Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

 

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  Arslan E.I., Arslan, S., İpek, U., Altun, S. and Yazicioglu, S., “Physico-Chemical Treatment of Marble Processing Wastewater and the Recyling of Its Sludge”, Waste Manegement Research, 23, 550-559 (2005).

2. Yazicioglu, S., Caliskan, S. and Turk, K., “Effect of Curing Conditions on The Engineering Properties of Self-Compacting Concrete”, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 13, 25-29 (2006).

3. Demirel, B., Yazicioğlu, S. and Orhan, N., “Electrical Behaviour of Carbon Fibre-Reinforced Concrete with Increasing Loading in Varying and Constant Frequencies”, Magazine of Concrete Research, 10, 691-697 (2006).

4.   Gonen, T. and Yazicioglu, S. “The Influence of Compacting Pores on Sorptivity and Carbonation of Concrete”, Construction and Building Materials, 21, 1040-1045 (2007).

5.  Gonen, T. and Yazicioglu, S. “The Influence of Mineral Admixtures on The Short and Long-Term Performance of Concrete “Building and Environment”, 42,3080-3085 (2007).

6. Turk, K., Caliskan, S. and Yazicioglu, S., “Capillary water absorption of self-compacting concrete under different curing conditions”, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 14, 365-372 (2007).

7.   Demirel, B. and Yazicioglu, S. “Thermoelectric behavior of carbon fiber reinforced lightweight concrete with mineral admixture”, New Carbon Materials, 23(1), 21-24 (2008).

8. Tanyıldızı, H. ve Yazıcıoğlu, S., Bulanık Mantık Metodu ile Tekil Yükler Altında İki Açıklıklı Kirişlerin Plastik Göçme Yük Faktörü Değerinin Bulunması, İMO Teknik Dergi, 17, 3961-3971 (2006).

9. Yazıcıoğlu,S. ve Bozkurt N., “Pomzataşı ve Mineral Katkılarla Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”,  Gazi Mühendislik-Mimarlık Dergisi, 21, 675-680 (2006).

10. Bozkurt, N. and Yazıcıoğlu, S., “Strength and capillary water absorption of lightweight concrete under different curing conditions”, İndian Journal of Engineering and Materials Sciences, 17,145-151 (2010).

11. Gönen, T. ve Yazicioglu, S., Kendiliğinden yerleşen Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Kür Ortamı ve Agrega Tipinin Etkisi”, Gazi Mühendislik-Mimarlık Dergisi, 25, 459-467 (2010).

12. Tanyildizi, H. and Yazicioglu, S. “Determination by the Taguchi method of optimum conditions for bond and compressive strength of concrete containing mineral admixtures”, .Building Research Journal.

13. Gonen, T. , Yazicioglu, S. and demirel, B.,"The influence of freezing-thawing cycles on the capillary water absorption and porosity of concrete with mineral admixture", KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, Volume:19(3), p.667-671 (2015).

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  Yazıcıoğlu, S. ve Ülker, M., Boşluklu Yapıların Yapısal Değişim Teoremleri ile Elasto-Plastik Analizi,  F.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15, 289-301, 2003.

2.     Külahçı, M. ve Yazıcıoğlu, S.,Kum Kirliliğinin Betonun Basınç Dayanımına Etkileri, TMMOB İzmir Şubesi Haber Bülteni, 35, 18-22, 1991.

3.   Tanyıldızı, H. ve Yazıcoğlu, S., Bulanık Mantık Metodu ile Tek Açıklıklı Çerçevenin Plastik Analizi, F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi, 5, 72-78, 2003.

4. Gönen, T. ve Yazıcıoğlu, S., Betonlarda Karbonatlaşmanın Önemi ve Etkinlik Dereceleri, Standard Dergisi, 497, 84-88, 2003.

5.   Demirel, B., Orhan, N. ve Yazıcıoğlu, S.,  Akıllı Beton, F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi, 5, 55-60, 2003.

6.    Yazıcıoğlu, S., Arici, E. ve Gönen, T., Pomza Taşının Kullanım Alanları ve Ekonomiye Katkısı, F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi, 5, 118-123, 2003.

7.   Gönen, T. ve Yazıcıoğlu, S., Farklı Nem Ortamlarındaki Betonlarda Karbonatlaşma Gelişimi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 367-373, 2004.

8.    Gönen, T. ve Yazıcıoğlu, S., “Betonda Hızlandırılmış Karbonatlaşma Deneyi ve Aparatı”, Politeknik Dergisi, 2, 233-237, 2005.

9.    Yazıcıoğlu, S., Gönen, T. ve Çobanoğlu, Ö., “Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi”, F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17, 681-685, 2005.

10. Türk, K., Çalışkan, S. ve Yazıcıoğlu, S. Uçucu Küllü Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mühendislik Özelliklerinin Farklı Kür Altında İncelenmesi, Teknik Bülten (SİKA), 1, 17-22, 2006.

11. Tanyıldızı, H, Yazıcıoğlu, S. ve Ülker, M., Bulanık Mantık Metodu ile Tekil Yükler Altında İki Açıklıklı Çelik Çerçevelerin Plastik Analizi için Gerekli Olan Yük Faktörü Değerinin Bulunması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 9-22, 2006.

12. Yazıcıoğlu, S. ve Bozkurt N., “Silis Dumanı Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10, 22-27, 2006.

13. Yazıcıoğlu, S., ve Demirel, B., “Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Elazığ Yöresi Pomzasının İlerleyen Kür Yaşlarında Betonun Basınç Dayanımına Etkisi”, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 367-374, 2006.

14. Tanyıldızı, H. ve Yazıcoğlu, S., “Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Mineral Katkıların Etkisi”, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 351-357, 2006.

15. Tanyıldızı, H. ve Yazıcoğlu, S., “Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Kür Koşullarının Etkisi”, F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi, 5, 11-14, 2006.

16. Demirel, B. ve Yazıcıoğlu, S.,”Silis Dumanının Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi”, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 103-109, 2007.

17. Demirel, B. ve Yazıcıoğlu, S.,”Uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun seebeck katsayısına etkisi” Teknolojik araştırmalar dergisi(Yapı Teknolojileri elektronik dergisi), (1), 1-5, 2007.

18. Demirel, B. ve Yazıcıoğlu, S.,”Uçucu külün karbon fiber takviyeli betonun mekanik özelliklerine etkisi” Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Dergi, 9 (1), 24-40, 2010.