Prof. Dr. Abbas Tamer ÖZDEMİR

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Lisans

 • TED (şeref listesi) sonrası, ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden 1980 yılında (şeref listesi) mezun oldu.

Yüksek Lisans

 • 1984 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans'ını tamamladı.

Doktora

 • 1985 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde başladığı birinci doktora sürecinde; 1987 yılında derslerini tamamladıktan sonra girdiği yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda doktora yeterliliğini aldı. ‘Aluminiyum-Lithium Alloys’ konusunda tez çalışmalarına devam ederken, İngiltere Open Üniversitesi'nden aldığı davet üzerine, ikinci doktora sürecine geçti ve İngiltere Savunma Bakanlığı (MOD)-Kraliyet Havacılık Kuruluşu (RAE)-Savunma Araştırma Dairesi (DERA) bursu ile 1990-1993 yılları arasında Open Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Malzeme Müh. Bölümü'nde doktorasını tamamladı. British Alcan'dan gelen bir teklif üzerine,1993 yılı sonuna kadar aynı bölümde kalarak doktora sonrası (Post Doc.) çalışması yaptı.

İş Deneyimi

 • 1980-1982 yılları arasında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Öğrenci Asistanı olarak görev yaptı. 1983-1989 yılları arasında yeni kurulmakta olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Havacılık Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Asistanı olarak çalıştı. Open Üniversitesi ve İngiltere Savunma Bakanlığı (MOD) destekli doktora çalışması sürecinde; ilk olarak 1990 yılında, İngiltere Open Üniversitesi tarafından görevlendirilerek, yaz okulu kapsamında, UMIST-Manchester Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde asistanlık yaptı. Yine 1990 yılında, Open Üniversitesi ve Saltford Üniversitesi işbirliği çerçevesinde, Fransa Genoble, I L L - nükleer santralında 'nötron ışınları kırınım tekniği ve kalıntı gerilimler' konusunda araştırmacı olarak görev aldı. 1991 de Open Üniversitesi ile Sheffield Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nün sanayi ile işbirliği çerçevesince düzenledikleri kırılma mekaniği çalışma gruplarına katıldı. Yurda döndükten sonra 2000 yılı yazında, Open Üniversitesi Malzeme Mühendisliği'nin davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, yürütülmekte olan proje kapsamında 'kalıntı gerilimlerin yeni analiz yöntemleri' üzerinde çalıştı. 2001 yılından bu yana, hava taşıtları yapımında yaygın olarak kullanılan perçin delikleri etrafındaki kritik kalıntı gerilmeleri kapsamlı olarak tespit etmek için, ''Yeni 3 Boyutlu Kalıntı Gerilme Analizi Yöntemi'' adıyla özgün bir ölçme ve analiz yöntemi geliştirdi. 2004 ten itibaren yayınladığı makalelerde, yeni çalışmasını ve bulgularını uluslararası alanda tanıttı. Bu konuda yaptığı son iki uluslararası yayında, bu özgün analiz tekniği 'ATÖzdemir Method' olarak adlandırılmış ve literatüre girmiştir. 1995 den 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metalurji Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken; 1999 yılında, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Bilimi dalında Fiziksel Metalurji Doçenti, 2005' te ise Profesör ünvanı aldı. Teknoloji Fakültesi'nin kurulmasıyla, 2011 de bu fakültenin kadrosuna geçti. Halen aynı fakültede Profesör olarak görev yapmaktadır...

Doğum Yeri

 • Bahçelievler, ANKARA

Yabancı Diller

 • İngilizce (İyi Derecede) Almanca (Orta Derecede) Fransızca (Az Derecede)

İlgi Alanları

 • Genel konular: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Fiziksel Metalurji, Metalurji Termodinamiği, Mekanik Metalurji.

  Özel konular: Kalıntı gerilimler ve ölçme-analiz teknikleri, metalik yorulma, Kalıntı gerilme-yorulma ilişkileri, mekanik alaşımlama ile yüksek dayanımlı aluminyum ve alaşımlarının geliştirilmesi, ileri malzemelerde yeniden kristalleşme kinetiği. Kriyojenik ısıl işlemlerin çelik ve aluminyum bazlı malzemelere uygulamaları. Nano beynitik çelikler.

  Çeşitli arama motorlarından farklı sonuçlar çıkabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen konularda yapılan yayın ve alınan atıflar sayılarına erişebilmek için; yazar adı, ÖZDEMIR A T kullanılarak Google ve diğer arama motorlarından aşağıda verilen anahtar sözcükler kullanılarak çesitli yayın ve atıf bilgilerine ulaşılabilir.

  Anahtar kelime ve sözcükler: A.T. Özdemir, Cold Expansion, Residual Stress, Split-Sleeve Method veya A.T. Özdemir, Fatigue, FTI method veya A.T. Özdemir, Step Drilling-Fourier Solution (ATÖzdemir Method) veya A.T. Özdemir, Mechanical Alloying, Kinetics of Recrystallization and High Temperature Annealing, Cryogenics of Al Alloys, Sub-Zero Treatment and Ageing of Al Composites veya A.T. Özdemir, Yeniden Kristalleşme, Mekanik Alaşımlama, Al-C sentezleme, Aluminyum ve Çelik malzemelerde Sıfıraltı İşlem Uygulamaları.

  NOT: Ocak 2019 tarihine kadar Yayınlar toplam 281 atıf almıştır...