Prof. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu

Lisans

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitresi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası

Doktora

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü

İş Deneyimi

 • 1994-2003 Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü

  2003-2005 Yrd. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

  2005- 2009 Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

  2009-2015 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü

  2015- Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Yoksulluk, Mikro İktisat, Gelir Dağılımı, Rekabet Toerileri ve Politikaları, Sektör Analizleri