Prof. Dr. Tahir Atici

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Biyoloji Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Atıcı, T., Tokatlı, C.,, 2018. USE OF BİOLOGİCAL DİATOM INDEX (BDI) TO EVALUATE THE SURFACE WATER QUALİTY: A CASE STUDY İN A FRESHWATER ECOSYSTEM FROM CENTRAL ANATOLİA REGİON OF TURKEY. (sözlü sunum), 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb, Croatia.
 • Atıcı, T., Tokatlı, C.,, 2016. USE OF ALGAL GENERA POLLUTİON INDEX (AGPI) AND ALGAL SPECİES POLLUTİON INDEX (ASPI) TO EVALUATE THE WATER QUALİTY: A CASE STUDY OF FOUR LAKES İN THE MARMARA AND CENTRAL ANATOLİA REGİONS OF TURKEY, Second Kuwait International Conference on Life Sciences (KICLS’2016), Kuwait

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Tanıtım Toplantısı Ankara(2017)
 • 6. International congrees on research in Education Turkey-Rize(2016)
 • International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology(ICEMST) Turkey (Bodrum)(2016)
 • International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology(ICEMST) Turkey (Bodrum)(2016)
 • Use of Algal Genera Pollution Index (AGPI) and Algal Species Pollution Index (ASPI) to Evaluate the Water Quality: A Case Study of Four Lakes in the Marmara and Central Anatolia Regions of Turkey. KICLS, 2nd International Conference of Life Sciences (Kuwait)(2016)
 • Phytoplankton of Four Significant Freshwater Lakes in Turkey: Mogan, Abant, Karagiil and Poyrazlar Lakes. KICLS, 2nd International Conference of Life Sciences (Kuwait)(2016)
 • Regional Ad hoc Training on Live Food Production İZMİR(2014)
 • THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CHLOROPHYTA POPULATIONS IN SEYDİSUYU STREAM BASİN (EŞKİŞEHİR, TURKEY) Greece(2013)
 • International Workshop and Training Course on Microalgal Biology and Biotechnology Macaristan(1999)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Dünyada ve Türkiye de Nesli Tehlike Altındaki Türler Gazi Üniversitesi(2005)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Enstitü Müdürlüğü (2016)(2015 - )
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013)(2008 - )

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Hasan Çetin Özen Murat Biricik. (2012). BOTANİK Bitki Biyolojisine Giriş. Bitkilerin insanlar için ne kadar önemli olduklarını vurgulayan, hayatımızdaki her alanda kullandığımız bu canlıları daha iyi tanımamız, özelliklerini ve yaşamlarını öğrenebileceğimiz İngilizceden Türkçeye çevrilmiş temel bir eser. Diğer bilimsel kitaplardan farklı olarak içerisinde okuma parçaları, kavramlar, dünyanın farklı bölgelerinden yeni fotoğraflar ve öğrenciler için hazırlık soruları bulunmaktadır. Trkiye. Nobel.
 • Tahir ATICI Nilay Keskin Samancı Çiğdem Alev Özel. (2005). Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvar Kitabı. Bitkisel yapıları hücreden dokuya ve organlara kadar deney açıklamaları ile anlatan bu alanda fotoğraflarla desteklenmiş ilk kitap Türkiye. Palme .

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • ALTUNÖZ MELTEM, ATICI TAHİR, OBALI EMİNE OLCAY,ARRU LAURA (2016). Seasonal monitoring of algal flora in the Pamukkale travertines and thermal springs (Denizli/Turkey). Biolojical Diversity and Conservation, 9(116-127).
 • ATICI TAHİR,GÖKMEN AHMET, TAFLI TUĞBA (2016). Application and evaluation of biology laboratory experiments with computer-based digital experimental tools. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 13(3961-3971).
 • TAFLI TUĞBA, ATICI TAHİR (2016). THE OPINIONS OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ ABOUT THE CONTEXT OF TEACHERS’ SKILLS IN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE. European Journal of Education Studies, 2(21-34).
 • ZHUZBAYEVA ALİNA, ATICI TAHİR (2016). Algae and water qualities of Badam Dam Reservoir (Kazakhstan). Biological Diversity and Conservation, 9(34-43).
 • ATICI TAHİR,TOKATLI CEM,ÇİÇEK ARZU (2016). Non – Silica Algae of Seydisuyu Stream basin and their relative abundances (Eskişehir/Turkey). . Biological Diversity and Conservation, 9(84-94).
 • ATICI TAHİR, UDOH ABEL U (2016). Indicator Algae of Adrasan Stream (Antalya) Turkey. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(140-154).
 • Tahir ATICI Cem TOKATLI (2014). Algal Diversity and Water Quality Assessment with Cluster Analysis of Four Freshwater Lakes (Mogan, Abant, Karagöl and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia, 21(155-169).
 • Atici, T., Obalı, O., Altindag, A. Ahiska, S. and Aydin, D. (2012). The accumulation of heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and their state in phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Beysehir Lake and Mogan Lake, Turkey. African Journal of Biotechnology, 4
 • Shams, M., Afsharzadeh, S. and Atıcı, T. (2012). Seasonal variations in phytoplankton communities in Zayandeh-Rood Dam Lake (Isfahan, Iran). Turkish Journal of Botany, 36(715-726).
 • Atıcı, T. Çevik, M. and Midilli, Y. Ü. (2012). Survey of internet usage conditions analysis of biology teachers, . Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, , 4(581-594).
 • Shelknanloymilan, L., Atici, T. and Obalı, O. (2012). Removal of nitrogen and phosphate by using Choleralla vulgaris on synthetic and organic materials waste water,. Biological Diversity and Conservation, , 5/2(89-94).
 • Atıcı, T. and Alaş, A. (2012). A Study on the Trophic Status and Phytoplanktonic Algae of Mamasin Dam Lake (Aksaray-Turkey), . Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 12(595-601).
 • Çevik, M. ve Atıcı, T. (2012). Öğretmenlik Mesleğini Yapmayan Eğitim Fakültesi Mezunlarının Lisans Eğitimlerinin Günlük Yaşantılarına Etkisinin İncelenmesi,. GEFAD / GUJGEF , 32 (1)(205-220 ).
 • Atıcı , Ö. ve Atıcı, T. (2012). Fotosentez Konusunun Öğretiminde Uygulanan Laboratuvar Yönteminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi,. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1)(143-166 ).
 • Akin B. S., Atıcı, T., Katircioglu, H. and Keskin F. (2011). Investigation of water quality on Gökcekaya dam lake using multivariate statistical analysis, in Eskisehir, Turkey,. Environ Earth Sci. , 63(1251-1261).
 • Atıcı, T., Ahıska, S., Altındağ, A. and Aydın,D (2010). Ecological effects of some heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) pollution of phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Sarıyar Dam Reservoir in Turkey. African Journal of Biotechnology , 12
 • ATICI,T., OBALI, O. (2010). The diatoms of Asartepe Dam Lake (Ankara), with environmental and some physicochemical properties. Turkish Journal of Botany, 34(541-548).
 • Atıcı, T. Khawar, M.K., Katırcıoğlu, H., Özer A.Ç and Ateş,A. (2010). Use of psyllium (isubgol) husk as an alternative gelling agent for the culture of prokaryotic microalgae (Cyanobacteria) Chroococcus limneticus Lemmermann and eukaryotic green microalgae (Chlorophyta) Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson. African Journal of Biotechnology, 7
 • Atici, T., Obalı, O., Altindag, A. Ahiska, S. and Aydin, D. (2010). The accumulation of heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and their state in phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Beysehir Lake and Mogan Lake, Turkey, . African Journal of Biotechnology, 9(4)(475-487).
 • Kartal, M., Orhan, İ., Mahmud, A.A., Şenol, F.S., Atici, T. and Şener B. (2009). Antioxidant and Anticholinesterase Assets and Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Preface of Various Fresh-Water and Marine Macroalgae,. Journal of Pharmacognosy Magazine, , 5(20)(291-297).
 • Atici, T., (2009). Trochiscia (Chlorococcales) a new taxon from Central Anatolian Region, Turkey, . African Journal of Biotechnology, , 8 (11)(2573-2575).
 • Atıcı, T. Katırcıoğlu, H. (2009). Sarıyar Barajının (Ankara) Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 8(17-25).
 • Solak, S. Atıcı, T. (2009). Kütahya İlindeki Liselerde Biyoloji Laboratuvar Uygulamaları Yeterliliklerini Etkileyen Faktörler. Usak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2/1(100-117).
 • Kerem, M., Salman, B., Pasaoğlu, H., Bedirli, A., Alper, M., Katircioğlu, H., Atici, T., Perçin, E.F. and Ofluoğlu, E. (2008). Effects of microalgae chlorella species crude extracts on intestinal adaptation in experimental short bowel syndrome. World journal of gastroenterology, 14(4512).
 • Atıcı, T., Özçelik, N., Korkmaz, B., Uğurlu, E. ve Selçuk, A. (2008). Çanıllı Baraj Gölü (Ankara) Mikroalgleri, . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi,, 1 (2)(45-48).
 • Aslan, M., Katırcıoğlu, H., Orhan, İ., Atıcı, T., Sezik, E., (2007). Antibacterial potential of the capitula of eight Anatolian Helichrysum species. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(77).
 • Atici, T., Çalışkan, H. (2007). Effect of Some Enviromental Variables on Bentic Shore Algae (Excluding Bacillariophyta) of Asartepe Dam (Ankara),. International Journal of NaturalEngineering Sciences, 9(22).
 • Katırcıoğlu, H., Aslım, B., A. Rehber Türker, Beyatlı, Y., Atici, T. (2007). Removal of Cadmium (II) Ion Aqueous System by Dried Biomass, Immobilized LivedInactivated Oscillatoria sp. Isolated Freshwater (Mogan Lake). Bioresource Technology, 17964143(17964143).
 • Atici, T., Salman Akın B., Katırcıoğlu H. (2007). Sensitivity of freshwater microalgal strains (Chlorella vulgaris Beijerinck and Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing) to heavy metals. Fresenius Environmental Bulletin, 17 (3)(268-264).
 • Salman, B., Atici, T. Katircioglu, H. (2007). Analysis of Gökçekaya Dam Lake from with in physicochemical, toxicological and ecological parameters. African Journal of Biotechnology, 7(4)(444-449).
 • Atıcı, T., Keskin S.N., Özel, Ç.A. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Biyoloji Konuları Yönünden Eleştirel Olarak İncelenmesi ve Öğretmen Görüşleri, . Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5 (1)(115-131.).
 • Katırcıoğlu, H., Beyatlı, Y., Aslım, B., Atıcı, T., Yüksekdağ, Z.N., (2006). Screening for antimicrobial agent production freshwater. The Internet Journal of Microbiology, 20(28).
 • Atıcı, T. Obalı, O. (2006). Seasonal variation of phytoplanktonvalue of chlorophyll a in the Sariyar Dam Reservoir (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 349(357).
 • Orhan, I., Atıcı, T., Sener, B., Brun, R., Perozzo, R., Tasdemir D., (2006). Turkish freshwater marine macrophyte extracts show in vitro antiprotozoal activityinhibit FabI, a key enzyme of Plasmodium falciparum fatty acid biosynthesis. Phytomedicine, 388(393).
 • Atici, T., Ahiska, S. (2005). PollutionAlgae of Ankara Stream. G.U. Journal of Science, 51(59).
 • Atıcı, T., Obalı, O., Elmacı A. (2005). Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri. Ekoloji Çevre Dergisi, 9(15).
 • Atıcı, T., Obalı, O. ve Çalışkan, H. (2005). Control of Water Pollution and Phytoplanktonic Algal flora in Bayındır Dam Reservoir (Ankara), . Ege University Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22 (1-2)(79-82).
 • Katırcıoğlu, H., Akın, B., Atici, T. (2004). Microalgal Toxin(s): CharacteristicsImportance,. African Journal of Biotechnology, 657(664).
 • Atıcı, T. (2004). Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: I- Cyanophyta, . SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2 (12)(88–98).
 • Orhan, I., Atıcı, T., Şener B. (2003). Fatty acid distrubition in the lipoid extracts of various algae,. Chemistry of Natural Compounds, 123(125).
 • Atıcı, T., Yılmaz, M., Gül, A. ve Kuru M., (2003). The algae of Delice Stream, . Gazi University Journal of Science, , 16 (1)(9–17).
 • Orhan I., Wisespongpand, P., Atıcı T., Şener, B., (2003). Toxicity Propensities of Some Marine And Fresh-Water Algae As Their Chemical Defense, . Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 32 (1)(19–29).
 • Orhan, I., Atıcı, T., Şener, B. Palittapongarnpim, P., (2002). In vitro Antimycobacterial potential of some freshwater macroalgaeaqueous plants. Pharmaceutical Biology, 568(569).
 • Atici, T. (2002). Nineteen new records from Sariyar Dam reservoir phytoplankton for Turkish freshwater algae. Turkish Journal of Botany, 26(485-490).
 • Atıcı, T. ve Obalı O. (2002). Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, , 19 (3-4)(381-389).
 • Atıcı, T. (2002). Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: II- Chlorophyta, . SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, 8(128–151).
 • Atıcı, T. (2002). Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: III- Bacillariophyta, . SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1–25).
 • Atıcı, T. ve Obalı, O., (2002). Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonu Üzerine Taksonomik Bir Çalışma, . The Herb; Journal of Sistematic Botany, 9 (1)(143- 151).
 • Atıcı, T., Obalı, O., Akköz, C.Elmacı, A. (2001). IsolationIdentification of Halophytic Algae Salty Soil Around Salt Lake of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 298(300).
 • Atıcı T., Wisespongpand P., Orhan I., Şener B. (2001). Evaluatıon of Some Biological Activıties of Chara hispida L. . Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 18 (1)(167-171).
 • Atıcı, T. ve Obalı, O. (2000). Çoruh River’s (Bayburt-Turkey) Algae (Excluding Bacillariophyta). The Herb Journal of Sistematic Botany, , 7(1)(231-247).
 • Obalı, O.ve Atıcı, T. (2000). Yedigöllerin (Bolu) Fitoplanktonik Algleri ve Dağılımı, . Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 20 (1)(91-98).
 • Atıcı, T. ve Obalı, O. (1999). A study on Diatoms in upper part of Çoruh River, Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, 12 (3)(473–496).
 • Atıcı, T., Obalı, O. (1999). Susuz Göleti (Ankara) Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi, . Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 19 (3)( 99–104).
 • Atıcı, T. (1997). Sakarya Nehri Kirliliği ve Algler. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 6 (24)(28–32).
 • Atıcı, T. ve Yıldız, K. (1996). Sakarya Nehri Diyatomeleri, . Turkish Journal of Botany, 20(119-134).
 • Yıldız, K. ve Atıcı, T. (1996). Ankara Çayı Diyatomeleri. Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6, pp. (59–87).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Tahir ATICI (2018). Use of Cluster Analyze and Smilarity of Algae in Eastern Black Sea Region Glacier Lakes (Turkey), Key Area: Artabel Lakes Natural Park . Gazi University Journal of Science, 31 (1)(25-40).
 • Tahir ATICI , Tuğba TAFLI , Cüneyt SOLAK (2018). Determination of Epipelic, Epiphytic and Epilitic Indicator Algae; Sarısu Creek (Antalya) sampling area . Biological Diversity and Conservation , 11(3)(174-179).
 • Tuğba TAFLI, Tahir ATICI (2018). BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 11 (61)(697).
 • Ahmet GÖKMEN, Tuğba TAFLI, Tahir ATICI (2018). Biology Preservice Teachers’ Views on Digital Experimental Tools. Karaelmas Journal of Educational Sciences , 6(291-302).
 • Atici, T. Tokatli C (2018). Use of Biological Diatom Index (BDI) to Evaluate the Surface Water Quality: A Case Study in a Freshwater Ecosystem from Central Anatolia Region of Turkey . New Technologies in Water Sector , 1(25-26).
 • Tahir ATICI, Cem TOKATLI, Arzu ÇİÇEK (2018). DIATOMS OF SEYDISUYU STREAM BASIN (TURKEY) AND ASSESSMENT OF WATER QUALITY BY STATISTICAL AND BIOLOGICAL APPROACHES . Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 36 (1)(271-288).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • SÇD Yönetmeliği’nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi (2016) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI