened Greenhouse Effect / Global Climatic Change and Ozone Depletion. World Applied Sciences Journal, 3(5)(858 – 864).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2008). An Investigation into Student Teachers"; Factual Knowledge Related to RisksAdjustments for Natural Disasters. World Applied Sciences Journal, 4 (Supple)(22 28).
 • ÜNALDI ESER Ülkü (2007). A Negative Example Area In Human-Natural Environment Relationship: Erciyes Mountain (Turkiye). Humanity & Social Sciences Journal, 2(2)(139-147).
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Bilgi, Görkem Merve (2007). Developing a Scientific Literacy for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect / Global Climatic Change and Ozone Depletion: It"s Validity and Reliability. Humanity & Social Sciences Journal, 2(1)(29-33).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Öğretmenler İçin HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI. Harita ile ilgili genel bilgiler ve uygulamalar Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2009). Türkiye Yağışlarına Sinoptik Yaklaşım ve Akdeniz Bölgesi Örneği I. Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Yağış özelliklerine sinoptik olarak yaklaşım Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2008). Natural EnvironmentCulture in the Mediterranean Region. Akdeniz Dünyasını birebir ilgilendiren doğal çevre ve kültür üzerine araştırmalar İngiltere. Cambridge Scholars Publishing.
 • (2003). Erciyes Dağı"nın Fiziki Coğrafyası. Erciyes Dağınin jeomorfolojik, klimatolojik, toprak, hidrografik ve bitki örtüsü özellikleri Türkiye. Çantay Kitabevi.

Kongre

 • ÜNALDI ESER Ülkü, Türker Abdullah, Çakır Karagüç Ceylan, 2019. Arazi Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Yeryüzü Şekillerini Kavrama ve Tasvir Etme Becerilerine Etkileri, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) Eskişehir
 • ÜNALDI ESER Ülkü, Türker Abdullah, 2018. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavındaki Coğrafya Sorularının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, USOS 2018. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Kızılcahamam-TÜRKİYE
 • Serhat Şensoy, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Ülkü ESER ÜNALDI, 2018. Investigation of Calculated and Perceived Thermal Comfort in Antalya by the Perspective of Tourism (Antalya’da Hesaplanan ve Algılanan Termal Konforun Turizm Açısından İncelenmesi), 30th Anniversary of the Ankara University Research Center of Turkish Geography (TUCAUM)” 3 and 6 October 2018 Ankara
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Aydın Olgu; Duman Neşe; Çiçek İhsan; Türkoğlu Necla , 2016. Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey, International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international academic conference Venice
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Türker Abdullah, 2014. Türkiye'deki Üniversitelerde Kadın Öğretim Elemanlarının Dağılışı, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (20-23 Ekim 2014) Muğla
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Türker Abdullah, 2013. Yabancı Diller Bölümü Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi , FLTAL Bosna
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Niyazi Kaya, 2011. Köy Enstitüleri Programında Coğrafya Eğitimi, 5.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ankara
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Coşkun Mücahit; Aydın Fatih, Aksoy Bülent, Özcan Esin, 2008. Coğrafya Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Çanakkale
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Demirkaya Hilmi; Aydın Fatih, 2007. Prımary Prospectıve Socıal Studıes Teachers"; Perspectıve Towards Ict Use In Geography Teachıng, Fourth Balkan Congress, StaraZagoraBulgaria
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Demirkaya Hilmi; Aydın Fatih, 2007. An Evaluatıon Of The Attıtudes Of Geography Teacher Candıdates Towards Computer Use, Fourth Balkan Congress StaraZagoraBulgaria
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Demirkaya Hilmi; Özcan Esin; Güngördü Ersin; Aydın Fatih, 2007. Prospectıve Geography Teachers"; Internet Access Facılıtıes And Theır Internet Usage, Fourth Balkan Congress StaraZagoraBulgaria
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Aksoy Bülent; Coşkun Mücahit; Özcan Esin, 2007. Yanlış Arazi Kullanımının Kentleşme Ve Çevre Üzerine Etkisi (Bursa Ovası Örneği), ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) Ankara
 • ÜNALDI ESER; Özcan Esin, 2007. Ecology Of Pomegranate And Its Economıcs In Turkey, GEOMED2007, International Symposium on Geography: EnvironmentCulture in the Mediterranean Region Antalya
 • ÜNALDI ESER Ülkü; Göl Filiz, 2003. Coğrafya Dersinde Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya
 • ÜNALDI ESER Ülkü, 1999. Eğirdir Gölü 8211; Beyşehir Gölü arasındaki Alanda Bitki 8211; İklim İlişkileri, Dumlupınar University, Environmental Protection And Management Research Center, 1. International Symposium On Protection of Natural Enviroment Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe var. Pyramidata (Acat) Yaltırık Kütahya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Coğrafya Eğitiminde Değer Kazandırmada Masalın Kullanımı Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu RESS CONGRESS(2017)
 • 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ankara(2011)
 • Assessment of River Basin Floods: A Case Study In The Eastern Part Of The Black Sea Region Braşov, Romanya(2008)

Editörlük

 • (2019). Coğrafya Öğretimi 1,

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2016)(2016 - )
 • Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2016)(2016 - )
 • Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2012)(2012-2015 - )
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyon Üyesi (2004)
 • Anabilim Dalı Başkanı (1991)(1991 - )
 • Leonardo da Vinci (LdV) AB Meslekî Eğitim Programı Fakülte Koordinatörü
 • Erasmus Socrates Programı Gazi Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Birim Koordinatörü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sanal sınıf Uygulaması ve HArmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Coğrafya Dersi Başarısı İle Derse Yöenlik Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri (2013)
 • Türkiyede Coğrafya Eğitimi: Öğretim Programı, Öğretmen Eğitimi ve Ders Kitapları Boyutu (2012)
 • Öğrencilerin 9. Sınıf Coğrafya Dersi Konularına Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (2012)
 • Tasarruf Bilinci Oluşturmada Coğrafya Eğitiminin Yeri Ve Önemi (2012)
 • Kaynaştırma Ortamlarında Öğrenim Gören9. Sınıf Total Görme Engelli Öğrencilere Harita Bilgisinin Öğretimi (2010)
 • Türkiye İle İngilterenin Lise Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2009)
 • İşbirlikli Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (10.sınıf) (2009)
 • Çoklu Zekâ Kuramının Coğrafya Dersi İklim ve Bitki Örtüsü Konusunun İşlenişinde Kullanılmasına Yönelik Bir Model" (2004)
 • "Ortaöğretim Coğrafya Programında Yer Alan Bitki Örtüsü Konusunun Ortaöğretimde Uygulanan Anlatma Yöntemi İle Soru Cevap Yönteminin Karşılaştırılması" (1990)
 • Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Dersi Kapsamındaki Çevre Konularının Öğretiminde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Rolü
 • IX. Sınıf Coğrafya Dersi Konularının (Yerkürenin Günlük Hareketi, İklim Bilgisi, Toprak Coğrafyası ve Jeolojik Zamanlar) Öğretiminde Drama Yöntemi İle Klasik Yöntemlerin Karşılaştırılması
 • "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının ve Coğrafya Öğretmenlerinin Toprak ve Bitki Örtüsü Konularındaki Yeterlilikleri ve Bunları Etkileyen Faktörler
 • "Coğrafya Derslerinde Eğitim Yardımcı Malzemelerinin ve Coğrafya Laboratuvarı Kullanımının Önem
 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Orta Öğretim Coğrafya Dersi Yerleşme Konusunun Öğretilmesinde Başarıya Etkisi"
 • "Ortaöğretim Okullarındaki Coğrafya Öğretmenlerinin Derse Karşı Motivasyonu
 • "Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Temel Fiziki Coğrafya Kavramlarının Farklı Yöntemlerle Öğretimi"
 • Aladağlar (Toros Dağları)ın Bitki Coğrafyası"
 • Çaldağ"ın Bitki Coğrafyası"
 • "Rize İli Sınırları İçerisinde Bulunan; Özel Liseler, Geniş Anlamda Meslek Liseleri ve Düz Liselerdeki Coğrafya Öğretiminin Karşılaştırılması"
 • ) "Ortaöğretim Kurumları (Lise-1) Coğrafya Programında Yer Alan Toprak Konularının Öğretiminde Yöntem ve Araç -Gereçlerin Kullanımının Değerlendirilmesi"
 • Büyük Menderes Depresyonunun İklim Özellikleri"
 • "Ortaöğretim Lise 1.Sınıf Coğrafya Dersi Müfredat Programında Yer Alan "Yeryüzünün Biçimlenmesi Dış Kuvvetler" Ünitesinde Öğretmenlerin Öğrenci Değerlendirmede Bloomun Teksonomisini Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Eskişehir İli Örneği)"
 • "Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • "Küçük Menderes Depresyonunun İklim Özellikleri"
 • Çukurova"nın İklim Özellikleri
 • "Coğrafya Dersinde Kullanılan Pekiştireç Değişkeninin Öğrencilerinin Akademik Başarına Etkisi (Ortaöğretim Lise 1

Dersler

 • HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI-I (COĞRAFYA) (2007-2008)
 • SEÇMELİ-(TÜRKİYE COĞRAFYASI-I) (2007-2008)
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2007-2008)
 • KLİMATOLOJİ (2007-2008)
 • Türkiye Vejetasyon Coğrafyası (2005-2006)
 • ÜLKELER COĞRAFYASI (2005-2006)
 • SEÇMELİ-I (HARİTA BİLGİSİ) (2007-2008)
 • GENEL COĞRAFYA (2007-2008)
 • Türkiye İklimi (2007-2008)
 • TOPRAK BİLİMİ (2007-2008)
 • Seminer (2007-2008)
 • Türkiye Toprak Coğrafyası (2007-2008)
 • OKUL DENEYİMİ - II (2007-2008)
 • HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA (SHMYO) (2007-2008)
 • Proje (2007-2008)
 • COĞRAFYAYA GİRİŞ (2005-2006)
 • BİTKİ COĞRAFYASI (2007-2008)
 • TOPRAK COĞRAFYASI VE ARAZİ KULLANIMI (2007-2008)
 • OKUL DENEYİMİ -I (2007-2008)
 • TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI (2007-2008)
 • ÇEVRE SORUNLARI COĞRAFYASI (2007-2008)
 • TÜRKİYENİN İKLİM VE BİTKİ COĞRAFYASI (2005-2006)
 • Bitki Örtüsü ve Ekolojik Koşulların İlişkisi (2007-2008)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Coğrafya Dersinde Bellek Destekleyicilerin Erişi, Tutum ve kalıcılığa Etkisi (ortaöğretim 10. Sınıf) (2009) Gazi Üniversitesi