Prof. Dr. Turan KORKMAZ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Asar NV, Albayrak H, Korkmaz T, Turkyilmaz I (2013). Influence of various metal oxides on mechanical and physical properties of heat-cured polymethyl methacrylate denture base resins. J Adv Prosthodont, 5(241-7).
 • Korkmaz FM, Korkmaz YT, Yalug S, Korkmaz T. (2012). Impact of dental and zygomatic implants on stress distribution in maxillary defects: a 3-dimensional finite element analysis study. Journal of Oral Implantology, 38(5)(557-67).
 • Korkmaz, T., Doğan, A., Doğan, O.M. ve Demir, H. (2011). The Bond Strength of a Highly Cross-Linked Denture Tooth to Some Denture Base Polymers: A Comparative Study. J Adhes Dent, 13(85-92).
 • Asar N. V., Korkmaz T., ve Gül E. B. (2010). The Effect of Wollastonite Incorporation on the Linear Firing Shrinkage and Flexural Strength of Dental Aluminous Core Ceramics: a Preliminary Study. Materials and Design, 31(2540-2545).
 • Korkmaz, T., Asar, V. (2009). Comparative Evaluation of Bond Strength of Various Metal- Ceramic restorations. Materials and Design, 30(445-451).
 • Doğan, A., Korkmaz, T., Doğan, O.M., Keskin, S ve Demir, H. (2009). Tensile Bond Strength of a Highly Cross-Linked Denture Tooth to the Compression- Molded and Injection-Molded Denture Base Pollymers. The Journal of Adhesion, 85(953-970).
 • Karakoca, S., Aydın, C., Yılmaz, H. ve Korkmaz, T. (2008). An İmpression Tecnique for Implant- Retained Orbital Prostheses. J Prosthet Dent, 100(52-55).
 • Yılmaz, C., Korkmaz, T. (2007). The reinforcement effect of nano and microfillers on fracture Toughness of Two Provisional Resin Materials. Materials and Design, 28(2063-2070).
 • Çağlar, A., Aydın, C., Özen, J., Yılmaz, C. ve Korkmaz.T. (2006). Effects of Mesiodistal Inclination of Implants on Stress Distribution in Implant Supported Fixed Prosthesis. Int J Oral Maxillofac Implants, 21(36-44).
 • Korkmaz, T., Doğan, A. ve Usanmaz, A, (2005). Dynamic Mechanical Analysis of Provisional Resin Materials Reinforced by Metal Oxides. Biomed Mater Eng,, 15(179-188).
 • Kurtiş, B., Tüter, G., Korkmaz, T., Yücel, A., Serdar, M. ve Özcan, G. (2003). Clinical Examination and Interleukin-1beta Levels in Gingival Crevicular Fluid in Patients Treated with Removable Partial Dentures. Int J Prosthodont, 16(59-63).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Yılmaz, C., Korkmaz, T., Demirköprülü, H. Ve Ergün, G. (2008). Color Stability of Glazed and Polished Dental Porcelain. J Prosthodont, 17(20-24).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Korkmaz, F.M., Kocacıklı, M. ve Korkmaz, T. (2009). Maksiler Obturatörlerde Dental ve Zigomatik İmplant Seçimi. A.D.O. Klinik Bilimleri Dergisi, 3(295-299).
 • Korkmaz, T. ve Yılmaz, C. (2007). Geleneksel Overdenture Ataçmanlarına Alternatif Olarak Bir Yumuşak Astar Materyali Kullanımı: Bir Olgu Raporu. A.D.O. Klinik Bilimleri Dergisi, 2(60-64).
 • Bavbek, A.B., Korkmaz, T. ve Yılmaz, C. (2007). Fiber ile Güçlendirilmiş Kompozit postların Mekaniği. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg., 24(3)(187-192).
 • Korkmaz, T. ve Yılmaz, C. (2005). Maksiler Defektin Andrews Köprü Sistemiyle Restorasyonu(Vaka Raporu). G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 22(37-39).
 • Çoşkun,A., Korkmaz, T., Bolayır, G., Yılmaz, C. Ve Yaluğ, S. (2005). Farklı Gren Yapısına Sahip Frezlerin Sabit Restorasyonların Tutuculuğu Üzerine Etkisi. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 8(27-30).
 • Korkmaz, T., Asar, V. ve Çoşkun, A. (2004). Cerrahi Rezeksiyon Sonrası Oluşan Fasial Defektin Geçici Olarak Restorasyonu : Olgu Bildirimi. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 7(25-29).
 • Aydınatay, K., Korkmaz, T., Çoşkun, A., Yılmaz, C. ve Yaluğ, S. (2004). Renklendirilmiş ve Renklendirilmemiş Maksillofasiyal Elastomerlerine Ultraviyole Işığı Verilmesi ile Oluşan Renk Değişikliklerinin İncelenmesi. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 7(11-19).
 • Korkmaz, T., Yılmaz, C., Yaluğ, S. ve Yazıcıoğlu, H. (2004). Nasofarinks Obturatorunun Pozisyonel Radyografisi (Bir olgu nedeniyle). G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 21(131-134).
 • Korkmaz, T., Karacaer, Ö., Doğan, O.M. ve Usanmaz, A. (2004). Comparison of Peak Polymerization Temperatures of Three Temporary Restoration Resins Reinforced with Glass Fiber. Journal of Marmara University Dental Faculty, 5(487-493).
 • Korkmaz, T., Çoşkun, A. ve Yılmaz, C. (2004). Gingival Epitezler. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 7(68-71).
 • Korkmaz, T., Yılmaz, C. ve Yaluğ, S. (2003). Akrilik protez kırıklarında, çeşitli kimyasal maddelerin kırılma direnci üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 20(37-40).
 • Çoşkun, A., Yaluğ, S., Bolayır, G., Korkmaz, T. ve Yılmaz. C. (2003). Yumuşak Damak Obturatörleri. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 6(124-131).
 • Korkmaz, T. ve Yılmaz, C. (2003). Deri grefti uygulanan maksiller defektin protetik restorasyonu. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 20(37-39).
 • Üçtaşlı, S., Ergun, G., Korkmaz, T. ve Güllü, A. (2002). Geleneksel ve Düşük Isı Porselenlerinin, Glaze veya Cilalama İşlemlerinden Sonra Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 29(73-80).
 • Korkmaz, T. ve Nalbant, D. (1999). Değişik Simanlarla Yapıştırılan Hazır Seramik Postların Tutuculuklarının Değerlendirilmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 16(17-21).
 • Korkmaz, T. ve Nalbant, L. (1998). Zirkonyum Seramik Post Uygulaması. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 1(64-67).
 • Korkmaz, T.ve Yılmaz, H. (1998). İki Değişik Metal Altyapı Tasarımında Basamak Porseleni Kenar Açıklığının İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 15(1-6).
 • Aydın, C., Korkmaz, T., Yılmaz, H. ve Yamalık, K. (1998). İmplant Destekli Kanatlı Köprülerin Kuvvet Dağılımı Yönünden İncelenmesi. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 1(16-18).
 • Korkmaz, T. ve Nalbant, L. (1998). Glaze ve Polisaj Uygulanmış Porselen Yüzeylerinin Optik Yöntemle İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 15(101-105).
 • Yılmaz, H., Korkmaz, T. ve Aydın, C. (1998). Titanyum ve Titanyum Porselenleri Arasındaki Isısal Uyumluluk. A.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 25(183-190).
 • Aydın, C., Korkmaz, T., Yılmaz, H., Atlı, Y. ve Zan, T. (1998). Cam Fiber ile Güçlendirilmiş Yeni Bir Kompozit Rezin Materyalinin Bükülme Dayanıklığının İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 15(89-94).
 • Korkmaz, T. ve Suca, Ç. (1998). Porselen Üst Yapıya Destek Oluşturacak Metal Altyapı Bağlantı Bölgelerinin Holografik İnterferometre Yöntemi İle İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 15(61-67).
 • Korkmaz, T. (1998). Dişhekimliğinde Holografi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 8(81-85).
 • Aydın, C., Yılmaz, H., Korkmaz, T., Atlı, Y. ve Zan, T. (1998). Değişik Kron -Köprü Veneer Materyallerinin Sertliklerinin İncelenmesi. C.Ü. Dişhek Fak Derg, 1(93-96).
 • Yaluğ, S., Yılmaz, C., Yılmaz, H., Korkmaz, T. ve Aydın, C. (1995). Laminate Veneer Kesim Tekniği (Bir Vaka Nedeniyle). Atatürk Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 5(69-74).
 • Yılmaz, C., Yaluğ, S., Yılmaz, H., Korkmaz, T. ve Aydın, C. (1994). Değişik Kenar Açılarıyla Hazırlanan Metal Alaşımların Yüzeysel Pörözite Yoğunluğu ve Döküm Hatası Yönünden İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak, XI(87-93).
 • Yaluğ, S., Yılmaz, C., Yılmaz, H., Korkmaz, T. ve Aydın, C. (1993). Porselen 8211; Kompozit Bağlantısında Tekrarlanan Simantasyonların Tutuculuk Üzerine Etkisi. G.Ü. Dişhek. Derg, X(153-161).
 • Yaluğ, S., Yılmaz, H.,Yılmaz, C., Korkmaz, T. ve Aydın, C. (1993). Sabit Protetik Restorasyonlarda Kron 8211; Kenar Sonlanmalarına Tesviye ve Polisaj İşlemlerinin Etkileri. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, X(163-170).
 • Suca, Ç. ve Korkmaz, T. (1992). Metal Destekli ve Metal Desteksiz Porselen İnleylerin Kenar açıklıklarının İncelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg, 9(47-55).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Korkmaz, T., Ergün, G., Yılmaz, C. ve Özkan, Y., General Practice, FDI Annual World Dental Congress Paris
 • Korkmaz,T., Asar, N.V, Gül, B., Prosthodonty, European Prosthodontic Association 33rd Annual Congress Innsbruck
 • Kurtiş, B., Tüter, G., Korkmaz, T., Yücel, A., Serdar, M. ve Özcan, G., Periodontoloji, Türk Periodontoloji Derneği 31. Bilimsel Kongresi İzmir
 • Üçtaşlı, S., Ergun, G., Korkmaz, T. ve Güllü, A., Genel, Türk Dişhekimleri Birliği 8. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Farklı Materyaller İlave Edilen Geleneksel Cam İyonomer Simanın Kırılma Tokluğu ve Biyoaktivitesinin değerlendirilmesi (2011)
 • Farklı Metal Oksit İlave Edilmiş Poli(Metilmetakrilat) ın Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi (2007)

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2010). Dental Materials, Color stability of glazed and polished dental porcelains
 • (2010). Operative Dentistry, Color Stability of Glazed and Polished Dental Porcelain
 • (2010). Composites Science and Technology, The reinforcement effect of nano and microfillers on fracture Toughness of Two Provisional Resin Materials
 • (2010). Dental Materials, An İmpression Tecnique for Implant- Retained Orbital Prostheses
 • (2010). Dental Materials, Comparative Evaluation of Bond Strength of Various Metal- Ceramic restorations
 • (2010). Journal of Craniofacial Surgery, Effects of Mesiodistal Inclination of Implants on Stress Distribution in Implant Supported Fixed Prosthesis
 • (2009). ACS Nano, Dynamic Mechanical Analysis of Provisional Resin Materials Reinforced by Metal Oxides
 • (2004). J Prosthet Dent, Clinical Examination and Interleukin-1beta Levels in Gingival Crevicular Fluid in Patients Treated with Removable Partial Dentures