Öğr. Gör. Dr. Funda Turgut Başoğlu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Tomul, F., Arslan, Y., Başoğlu, F.T., Babuçcuoğlu, Y., Tran, H.N. (2019). Efficient removal of anti-inflammatory from solution by Fe-containing activated carbon:Adsorption kinetics, isotherms, and thermodynamics. J. Environ. Management, 238(296-306).
 • Başoğlu, F.T. (2016). Effect of the titanium source on the structural properties and acidity of Ti-pillared bentonite. Chem. Pap., 70, 7(933-945).
 • Tomul, F., Başoğlu, F.T., Canbay, H. (2016). Determination of adsorptive and catalytic properties of copper, silver and iron containing titanium-pillared bentonite for the removal bisphenol A from aqueous solution. Appl. Surface Sci. , 360, Part B(579-593).
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S. (2016). Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al-pillared layered bentonite for CO oxidation. J. Molecular Struct. , 1106(382-389).
 • Başoğlu, F.T., Tomul, F. (2012). Al-, Cr-sütunlu killerin ve Cr-yerleştirilmiş Al-sütunlu killerin gözenek yapılarının DFT ve DR analizleri ile karakterizasyonu. Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Der., 27,3(631-640).
 • Tomul, F., Başoğlu, F.T. (2010). Adsorption of copper and zinc aqueous solutions by bentonite. Asian J. Chem., 22,1(615-628).
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S. (2010). Micro-mesopore analysis of Cu2+ and Ag+ containing Al-pillared bentonite. Appl. Clay Sci., 50,1(73-80).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Başoğlu, F.T. (2018). Effects of Cerium, Iron and Copper Incorporation on the Structural Properties and Activities of Ti-Pillared Bentonites.. Cumhuriyet Sci. J., 39(2)(477-495).
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S. (2009). Surface Properties of Metal-Incorporated Al-Pillared Interlayered Clay Catalysts Analyzed by Chemisorption and Infrared Analysis. G.U.J. Sci, 22(3)(215-225).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Başoğlu, F.T., 2018. Effects of catalytic properties of copper, iron, and/or manganese impregnated Ti-pillared bentonites on the activities for ethanol oxidation, 4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Kiev, UKRAYNA
 • Başoğlu, F.T., 2018. Micro- Mesopore Analysis of Ti-pillared Bentonites, 4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Kiev, UKRAYNA
 • Başoğlu, F.T., 2018. Catalytic properties of Ti-pillared bentonites and activity test for ethanol dehydration, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences Ankara, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Synthesis and Structural Properties of Cerium, Iron, Copper and/or Manganese Impregnated Ti-pillared Bentonites, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences Ankara, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Textural properties of cerium, iron, copper and/or manganese incorporated Ti-pillared bentonites, The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology İzmir, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Catalytic properties of Ti-pillared bentonites and activity test for ethanol oxidation reaction, The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology İzmir, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Seryum, demir, bakır ve/ ya da manganez emdirilmiş Ti-sütunlu bentonitlerin sentezi ve yapısal özellikleri, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Acidities of Ti-pillared bentonites, International Eurasian Conference on Science, Eng. & Technology (EurasianScientech2018) Ankara, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2018. Activity test of Ti-pillared bentonites for the catalytic wet peroxide oxidation., International Eurasian Conference on Science, Eng.&Technology (EurasianScientech2018) Ankara, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2017. Effects of cerium, iron, copper, manganese incorporation on the structural and catalytic properties of Ti pillared bentonites, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 17) Konya, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2017. Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al-pillared bentonite for CO oxidation, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2017. Synthesis of cerium, iron, copper incorporated Ti-pillared bentonites and activity in phenol oxidation, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana, TÜRKİYE
 • Balci, S., Başoğlu, F.T., 2016. Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al-pillared bentonite for CO oxidation, The International Conference on Organic Chemistry Las Vegas, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • Balci, S., Karaeyvaz, C., Başoğlu, F.T., 2016. HPA dopped Al-pillared clay super acid catalyst synthesis and characterization, EMN Meeting on Mesoporous Materials Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Başoğlu, F.T., 2016. Seryum, demir, bakır veya manganez yerleştirilmiş Ti-sütunlu killerin sentezi ve fenolün fotokatalitik ıslak peroksit oksidasyonunda aktivitelerinin belirlenmesi, 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK2016) İzmir, TÜRKİYE
 • Balcı, S., Açıl, G., Karaeyvaz, M.C., Başoğlu, F.T., 2016. STA/Al sütunlu kil katalizörlerin yapısal özellikleri üzerine standart ve doğal kil desteklerinin etkisi, 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK2016) İzmir, TÜRKİYE
 • Balcı, S., Karaeyvaz, M.C., Açıl, G., Başoğlu, F.T., 2016. Single step synthesis of HPA loaded Al-PILCs, The 6th Catalysis Conference Bursa, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2015. Gümüş veya Bakır Emdirilmiş Ti-sütunlu Killerin Sentezi ve Asitlik Değerlerinin Belirlenmesi, 16. Ulusal Kil Sempozyumu Çanakkale, TÜRKİYE
 • Karaeyvaz, M.C., Balci, S., Basoğlu, F.T., Açıl, G., 2015. Sütunlu Kil Destekli HPA Süper Asit Katalizör sentezi ve karakterizasyonu, 16. Ulusal Kil Sempozyumu Çanakkale, TÜRKİYE
 • Karaeyvaz, M.C., Balci, S., Basoğlu, F.T., Açıl, G., 2015. Synthesis of Al/Pillared Clay Supported HPA Super Acid Catalyst and Characterization, International Porous and Powder Materials Symposium & Exhibition Çeşme, İzmir, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2015. Effectiveness of Cu & Ag containing Al-pillared layered bentonite in CO removal through oxidation, 1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA
 • Balcı, S., Başoğlu, F.T., Tomul, F., 2012. Performance copper, silver or chromium incorporated aluminum pillared clays in CO oxidation, World Congress on Water, Climate and Energy Dublin, IRELAND
 • Başoğlu, F.T., 2012. Cu, Ag modifiyeli Ti-Sütunlu Kil Örneklerinin Gözenek Yapısının İncelenmesi, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2012. Farklı Titanyum Kaynağı Kullanımının Ti-Sütunlu Kil Örneğinin Gözenek Yapısına Etkisinin DFT ve DR Analizleri ile İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliğ Kongresi İstanbul, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., 2011. Influence of the nature of titanium source on the pore structure of Ti-pillared layered clays, European Clay Conference Euroclay 2011 Antalya, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Tomul, F., 2011. Characterization of pore structures of Al, Cr-pillared clays using DFT and DR analysis, European Clay Conference Euroclay 2011 Antalya, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Tecimer, A., Tomul, F., Balcı, S., 2009. Characterization of V, Cr, and Cu Incorporated Al-PILCs and Test in CO-Oxidation, Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering ASCEE-3 Cairo, EGYPT
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2009. Test of coppersilver impregnated aluminium pillared clay in CO oxidation, 6th World Congress on Oxidation Catalysis Lille, FRANCE
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2007. Pore structure analysis of pillared layered clays by DFT method, Euroclay 2007 Aveiro, PORTEKİZ
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., Tomul, F., 2007. Pillared layered clays as catalyst and catalyst support to use in CO oxidation, Europacat VIII Turku, FINLANDİYA
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2006. Pore structure characterization of Al-PILCs as catalyst and catalyst support, Fourth Mediterranean Clay Meeting Ankara, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2005. Improvements of Catalytic Properties of the pillared layered clays and investigation of catalytic activity in CO Oxidation, 13th International Clay Conference Tokyo, JAPAN
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2005. Cu/Al-Karışık Sütunlu killerin FTIR Yardımı ile karakterizasyonu, 12.Ulusal Kil Sempozyumu Van, TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2003. Catalytic Active Sites Determination of Al-PILC and Cu-impregnated Al-PILC by TPD/TPR Study, 11th ICSCS Foz do Iguaçu, BRAZIL
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., 2003. Al-tabakalı kil ve Cu emdirilmiş Al-tabakalı killerin FTIR yardımı ile karakterizasyonu, XI. Ulusal Kil Sempozyumu İzmir,TÜRKİYE
 • Başoğlu, F.T., Balcı, S., Güldür, Ç., 2001. Surface properties of the Ag/Al- and Cu/Al-pillared layered clay catalyst, EMCC-Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference Ankara, TÜRKİYE

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Mezogözenekli Silika Sütunlu Kil Yeni Nesil Katalizör Sentezi ve Fenolün Oksidasyon Reaksiyonunda Aktivite Testi (2018) TÜBİTAK
 • Sütunlu kil destekli HPA süper asit katalizör sentezi ve etanol dönüşümünde testi (2017) TÜBİTAK
 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarının Deney Düzeneklerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi (2016) Gazi Üniversitesi
 • Sentez şartlarının Fe/Cr-karışık sütunlu kil katalizörlerin katalitik etkileri üzerine etkileri (2013) Gazi Üniversitesi
 • Ti-Sütunlu Killerin gözenek yapısının DFT yöntemiyle karakterizasyonu (2013) Gazi Üniversitesi
 • Alüminyum ve demir ile aktifleştirilmiş MCM-41 katalizörlerinin kimyasal yapısının incelenmesi (2012) Gazi Üniversitesi
 • Ti-Sütunlu Killerin Sentezlenmesi ve gözenek yapısının incelenmesi (2011) Gazi Üniversitesi
 • Silikat Temelli Nano Gözenekli Malzeme Sentezi, Yapı ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi (2011) Gazi Üniversitesi
 • CO Oksidasyonu için Alüminyum Sütunlu Kil Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Reaksiyon Çalışması (2009) TÜBİTAK
 • Gümüş veya bakır yerleştirilmiş Al-sütunlu killerin asitlik değerlerinin amonyak adsorpsiyonla belirlenmesi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Al-Sütunlu killerin gözenek yapısının incelenmesi ve krom adsorpsiyonunda test edilmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Karbonmonoksit oksidasyonu için gümüş veya bakır emdirilmiş Al-sütunlu killerin sentezi ve asitlik değerlerinin belirlenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Katalizör ve Katalizör Desteği Olarak Sütünlandırılmış Kil Üretimi ve Katalitik Uygulama Alanları (2006) Gazi Üniversitesi
 • Tabakalı killerin katalitik özelliklerinin geliştirilmesi ve katalitik kullanım alanlarının araştırılması (2004) TÜBİTAK
 • Tabakalı kilin adsorbent olarak kullanım alanlarının araştırılması (2000) TÜBİTAK

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

Yabancı Dil

 • 2012 / 80

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2016). Chemical Papers, Effect of titanium source on structural properties and acidity of Ti-pillared bentonite
 • (2016). J. Molecular Struct., Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al-pillared bentonite for CO oxidation
 • (2016). Appl. Surface Sci., Determination of adsorptive and catalytic properties of copper, silver and iron containing titanium-pillared bentonite for the removal bisphenol A from aqueous solution
 • (2012). Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Der., Al-, Cr-sütunlu killerin ve Cr-yerleştirilmiş Al-sütunlu killerin gözenek yapılarının DFT ve DR analizleri ile karakterizasyonu
 • (2010). Asian J. Chem., Adsorption of copper and zinc aqueous solutions by bentonite
 • (2010). Appl. Clay Sci., Micro-mesopore analysis of Cu2+ and Ag+ containing Al-pillared bentonite
 • (2009). Gazi Unv J. Sci., Surface Properties of Metal-Incorporated Al-Pillared Interlayered Clay Catalysts Analyzed by Chemisorption and Infrared Analysis.