Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

 

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

 • Tanyıldızı, H., “Beton Tipi ve Donatı Boyutlarının Beton ve Çelik Yüzeyleri Arası Dayanıma Etkisinin Kür Şartları Altında İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi, 2006.
 • Demirel, B., “Akıllı Hafif Betonun Gerilme ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi, 2006.
 • Gönen, T., “Kendiliğinden Yerleşen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekaniksel ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması” Fırat Üniversitesi, 2009.
 • Bozkurt, N., “Fiber Takviyeli Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin   Araştırılması”, Fırat Üniversitesi. 2009.

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Katrancı, A., “Şanlıurfa yöresindeki Agrega Kaynaklarının İncelenmesi ve Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 1999.
 • Tanyıldızı, H., ”Çelik Çerçevelerin Bulanık Mantıkla Analizi”, Fırat Üniversitesi, 2002.
 • Gonen, T., ”Sıkıştırma Faktörünün Betonun Karbonasyonuna Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2003.
 • Bozkurt, N., ”Betonun Mekaniksel Özelliklerinin Geliştirilmesinde Agreganın Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2003.
 • Çobanoğlu, Ö. “Elazığ Ferrokrom Curufunun Betonun Çarpma Dayanımı Üzerine Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2004.
 • Sönmezoğlu, C., “Hafif Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Kür Şartlarının Etkisi”, Fırat Üniversitesi,  2005.
 • Ay, S., “Farklı Agregalı Betonların Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklığın Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2010.
 • Özer, Şaziye., “Farklı Çimentoların Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2012.
 • Kaya, Cuma, “Mermer Tozu Atığının Betonun Karbonatlaşmasına Etkisi”, Gazi Üniversitesi, 2013.
 • Kadyrov,Nursultan, “Soğuk Derzin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2015.