Prof. Dr. Sena Yaşyerli

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 

F. EĞİTİM-ÖĞRETİM

2004-2005 Öğretim Yılı

I. Dönem

II. Dönem

--

KM378 Mühendislik Ekonomisi (NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab.I(NÖ-01) 

KM380 Kimya Mühendisliği Lab.I(NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab.I(İÖ-01)

2005-2006 Öğretim Yılı

I. Dönem

II. Dönem

KM341 Kimyasal Reak Müh. (NÖ-01)

KM364 Enerji Teknolojileri (İÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM341 Kimyasal Reak Müh. (NÖ)

KM302 Kütle Aktarımı I (NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2006-2007 Öğretim Yılı

I. Dönem

II. Dönem

KM341 KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ-01)

KM374 Hava Kir. Ve Gid. Yön. (İÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM302 Kütle Aktarımı I (NÖ-02)

KM302 Kütle Aktarımı I (İÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab.I(NÖ-01)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2007-2008 Öğretim Yılı

I. Dönem

II. Dönem

KM451 Kimya Müh. Tas. I (İÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

KM452 Kimya Müh. Tas. II (İÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

 

2008-2009 Öğretim Yılı

I. Dönem

II. Dönem

KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ-02)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM302 Kütle Aktarımı I (İÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2009-2010

I.DÖNEM

II.DÖNEM

KM341 KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ-02)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM302 Kütle Aktarımı I (İÖ-02)

KM469 Adsorpsiyon

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

 

 

 

2010-2011

I.DÖNEM

II.DÖNEM

KM341 KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM341 KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM469 Adsorpsiyon (IO)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2011-2012

I.DÖNEM

II.DÖNEM

KM452 Kimya Müh. Tas. I (İÖ)

KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM302 Kütle Aktarımı I (İÖ-02)

KM302 Kütle Aktarımı I (NÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2012-2013

I.DÖNEM

II.DÖNEM

KM341 Kimyasal ReakMüh.(NÖ)

KM341 Kimyasal ReakMüh.(İÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM451 Kimya Müh. Tas. I (İÖ-02)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (NÖ)

KM492 Lisans Araş.Projesi (İÖ)

2013-2014

I.DÖNEM

II.DÖNEM

KM451 Kimya Müh. Tas. I (NÖ)

KM452 Kimya Müh. Tas. II (İÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (İÖ)

KM492 Lisans Araştırma Projesi (İÖ)

KM451 Kimya Müh. Tas. I (IÖ)

KM452 Kimya Müh. Tas. II (NÖ)

KM380 Kimya Mühendisliği Lab. I (İÖ)

KM491 Bitirme Ödevi (NÖ)

KM492 Lisans Araştırma Projesi (İÖ)

KM492 Lisans Araştırma Projesi (NÖ)