Prof. Dr. Mine TEKELI

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme