Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU

Teknoloji Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

  • Akıllı Hafif Betonun Gerilme ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No:1033,  Proje Yöneticisi, 2006.
  • Beton Tipi ve Donatı Boyutlarının Beton ve Çelik Yüzeyleri Arası Dayanıma Etkisinin Kür Şartları Altında İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No:1037,  Proje Yöneticisi, 2006.
  • Kendiliğinden Yerleşen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekaniksel ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No:1376. Proje Yöneticisi, 2008.
  • Fiber Takviyeli Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No:1416, Proje Yöneticisi. 2009.
  • Farklı Çimentoların Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: TEF.11.03, Proje Yöneticisi. 2012. 
  • Akıllı Binalarda Akıllı Beton Kullanımı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo Vinci Hareketlilik Projesi, Proje: LDV-VETRO-07-tr-1468, İNGİLTERE, Araştırmacı, 09-23 Mart 2008.