Arş. Gör. Ümit KOÇ

Gazi Eğitim Fakültesi > Güzel Sanatlar Eğitimi > Müzik Eğitimi

BAROK DÖNEMDEN 20. YÜZYILA KADAR FLÜT DÖRTLÜSÜ İÇİN BESTELENMİŞ ESERLERDEN BİR ENVANTER OLUŞTURMA VE ANALİZ ÇALIŞMASI

AN INVENTORY AND ANALYSIS STUDY OF WORKS COMPOSED FOR THE FLUTE QUARTET FROM THE BAROQUE ERA TO THE 20th CENTURYAN INVENTORY AND ANALYSIS STUDY OF WORKS COMPOSED FOR THE FLUTE QUARTET FROM THE BAROQUE ERA TO THE 20th CENTURY