Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kaya

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

  • Bölüm Başkan Yrd.
  • A.B.D. BAŞKANLIĞI

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • (2010). Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Uygulanan Yaptırımların İncelenmesi. Legal Mali Hukuk, 63(533-546).
  • (2010). Vergi Ödevlerini Pekiştirmek amacıyla Gelir Vergisi Kanununda Yer alan Bazı Düzenlemelerin İncelenmesi. Yaklaşım, 207(166-171).
  • (2007). Vergi Hukukunda İlanen Yebliğ Yönteminin İncelenmesi. Yaklaşım, 171(269-274).
  • (1998). Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarla Cezalandırılacak Kaçakçılık Suçu. G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(193-211).