Prof. Dr. Abbas Tamer ÖZDEMİR

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

2011-2019 arası yayın  listesi:

1. Özdemir A Tamer, Experimental assessment of the redistribution of 3D residual stresses during early fatigue at split-sleeve cold expanded reamed A/C fastener holes. Scientia Iranica B 2018; 25(3), 1153-1168.

2. Taşkesen Ahmet, Aksöz Sinan, Özdemir Abbas Tamer. Effect of sub-zero treatment on ageing of aluminium composite. Int. J. Materials, Mech. and Manufacturing (IJMMM) Feb. 2018; 6(1) 26-30.

3. Asan Kübra Elif, Çalışkan Mehmet Deniz, Özdemir Abbas Tamer, Özbay Ekrem. Plazma ön işlemlerin GaN HEMT performansına etkisi. Adım Fizik Günleri VII Özel Kitabı, Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fak. Fizik Bölümü 23-25 Mayıs 2018 Aydın, 92.

4. Ateş A, Özdemir A Tamer, Uzun B, Uygur I. Effect of deep sub-zero treatment on mechanical properties of AA5XXX aluminum plates adjoined by MIG welding technique. Scientia Iranica B 2017; 24(4)1950-1957.

5. Taşkesen A, Aksöz S, Özdemir AT. Effect of cryogenics on ageing behaviour of B4C reinforced 7075 aluminium composites. Kovove Materially Metallic Mater 2017;55:57-67. 

6. Asan Kübra Elif, Özdemir Abbas Tamer, Özbay Ekrem. Pasivasyon öncesi ön işlemlerin GaN HEMT performansına etkisi. Fotonik 2017, 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Koç Üniv. 29 Eylül 2017, 59.

7. Taşkesen A, Aksöz S, Özdemir AT. Effect of sub-zero treatment on ageing of aluminium composite, 2nd International Conference on Advances in Engineering Materials June 29-July 2, 2016; 485-491, Constanta, Romania, ICAEM 2016.

8. Durmaz T, Kalkanlı A, Özdemir AT. Thermo-mechanical treatment of squeeze and permanent mould cast 7075 and 7085 aluminum alloys:Sıkıştırma ve kokil döküm yöntemleri ile üretilmiş alüminyum 7075 ve 7085 alaşımlarının termomekanik işlemleri. 7th Aluminium Symposium: aluminium casting processes, 7. Aliminyum Sempozyumu: aluminyum döküm prosesleri, ALUS’ 07: 08-09 October 2015, 271-281.

9. Araç koruma amaçlı bor karbür esaslı seramik metal kompozit zırh plakası üretimi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A Kalkanlı. Araştırmacılar: Prof. Dr. A.T Özdemir, Doç. Dr. A Gürsoy, Y. Doç. Dr. A. Kalemtaş, Araş.Gör. T Durmaz. BAP Proje No: 2014.03.08.2.00.31 ODTÜ, 30.05.2015.

10. Ateş H, Özdemir AT, Demirkaya Z, Kafkas F, Köylüoğlu B, Toktaş I. Effects of cryogenics and case hardening on mechanical behavior of friction welded 8620 steel parts. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

11. Uzun M, Ateş H, Özdemir AT, Uygur I. Effect of cryogenics on mechanical and microstructure properties of AA5XXX plates joined with the technique of MIG welding. 3rd International Conference of Welding Technologies and Exibition (ICWET’14) 21-23 May 2014, Manisa Turkey.

12. Aksöz S, Özdemir AT, Çalın R, Altınok Z, Bostan B. Effects of sintering, ageing and cryogenic treatments on structural and mechanical properties of AA2014-B4C composite.J Fac Eng Arch Gazi Univ 2013;28(4):831-839. Aksöz S, Özdemir AT, Çalın R, Altınok Z, Bostan B. Sinterleme yaşalandırma ve kriyojenik ısl işlemlerinin AA2014-B4C kompozit yapısına ve mekanik özelliklerine etkileri. J Faculty Engng Architec of Gazi Univ. 2013;28(4)831-839.Gazi Univ.Müh. Mim. Fak. Der.Cilt 28 No 4, 831-839. 

13. Sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş SAE 8620 çeliğine kriyojeni ve sementasyon işleminin etkilerinin incelenmesi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. A.T Özdemir. Araştımacılar: Doç. Dr. H Ateş, Y. Doç. Dr. İ Toktaş, B Köylüoğlu. BAP Proje Kesin Raporu 07/2011-07 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji Malzeme Müh. Bölümü 31.12.2013

14. Özdemir AT, Bostan B. Microstructure and electrical resistivity features in Al-Al4C3 in-situ composite after attrition milling and double sequence of compaction and high temperature treatment. Kovove Materially Metallic Mater 2012;50(2):89-95.

15. Aksöz S., Özdemir AT, Bostan B. Alloyed AA2014 aluminium powders synthesized with carbon and determined properties. J Fac Eng Arch Gazi Univ 2012;27(1):109-115. AA2014 aluminyum alaşım tozlarının karbon ile sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 2012; Cilt 27, No 1, 109-115, 2012;27(1):109-115.

16. Aksöz S,Özdemir AT, Bostan B. In the system of carbon synthesized 2014 aluminium research on the effect of Al4C3 phase on further age-hardening. International Metallurgy and Materials Conference. IMMC 2012.

17. Aksöz S, Özdemir AT, Bostan B. AA2014 aluminyum alaşım tozlarının karbon ile sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 2012; Cilt 27, No 1, 109-115, 2012;27(1):109-115.

18. Aksöz S, Özdemir AT. Synthesis of Al4C3 phase in 2014 aluminium-carbon system and its effect on subsequent ageing treatment. 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition October 05-09, 2011; 390-393 METU, Ankara, Turkey. 

19. Aksöz S, Özdemir AT. Bostan B, High speed milling of 2014 aluminum powders together with 2% graphite and progress in micro-structure during long term annealing after cold compaction. 6th International Powder Metallurgy Conference and Exhibition October 05-09, 2011; 394-397 METU, Ankara, Turkey.

20. Aksöz S., Özdemir AT. Bostan B, Research on carbon addition in AA2014 aluminium alloy and features of the products after mechanical milling and spex, 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, October 05-09, 2011;826-830 METU, Ankara, Turkey.

21. Toktas I., Özdemir AT. Artificial neural networks solution to display residual hoop stress field encircling a split-sleeve cold expanded aircraft fastener hole, Expert Systems with Applications, 2011 (38): 553-563. 

 

31 Ocak 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arası Web of Science göre  Atıf Sayısı 85.

31 Ocak 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arası Web of Science göre  Atıf Sayısı 26.

Ocak 2019 sonu itibarıyla 'Web of Science  ve  Scholar.google .com. tr' arama motorlarından çıkan sonuçlara göre; başlangıçtan bu güne kadar Makale, Konferans, Kitap, Tez, Toplam Atıf Sayısı 281.

NOT: Çeşitli arama motorlarında farklı sonuçlar bulunduğundan, Yayın ve Atıf taraması için; Web of Science, veya makale başlık ve özetleriyle ilgili konularda bazı uluslararası araştırmacıların atıf ve yorumlarına ulaşabilmek için; Google dan, A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization, High Temperature Annealing, Cryogenics of Aluminium Alloys, Sub-Zero treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama,  Al-C Sentezleme, gibi anahtar sözcükler kullanılabilir...