Prof. Dr. Sena Yaşyerli

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Eslek Koyuncu, D.D., Yaşyerli, S., “Yüksek Sıcaklıkta CO2 Tutulması İçin Huntit Mineralinin Hazırlanması ve CO2 Tutma Testleri”, G.Ü. BAP 06/2016-01, Araştırmacı, (Devam ediyor).
 2. N. Oktar, G. Doğu, S. Yaşyerli, N. Yaşyerli, H. Arbağ, Biyokütle Kaynaklı Asetik Asitten Hidrojen Üretimi (Hydrogen Production from Biomass Derived Acetic Acid),  TUBITAK Projesi, Proje No:214M578, 2015-...
 3. Yaşyerli, S., Eslek Koyuncu, D.D., Aksoy, E., “Doğal Mineral Hidromanyezitin CO2 Tutma Özelliklerinin Geliştirilmesi”, G.Ü. BAP 06/2016-04, Yürütücü, (Devam <<ediyor).
 4. S.Yaşyerli, N. Yaşyerli, G. Doğu, H.M. Taşdemir,H2S’ün Seçici Katalitik Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesi için Alümina Destekli Ti-Ce Katalizörleri”, TÜBİTAK 114M185, 2014-Devam ediyor. (Yürütücü)
 5. VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş., T. Doğu, S. Yaşyerli, “Katı Oksit Yakıt Pilleri için Dizelin Reformlanmasıyla  Hidrojence Zengin Gaz Karışımı Üreten Reformlama ve Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyon Ünitelerini İçeren Yakıt Dönüştürücü Sistem Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 213M027, 2014-Devam ediyor. (Araştırmacı).
 6. G. Doğu, S. Yaşyerli, T. Doğu, N. Yaşyerli, “Biyogazdan Sentez Gazı Üretimi için  Metan-Karbon Dioksit Reformlama Reaksiyonu”, TÜBİTAK 111M449, 2012-2015. (Araştırmacı)
 7. Yaşyerli, N., Yaşyerli, S., Eslek Koyuncu,D.D., "Yüksek Sıcaklık Karbondioksit Adsorpsiyonu İçin Al2O3 Destekli Mg İçerikli Sorbent Hazırlanması", G.Ü.BAP/06/2012-32, 2012-2014. (Araştırmacı)
 8. S. Yaşyerli, H. Muştu,Metanın Kuru Reform Reaksiyonu İçin Farklı Oranlarda Nikel İçeren Ni/TiO2 Katalizörlerin Hazırlanması”, G.Ü.BAP/06/2012-55, 2012-2014. (Yürütücü)   
 9. N.Yaşyerli, S. Yaşyerli, G. Doğu, H., Muştu, “TiO2 Destekli Ni İçeren Katalizörlerin Hazırlanması ve Metanın Kuru Reform Reaksiyonu Test Çalışmaları, G.Ü.BAP/06/2012-13, 2012-2014. (Araştırmacı)    
 10. S. Yaşyerli, D.D. Eslek Koyuncu, “Hidrotalsit Türü Malzeme Sentezi ve Karbondioksit Adsorpsiyonu Çalışmaları” G.Ü.BAP/06/2011-23, 2011-2012.  (Yürütücü)
 11. G.Doğu, S Yaşyerli, G. Yerlikaya, “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Hidrotalsit Benzeri Katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2011-44, 2011-2012. (Araştırmacı)    
 12. S. Yaşyerli, G. Doğu, Ö. Aktaş,Propanın Seçici Oksidasyonu ile Propilen Eldesi İçin Al-MCM-41 Destekli V, Cr ve Mo İçeren Katalizörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2011-08, 2011-2012. (Yürütücü)   
 13. S. Yaşyerli, D.D. Eslek Koyuncu, “Yüksek sıcaklık CO2 Adsorpsiyonu için Fe İçeren Hidrotalsit Benzeri Malzemelerin Hazırlanması ” G.Ü.BAP/06/2011-50, 2011-2013.  (Yürütücü)  
 14. S. Yaşyerli, G. Dogu, Ö. Aktaş, “Propanın Seçici Katalitik Oksidasyon Reaksiyonu İçin Al-SBA-15 Destekli V, Cr ve Mo içeren Katalizörlerin Hazırlanması ve Aktivitelerinin Karşılaştırılması”, G.Ü.BAP/06/2010-39, 2010-2011.   (Yürütücü)
 15. G. Dogu, S. Yaşyerli, , Ö. Aktaş, “Propanın Propilene Seçici Oksidasyon Reaksiyonu İçin Farklı Destek Malzemeler ile V-Cr içeren Katalizörlerin Hazırlanması”, G.Ü.BAP/06/2010-25, 2010-2012.   (Araştırmacı)
 16. S. Yaşyerli, G. Dogu, S. Özkoçer, “Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Co/MCM-41 Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2009-31, 2009-2010. (Yürütücü)
 17. S. Yaşyerli, G. Dogu, N. Yaşyerli, U. Harbili, “Yüksek Sıcaklık CO2 Adsorbenti Hidrotalsit Benzeri Malzemelerin Sentez Şartlarının Belirlenmesi ve Karakterizasyon Çalışmaları”, G.Ü.BAP/06/2008-19, 2008-2010. (Yürütücü)
 18. G. Dogu, S. Yasyerli, H. Arbağ, “Metanın Karbon Dioksit İle Kuru Reform Reaksiyonu İçin Yapısında Farklı Oranlarda Rh İçeren Katalizörler Hazırlanması”, G.Ü.BAP/06/2008-10, 2008-2010. (Araştırmacı)
 19. S. Yaşyerli, Ö. Aktaş, G. Doğu, “Katalitik Seçici Oksidasyon Reaksiyonları İçin Mezogözenekli V-SBA-15 Katalizörünün Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP/06/2007-59, 2007-2010. (Yürütücü)
 20. S. Yaşyerli, D.D. Eslek, “Kompleks Yöntemle Hazırlanan Ni-V Karışık Metal Oksit Katalizör Üzerinde H2S’ün Elementel Sülfüre Seçici Oksidasyonu”, G.Ü.  BAP/06/2007-31, 2007-2008. (Yürütücü)
 21. S. Yaşyerli, D.D. Eslek, “Demir Esaslı Karışık Metal Oksitlerin H2S’ün Seçici Oksidasyonunda Katalitik Özelliğinin İncelenmesi, G.Ü.  BAP/06/2006-24, 2006-2008.
 22. S Yaşyerli, G.Doğu ve Z. Özaydın, “Mezo Gözenekli Cu-MCM-41 ile Yüksek Sıcaklıkta Proses Gaz Desülfürizasyonu”, TÜBİTAK 105M029, 2005-2007. (Yürütücü)
 23. S. Yaşyerli, Fe-Mn-O Karışım Metal Oksitinin Sentez ve Karakterizasyonu, G.Ü.  BAP/06/2005-34, 2005-2007. (Yürütücü)
 24. Doğu G. ve Yaşyerli S., “H2S Yüksek Sıcaklıkta Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi”, MMF 06/2003-71, G.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, 2003-2006. (Yürütücü)
 25. Yaşyerli S., “Bakır Esaslı Sorbentlerin Sentezinde Hazırlama Tekniğinin Sorbent Yapısına Etkisi”, MMF 06/2003-06, G.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, 2003-2005.
 26. Doğu G., Yaşyerli S., Ar İ, “Bakır Esaslı Sorbentlerle H2S Gazının Uzaklaştırılması ve Rejenerasyon Şartlarının Belirlenmesi”, MİSAG201, TÜBİTAK, 2002-2004. (Araştırmacı)
 27. Ar, İ. ve Yaşyerli S., “H2S Uzaklaştırılması  İçin Mangan Bazlı Sorbent  Geliştirilmesi”, MMF 06/2001-29, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2001-2003. (Araştırmacı)
 28. Ar, İ. ve Yaşyerli S., “Dogal Zeolitlerde H2S Gazının Tutulması”,MİSAG-123, TÜBİTAK, 2002. (Araştırmacı)
 29. Ar, İ. ve Yaşyerli S., “Klinoptilolit Destek Maddesi Üzerine Metal Oksit  Yüklenerek Sorbent Geliştirilmesi”, MMF 06/20-07, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2002. (Araştırmacı)
 30. Ar, İ. ve Yaşyerli S., “Yenilenebilir Bakır Bazlı Adsorbent Geliştirilmesi”, MMF 06/99-14, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2000. (Araştırmacı)
 31. Ar, İ. ve Yaşyerli S., “Metal Oksit Adsorbentlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, MMF 06/98-08, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1998. (Araştırmacı)
 32. Çulfaz, M. ve Yaşyerli (Altıntaş) S., “Hidroksi Sodalit Sentezi”,  MMF,06/93-15, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1993. (Araştırmacı)