Arş. Gör. Tolga ARSLAN

Lisans

  • Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı \'08( Prof. Dr. Yakup KARASOY'un Danışmanlığında "Eski Anadolu Türkçesi Devri Satır Altı Kuran Tercümesi 302a-324b" )

Yüksek Lisans

  • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı' 11( Prof. Dr. Yakup KARASOY'un Danışmanlığında  "GULAM SAHİ VEKİLZADE ANDHOYİ'NİN ESERLERİNDE KULLANDIĞI DİL VE ÜSLUP")

     

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Çağdaş Türk Lehçeleri  Anabilim Dalı Kazakistan Uygurları Ağzı

İş Deneyimi

  • Kulu Meslek Yüksek Okulu Türk Dili Okutmanı 2008-2009

Doğum Yeri

  • 01.09.1982 Kadirli

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Ali Şîr Nevâyî, Afganistan Özbek Edebiyatı, Çağatayca, Yeni Uygur Türkçesi, Ağız Araştırmaları.