Arş. Gör. Tuğba Sarıkaya Aksoy

Lisans

 • 2006-2009: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Erasmus Programı, 15 Ağustos 2008-15 Ocak 2009, İsveç-Uppsala University, Turkology Department.

Yüksek Lisans

 • 2009-2011, Ankara Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Kuzey-Doğu Anabilim Dalı) (Bilimsel Hazırlık + Ders Dönemi)

  2011-2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Yüksek Lisans)

Doktora

 • 2014-devam ediyor, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı (Kuzey-Doğu Anabilim Dalı)

İş Deneyimi

 • 2011-2014: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Araştırma Görevlisi)

  2014-devam ediyor: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Araştırma Görevlisi)

Doğum Yeri

 • Eskişehir