Arş. Gör. Tuğba Sarıkaya Aksoy

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • (2011). “Dil Hayatiyeti Bağlamında Tuva Türkçesinin Durumu”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD), 3(121-133).

Dersler ve Tez Yönetme

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • “Tatar Türkçesinde Oğuzca Unsurlar” Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi III. Genç Akademisyenler Sempozyumu, 23-24 Kasım 2015, Ankara.(2015)
  • “Tatar Türkçesinde -p Zarf-Fiil Ekli Birleşik Fiil Yapıları” 12. Uluslar Arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan, Tataristan(2014)
  • “Gereklilik-Zorunluluk Kipliğinin Farklı İşlevlerde Kullanılması: Tatar Türkçesi Örneği” Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi II. Genç Akademisyenler Sempozyumu, 24-25 Kasım 2014, Ankara(2014)
  • “Bulgaristan Türk Edebiyatında İkilemeler” 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı ‘Balkanlarda Türkçe’ (UDEK), 14-16 Kasım 2013, Tiran, Arnavutluk(2013)
  • “Türkçede Kip, Kiplik, Zaman ve Görünüş Olguları Üzerine Görüşler” 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli(2012)
  • “Başkurtların Milletleşme Süreci ve Başkurt Dili” I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü, 19-21 Nisan 2013, Muğla(2012)