Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.    Çalışkan, S., Türk, K. and Yazicioglu, S., Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete at Difference Curing Conditions, Cement Combinations for Durable Concrete, Proceedings of The International Congress, Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities, Eds. Ravindra D.K., Thomas A H and Moray D N, pp.441-448, Dundee, 2005.

2.   Tanyildizi, H. ve Yazicioglu,S., “Increase of Bond Strength Between Concrete and Steel Under Water and Air curing Conditions by Use of Fly Ash”, International Congres Fly Ash India 2005, 41,1-41,8, 2005.

3.   Tanyildizi, H., Yazicioglu, S. and Coskun, A., “Influence on Bond Strength of Concrete Repair Materials (Mineral Admixtures)”, Concrete Solutions (Proceedings of the Second International Conference, BRE Pres, France, pp. 514-520, St Malo, 2006.

4.   Demirel, B., Yazıcıoğlu, s. ve Orhan N., “Karbon Fiber Takviyeli Betonun Basınç Altındaki Elektriksel Tepkisi”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 1046-1051 İsparta, 2005.

5. Türk, K., Çalışkan, S. ve Yazicioglu, S., “Absorption Characteristics of Self-Compacting Concrete”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, October 11-13, Yildiz Technical University, İstanbul, 2006.

6.    Gönen, T., Yazıcıoğlu,S. ve Demirel, M.,The Influence of Mineral Admixtures on Some Properties of Concrete After Freze-Thaw”, Sustainability in Cement and Concrete, TÇMB 3. International Symposium, 757-768, İstanbul, 2007.

7.   Demirel, B. ve Yazıcıoğlu,S., “ İnce Malzeme Olarak kullanılan Atık Mermer Tozunun Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi”, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), s.172-175, 26-28 Mayıs 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.

8.   Bozkurt, N. ve Yazıcıoğlu, S., “Sürdürülebilir Taşıyıcı Hafif Beton Tasarımı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), s.180-184, 26-28 Mayıs 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.

9. Yazıcıoğlu, S. ve Kara, C., "Betonda Atık Mermer Tozu kullanımının Karbonatlaşmaya Etkisi", 2. International Sustainable Building Symposium (ISBS 2015), s.264-270, 28-30 May 2015, Gazi University, Ankara.

10. Bozkurt, N., ve Yazıcıoğlu, S., "The Design of fibre Reinforced self Compacting Concrete and Determination of fresh Properties", 2. International Sustainable Building Symposium (ISBS 2015), s.321-330, 28-30 May 2015, Gazi University, Ankara.

11. Kadyrov, N. ve Yazıcıoğlu, S., "Soğuk Derzin Betonun Doğrudan Çekme Dayanımına Etkisinin Araştırılması",2. International Sustainable Building Symposium (ISBS 2015), s.156-159, 28-30 May 2015, Gazi University, Ankara.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Yazıcıoğlu, S., Ülker, M. ve Arici, E., Perdelerin Elastik ve Elasto-Plastik Analizi, X. Mühendislik Sempozyumu Bildiriler Kitabı  I, ss. 204-211, İsparta, 1999.

2. Yazıcıoğlu, S. ve Ülker, M., Matlab ve Yapısal Değişim Teoremleriyle Kafes Sistemlerin Analizi, UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, ss.113-120, İstanbul, 1999.

3. Yildiz, S., ve Yazıcıoğlu, S., Cam Lifli Kompozit Borularda Değişik Lif Oranlarının Sızdırmazlığa ve Su Emmeye Etkisi, 3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 517-525, Şanlıurfa, 2000.

4. Yazıcıoğlu, S., Yildiz, S., ve Katranci, A., Şanlıurfa Yöresindeki Beton Agregası Kaynaklarının İncelenmesi ve Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 517-525, Şanlıurfa, 2000.

5.   Arici, E., Yazıcıoğlu, S. ve Tuğal, M., Van-Tatvan Yöresindeki Volkanik Tüfün Betonun Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması, 3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 517-525, Şanlıurfa, 2000.

6. Yazıcıoğlu, S., Arici, E. ve Gönen, T., “Elazığ Ferrokrom Curufunun Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi”, 5. Ulusal Beton Kongresi-Betonun Dayanıklılığı (Durabilite), 261-268. İstanbul, 2003.

7. Yazıcıoğlu, S. ve Demirel, B., “Elazığ Yöresi Pomzasının Katkı Maddesi Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, 245-250, isparta, 2005

8. Yazıcıoğlu, S. ve Bozkurt, N., “Pomza Taşı ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, 153-157. İsparta, 2005.

9.   Arslan, E.I., İpek, U., Arslan, S., U., Yazıcıoğlu, S. ve Altun,S., “Mermer İşleme Çamurlarının Çimentoda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempezyumu, AÇS2005, 445-450, İzmir, 2005.

10. Coşkun, A., Tanyıldızı, H. ve Yazıcıoğlu, S., Elazığ Yöresi pomza Taşı ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Uçucu Külün Etkisi, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler El Kitabı, ss. 963-967, Şanlıurfa, 2006.

11. Yildiz, S., ve Yazıcıoğlu, S.,”Şevlerin Stabilite Analizlerinde İsveç Dilim Metodu ile F Dairesi Metodunun Kullanılması” Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu I (Teknik Bilimler), 212-221, Elazığ, 1995.

12. Semerci, Ç., Semerci, N. ve Yazıcıoğlu, S., “Duyuşsal Boyutun Ölçülmesi (Fırat ve İnönü Üniversitesi Örneği), VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Program ve Bildiri Özetleri Kitabı), Trabzon, 1999.

13. Kocabaş, İ. ve Yazıcıoğlu, S., “Yönetim Süreçleri ve Örgütsel İletişim”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, KKTC, 2002.

14. Gönen, T., Yazıcıoğlu, S. Ve Bozkurt, N., “Pomza Agregalı Kendişiğinden Yerleşen Hafif Betonların Yüksek sıcaklık Direnci”, Beton 2011 (Hazır Beton Kongresi Bildirileri), İstanbul, 20-22 Ekim, 2011.

15. Gönen, T., Yazıcıoğlu, S.,"Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Donma-Çözülme Direnci", 9. Ulusal Beton Kongresi, s.191-201, 16-18 Nisan 2015. Antalya.