Prof. Dr. Sena Yaşyerli

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Kucuker, M., Yasyerli, S., Kaynar, A.D.D., 2016. Kuru emdirme yöntemi ile hazırlanan alümina destekli Mn-Ce sorbenti ile yüksek sıcaklık desülfürizasyon testleri, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12) İzmir
 • Aksoy, E., Eslek Koyuncu, D.D., Yasyerli, S., Yasyerli, N., 2016. Doğal Hidromanyezit Mineralinin Yüksek Sıcaklıkta CO2 Tutulmasında Sorbent Özellikleri, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12) İzmir
 • Yagizatli, Y., Tasdemir, H.M., Dogu, G., Yasyerli, N.,Yasyerli, S., 2016. Elementel Kükürt Üretimi için Tek-Kap ve Emdirme Yöntemiyle Hazırlanmış Ti-Ce-Al Katalizörlerinin Karşılaştırılması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12) İzmir
 • Kucuker, M., Yasyerli, S., Kaynar, A.D.D., 2016. Alumina supported Mn-Ce sorbents for high temperature desulfurization of hydrogen rich gas mixtures, NCC6 - 6th Catalysis Conference Bursa, Türkiye.
 • Arbag, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., Dogu, T., 2016. Effect of Pressure on Activity of Mesoporous Alumina Supported Ni-W Catalyst in Dry Reforming of Methane, 7th International conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016) Aveiro, Portugal
 • Arbag, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., Dogu, T., 2016. Effect of Reaction Temperature on Coke Formation in Dry Reforming of Methane, NCC6 - 6th Catalysis Conference Bursa, Türkiye.
 • Eslek Koyuncu, D.D., Yasyerli, S., Yasyerli, N., 2016. Temperature Effect on the Carbon Dioxide Sorption Capacity of Natural Magnesite Derived Sorbent, NCC6 - 6th Catalysis Conference Bursa, Türkiye.
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., 2016. Effect of Ti-Ce Content on the Catalytic Activity of Alumina Supported Catalysts in Selective Oxidation of H2S, NCC6 - 6th Catalysis Conference Bursa, Türkiye.
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, N., Dogu, G., Yasyerli, S., 2016. Selective Oxidation of H2S over MCM-41, Al-MCM-41 and Al2O3 Supported Ti-Ce Catalysts, International Congress on Green Chemistry and Sustainable Engineering Roma, İtalya
 • Yagizatli, Y., Tasdemir, H.M., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2016. Effect of Preparation Method on Catalytic Activity of Ti-Ce-Al Oxides for Sulfur Production, International Congress on Green Chemistry and Sustainable Engineering Roma, İtalya
 • Eslek Koyuncu, D.D., Yasyerli S., Yasyerli N., Taşçı S., Albayrak S.D., Demircan Ç.A., 2015. Mg@SBA-15 Sorbentlerinin Karakterizasyonu ve Karbon Dioksit Tutma Özelliklerinin İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Taşdemir, H.M., Yağızatlı, Y., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., Doğu, G., 2015. H2S’ün seçici katalitik oksidasyonu için hazırlanan CeO2 katalizörünün kalsinasyon sıcaklığının aktiviteye etkisi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Eslek Koyuncu, D.D., Ya.erli S., Yasyerli N, 2015. Calcium Based Sorbents for the High Temperature Removal of Carbon Dioxide, Porous Powder Materials PPM 2015 İzmir
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2015. Comparison of Ce incorporated V, Fe and Ti catalysts for selective oxidation of H2S to elemental sulfur, Porous Powder Materials PPM 2015 İzmir
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2015. Performance of Ti-Ce catalysts for selective oxidation of H2S to elemental sulfur, International Conference on Chemical and Biochemical Engineering Paris
 • H. Arbag, S. Yasyerli, N. Yasyerli, G. Dogu, T. Dogu,, 2015. Comparison of Membrane and Fixed-Bed Reactor Performances of Ni-W-Mesoporous Alumina Catalysts in Dry Reforming of Methane, 12th Conference on Gas-Liquid & Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering (GLS12) New York, ABD.
 • Eslek Koyuncu D. D., Yaşyerli S., Yaşyerli N., 2014. Mesoporous Mg/Al2O3 Sorbents Prepared by Sol-Gel Method for the High Temperature Carbon Dioxide Sorption, 5th National Catalysis Conference (NCC-5) Adana, Türkiye.
 • Aktaş Panta Ö., Yaşyerli S., Doğu G., Doğu T., 2014. Activities of Nb, Mo and/or V Incorporated Al-SBA-15 Supported Catalysts Prepared by Different Synthesis Procedures in the Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene Reaction, 5th National Catalysis Conference (NCC-5) Adana, Türkiye.
 • Taşdemir H.M., Yaşyerli S., Yaşyerli N., 2014. Selective Oxidation Reaction of H2S to Elementel Sulfur Over Ti-Cr Catalyst, 5th National Catalysis Conference (NCC-5) Adana, Türkiye.
 • Muştu H., Yaşyerli S., Yaşyerli N., Doğu G., Doğu T., 2014. Mesoporous ZrO2 Supported Ni Catalysts for Dry Reforming of Methane, 5th National Catalysis Conference (NCC-5) Adana, Türkiye.
 • Arbağ H., Yaşyerli S., Yaşyerli N., Doğu G., Doğu T., 2014. Effects of Reduction Temperature on Activity and Coke Resistance of Mesoporous Alumina Supported Ni Catalysts for Dry Reforming of Methane, 5th National Catalysis Conference (NCC-5) Adana,Türkiye.
 • Eslek Koyuncu D.D., Yaşyerli S., Yaşyerli N., 2014. Çöktürme Yöntemiyle Hazırlanan MgO Sorbentinin CO2 Tutma Kapasitesine Sıcaklığın Etkisi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11) Eskişehir, Türkiye.
 • Taşdemir H.M., Yaşyerli N., Yaşyerli S., 2014. H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Katalitik Oksidasyonunda TiO2 katalizörünün Aktivitesinin İncelenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11) Eskişehir, Türkiye.
 • Muştu H., Yaşyerli S., Yaşyerli N., Doğu G., 2014. Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonu ile Sentez Gazı Eldesi için Farklı Oranlarda Ni İçeren Titanya Destekli Katalizörler, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11) Eskişehir, Türkiye.
 • Arbağ H., Črnivec I. G. O., Yasyerli S., Pintar A., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2014. From Bio-Waste to Synthesis Gas through Dry Reforming of Methane over W Enhanced Mesoporous Ni-Alumina Catalysts, Euroasia 2014 Waste Management Symposium İstanbul-Turkey
 • Arbağ H., Yaşyerli S., Yaşyerli N. Doğu G., Doğu T., 2014. Synthesis Gas Though Dry Reforming of Methane Over Mesoporous Alumina and MCM-41 Supported Catalysts, Turkish-German Conference on Energy Technologies Ankara-Turkey.
 • Muştu H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2014. Effect of Nickel Content of Zirconia Supported Catalysts on Coke Formation in Dry Reforming of Methane, Turkish-German Conference on Energy Technologies Ankara-Turkey.
 • Mustu H., Arbag H.,Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., 2013. Mesoporous Zirconia Supported Nickel Catalysts for Coke Minimization in Dry Reforming of Methane, The 6th Annual Cleantech Conference and Showcase Washington DC, USA
 • Yasyerli S., Topaloglu G., Dogu G. , 2013. From Biogas To Syngas Over Ni Incorporated Ca and Mg Based Hydrotalcite-Like Catalysts, The 6th Annual Cleantech Conference and Showcase Washington DC, USA
 • Aktaş, Ö., Yasyerli, S., Yasyerli, N., 2013. V and Mo Incorporated Mesoporous Ceria by Evaporation Induced-Self Assembly for Oxidative and Non-Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene, PPM-International Porous Powder Materials Çeşme, İzmir, Turkey
 • Eslek Koyuncu, D.D., Yasyerli, S., Yasyerli, N., 2013. Comparison of Mg-Al Sorbents Prepared by Different Synthesis Methods for the Sorption of CO2, PPM-International Porous Powder Materials Çeşme, İzmir, Turkey
 • Eslek Koyuncu, D.D., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2013. ICOEST-International Conference on Environmental Science and Technology Urgup-Nevsehir, Turkey
 • Muştu H, Arbağ H., Yaşyerli S., Yaşyerli N. Doğu G., Doğu T., 2013. Mesoporous Zirconia Supported Nickel Catalysts for Coke Minimization in Dry Reforming of Methane, PPM-International Porous Powder Materials Çeşme, İzmir, Turkey.
 • Muştu H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., , 2013. Hydrogen Through Dry Reforming of Methane Over Ni Impregnated Mesoporous Zirconia, 10th Hypothesis Hydrogen and Fuel Cell Conference 2013 Edinburgh-Scotland.
 • Aktaş Panta Ö., Yaşyerli S., Doğu G., Doğu T., 2012. Al-MCM-41 Destekli V, Cr ve Mo İçeren Katalizörlerin Propanın Oksidatif ve Oksidatif Olmayan Dehidrojenasyonu ile Propilen Eldesi Reaksiyonunda Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10) İstanbul, Türkiye.
 • Arbağ H., Yaşyerli S, Yaşyerli N., Doğu G., 2012. Metanın Kuru Reform Reaksiyonu için Alümina Destekli Ni Katalizörler, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10) İstanbul, Türkiye.
 • Taşdemir H.M., Yaşyerli S., Yaşyerli N., 2012. Kompleksleştirme Metodu ile Sentezlenen Ti-Fe Katalizörü Üzerinde H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10) İstanbul, Türkiye.
 • Yaşyerli S., Taşdemir H.M., Kopraman E., Yıldız S., 2012. Fe-Zr ve Fe-Zr/MCM-41 Sorbentlerinin Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonundaki H2S Uzaklaştırma Özelliklerinin İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10) İstanbul, Türkiye
 • O. Aktas Panta, Y. Cambaz, S.Yasyerli, , 2012. Kompleksleştirme Yöntemi ile Hazırlanan Cr-Ce-Si Oksit Katalizöründe Propanın Oksidatif ve Oksidatif Olmayan Dehidrojenasyonu ile Propilen Üretimi, 4th National Catalysis Conference (NCC-4) Kocaeli, Türkiye.
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N. and Dogu G., 2012. Performance Modification of Ni Impregnated Mesoporous Alumina by Mg and W Incorporation for Dry Reforming of Methane, 4th National Catalysis Conference (NCC-4) Kocaeli, Türkiye.
 • Taşdemir H.M., Eslek Koyuncu D.D, Yaşyerli N, Yaşyerli S., 2012. Ni-Ce Katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve H2S Oksidasyon Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi, 26. Ulusal Kimya Kongresi Fethiye-MUĞLA
 • Aktas O, Yasyerli S., Dogu G., 2012. Cr Incorporated Mesoporous Ceria by One-pot and Impregnation Procedures for Dehydrogenation of Propane, MRS Materials Research Society, California ABD
 • Aktas O., Yasyerli S., Dogu G. and Dogu T., 2012. Synthesıs Procedure Effects on the Performance of VMoNb Catalysts ın Selectıve Oxidation of Propane to Propylene, 22nd International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE 22) Maastricht, Netherlands
 • Arbag H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., 2012. Activity Comparison of Nickel Incorporated Mesoporous Alumina Catalysts in Dry Reforming of Methane, 22nd International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE 22) Maastricht, Netherlands
 • Sarıer E., Yasyerli N., Yasyerli S., Dogu G., 2011. Dry Reformıng of Methane Over Ce and/or Ru Incorporated Ni-MCM-41 Type Mesoporous Catalysts, 12th Mediterranean Congress of Chemical Enginerring (EMCC12) Barcelona, Spain
 • Aktas O, Yasyerli S., Dogu G., 2011. Synthesis of Cr, V, Mo Incorporated Al-SBA-15 and SBA-15 Type Mesoporous Catalytıc Materıals For Oxıdatıve and Non-Oxidative Dehydrogenatıon, 12th Mediterranean Congress of Chemical Enginerring (EMCC12) Barcelona, Spain
 • H. Arbağ, S. Yasyerli, N. Yasyerli, G. Doğu, Synthesis Gas Production by Dry Reforming Of Methane over Nickel Based Mesoporous Catalysts, Second National Catalysis Conference (NCC-2) Erzurum
 • Aktas O., Yasyerli S., Doğu G., Doğu T., Mo-Nb Metalleri ile Hazırlanan V-MCF Katalizörünün Propanın Oksidatif Dehidrojenasyon Reaksiyonunda Katalitik Aktivitesi, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Arbağ, H., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu G., Yapısında Farklı Oranlarda Rh-Ni İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerin Metanın Kuru Reform Reaksiyonunda Aktivitelerinin İncelenmesi, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Ozge Aktas, Bünyamin Bal , Orhan Vardar , M.Yasin Aslan, Sena Yasyerli, Gulsen Dogu,, Selective Oxidation of Propane to Propylene over SBA-15 Supported Mo-Ce Catalysts, Third National Catalysis Conference (NCC-3) Zonguldak
 • Ö. Aktaş, S. Yaşyerli, G. Doğu, T. Doğu, Mesocellulous Silica Foam ( MCF ) Supported V-Ce Mixed Metal Oxide Catalysts For Selective Oxidation Reactions, Second National Catalysis Conference (NCC-2) Erzurum, Türkiye
 • D.D. Eslek Koyuncu, S. Yaşyerli, Ni-O ve Ni-V Metal Oksit Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 23. Ulusal Kimya Kongresi Sivas
 • Hüseyin Arbağ, Sena Yaşyerli, Nail Yaşyerli, Gülşen Doğu, MCM-41 Supported Ni-Rh Catalyst for Dry Reforming of Methane, Third National Catalysis Conference (NCC-3) Zonguldak
 • O. Aktaş, S. Yasyerli, G. DogU, T. Doğu, V-Ce incorporated mesocellulous silica foam catalysts for oxidative dehydrogenation of propane to propylene, EUROPACAT IX, Salamanca, Spain
 • Ö. Aktaş, S. Yaşyerli, G. Doğu, Mo-Ce İçeren MCM-41 Destekli Katalizörlerde Propanın Oksidatif Dehidrojenasyonu ile Propilen Üretimi, 23. Ulusal Kimya Kongresi Sivas
 • Z. Özaydın, D.D. Eslek Koyuncu, S. Yaşyerli, G. Doğu, Yüksek Sıcaklık Gaz Desülfürizasyonunda Seryum İçeren Demir Sorbentler, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8) Malatya
 • Yasyerli S., Dogu G and Dogu T., Yasyerli S., Dogu G and Dogu T.Selective Oxidation of H2S to elemental sulfur over Ce-V Mixed Oxide and CeO2 Catalysis Prepared by the Complexation Technique, 5.World Congress of Oxidation Catalysis Sapporo, Japonya
 • Doç.Dr.S. Yaşyerli, Prof.Dr.G. Dogu, Prof.Dr.I Ar, Prof.Dr.T. Dogu, Activities Copper Oxide and Cu-V, Cu-Mo Mixed Oxides for H2S Removal in the Presence and Absence Hydrogen and Predictions of Deactivation Model, United Engineering Foundation Chem.Reaction Engineering VIII Barga Italy
 • Dogu G., Yasyerli S., Ar I and Dogu T., Catalytic Oxidation of Hydrogen Sulfide to Sulfur Using Cu-V and Cu-V-Mo Mixed Oxide Catalysts, Chemical Reactor Engineering: Meeting The Challenges For New Technology, ECI Quebec, Canada
 • Yasyerli S., Ozaydın Z., Dogu G., Balci S., Nalbant A., Dogu T., High Temperature Removal kinetics of H2S by Cu-MCM-41 Type Mesopouros Nanocomposite Materials, 19th International Symposium on Chemical Reaction Engineering, ISCRE 19 Postdam, Germany
 • Doç.Dr. İrfan Ar, Removal of Hydrogen Sulfide by Using a Natural Zeolite, Clinoptilolite, 14th International Congress of Chemical and Process Engineering Czech Republic, Praha
 • Eslek D.D., Yaşyerli S., Ce-V/MCM-41 Catalyst for Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur, EUROPACAT VIII Turku, Finland
 • Özaydin Z., Yaşyerli S., Doğu G., Synthesis of MCM-41 Using Different Surfactants and Silica Sources, Somer Symposium Series 1 Ankara, Türkiye
 • Dogu G.,Yasyerli S., Ar I., Dogu T., Modeling of H2S Sorption on Copper Based Mixed Oxide Sorbents in a Fixed Bed Reactor, 2nd Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-II) Ankara, Turkey
 • Yasyerli S., Dogu G., Ar I and Dogu T., Fourth International Conference on Unsteady State Processes in Catalysis, Dynamic Analysis of Removal and Conversion of H2S to Sulfur by Cu-V and Cu-V-Mo Mixed Oxides in a Fixed Bed Reactor Montreal, Quebec, Canada
 • Eslek D.D. ve Yaşyerli S., Mixed Metal Oxide Sorbents and Catalysts for H2S Removal and Selective Oxidation of H2S, Somer Symposium Series 1 Ankara, Türkiye
 • Yaşyerli S, Doğu G., Doğu T., Kömür Gazlaştırma Entegre Tesislerinde Oluşan Hidrojen Sülfür Gazının Giderilmesi İçin Geliştirilen Metal Oksit Sorbentlerin Etkinlikleri, GAP V. Mühendislik Kongresi Şanlıurfa
 • O. Aktaş, S. Yasyerli, G. Dogu, Novel V-Ce/SBA-15 Catalysts For Selective Oxidation, 5th Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-V) Cetraro, Italy
 • Arbağ H., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G.,, CO2 Reformıng of Methane Over Nıckel Rhodıum Incorporated MCM-41 Type Catalysts, 2nd International Green Process Engineering Congress (GPE2009) Venice, Italy
 • Filizgok (Ozkocer) S., Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G., Dry reforming of methane over Ru and Mg incorporated Ni-MCM-41 mesoporous catalysts";,, 9th Novel Gas Conversion symposium (NGCS-9) Lyon France
 • Altıntaş (Yaşyerli) S. ve Çulfaz M, Sodyum Hidroksi Sodalit Sentezi ve Karakterizasyonu, I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-I) Ankara
 • Filizgok S, Arbag H, Yasyerli S, Yasyerli N, Dogu G, MCM-41 Supported Cobalt Catalysts For Dry Reforming of Methane, 6th Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-VI) Antalya, Turkey
 • Arbag H, Eslek Koyuncu DD, Yasyerli S, Yasyerli N, Dogu G, Effect of Ce in Mn-Ni@MCM-41 Catalysts for Dry Reforming of Methane, 6th Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-VI) Antalya, Turkey
 • Aktas O, Yasyerli S, Dogu G, Propane Oxidative and Non-Oxidative Dehydrogenation to Propylene over Cr Incorporated SBA-15 Catalysts Prepared by Impregnation and One-Pot Synthesis Methods, 6th Chem.Eng.Conf. for Collabrative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-VI) Antalya, Turkey
 • Yaşyerli S., Ar İ ve Dogu G., Gazlaştırmada Oluşan H2S";ün Bakıroksit Adsorbent ile Tutulması, Yanma ve Hava Kirliliği V. Ulusal Sempozyumu Elazığ, Türkiye
 • Yasyerli S., Özaydın Z., Dogu G., Mixed Metal Oxide Sorbents and Catalysts for H2S removal and Selective Oxidation of H2S, First National Catalysis Conference (NCC-1) Güzelyurt KKTC
 • Karayılan D., Yaşyerli S., Doğu G., Doğu T., Vanadyum Esaslı Karışık Oksit Sorbentler ile Proses Gazlarından Yüksek Sıcaklıkta H2S Giderilmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars
 • D.D. Eslek, Doğu G., Yaşyerli S., Fe-Ce/AI2O3 ve Fe-Ce/SiO2 Katalizörleri İle Hidrojen Sülfürün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonu, XXI. Ulusal Kimya Kongresi Malatya
 • Çağlayan P., Yaşyerli S., Ar İ., Doğu G., Doğu T., Mn-Fe-Cu Karışık Oksiti ile Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonu, VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6) İzmir
 • D.D. Eslek, S. Yasyerli, Z. Özaydın, Catalytic Activity of V-Fe Mixed Oxide Catalyst for Selective Oxidation of H2S, Second National Catalysis Conference (NCC-2) Erzurum

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Üçüncü Ulusal Kataliz Kongresi Zonguldak

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Mezogözenekli Cu-MCM-41 ile Yüksek Sıcaklıkta Proses Gazı Desülfürizasyonu
 • Hidrojen Sülfürün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonu için Ni, V, Ce İçeren Katalizörlerin Geliştirilmesi
 • Propanın Seçici Oksidasyonu ile Propilene Dönüşüm Reaksiyonu İçin SBA-15 ve MCF Destekli Katalizör Geliştirilmesi
 • Al-MCM-41 Destekli Fe-Zr Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
 • Metan Kuru Reform Reaksiyonunun Kinetiğinin İncelenmesi

Dersler

 • Kimyasal Reaksiyon Müh. (2010-2011 Bahar Dönemi)
 • Kimyasal Reaksiyon Müh. (2010-2011 Güz Dönemi)
 • Adsorpsiyon (2010-2011 Bahar Dönemi)
 • Kimya Müh. Lab I (2010-2011 Bahar Dönemi)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • The Universty of Michigan

Yabancı Dil

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Arbag H., Yasyerli S. ,Yasyerli N., Dogu G., Dogu T. (2016). Enhancement of catalytic performance of Ni based mesoporous alumina by Co incorporation in conversion of biogas to synthesis gas. Applied Catalysis B: Environmental, 198(254–265).
 • Arbag H., Yasyerli S. ,Yasyerli N., Dogu G., Dogu T., Črnivec I. G. O., Pintar A (2015). Coke Minimization during Conversion of Biogas to Syngas by Bimetallic Tungsten−Nickel Incorporated Mesoporous Alumina Synthesized by the One-Pot Route. Ind. Eng. Chem. Res., 54(2290−2301).
 • H. Arbag, S. Yasyerli, N. Yasyerli, T. Dogu, G. Dogu (2013). Coke Minimization in Dry Reforming of Methane by Ni Incorporated Mesoporous Alumina Catalysts Synthesized Following Different Routes: Effects of W and Mg. Topics in Catalysis , 56(1695-1707).
 • Yaşyerli, S., Aktaş, Ö. (2012). Propanın Oksidatif Dehidrojenasyonu için Doğrudan Sentez ve Emdirme Yöntemleriyle Hazırlanmış MCF Destekli V-Mo-Nb Katalizörleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 27(1)(49-58).
 • Yasyerli S., Filizgök S., Arbag H., Yasyerli N., Doğu G. (2011). Ru Incorporated Ni-MCM-41 Mesoporous Catalysts for Dry Reforming of Methane: Effects of Mg Addition, Feed Composition and Temperature. International J. of Hydrogen Energy, 36(4863-4874).
 • Aktaş, Ö., Yaşyerli, S., Doğu, G., Doğu, T. (2011). Structural Variations MCF and SBA-15-like Mesoporous Materials as a Result of Differences in Synthesis Solution pH. Materials Chemistry and Physics , 131(151-159).
 • Özge Aktaş, Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr. Gülşen Doğu, Prof.Dr. Timur Doğu (2010). Effect of Synthesis Conditions on the Structure and Catalytic Performance of V and Ce Incorporated SBA-15-like Materials in Propane Selective Oxidation. Ind. Eng. Chem. Res., 49(6790-6802).
 • Arbag H, Yasyerli S., Yasyerli N., Dogu G. (2010). Activity and stability enhancement of Ni-MCM-41 catalysts by Rh incorporation for hydrogen from dry reforming of methane. International J. of Hydrogen Energy, 35(2296-2304).
 • Aktas O., Yasyerli S., Dogu G., Dogu T. (2010). Effect of Synthesis Conditions on the Structure and Catalytic Performance of V and Ce Incorporated SBA-15-like Materials in Propane Selective Oxidation. Ind.Eng.Chem.Res., 49(2010. ).
 • D.D. Eslek Koyuncu (2009). Selectivity and Stability Enhancement of Iron Oxide Catalyst by Ceria Incorporation for Selective Oxidation of H2S to Sulfur. Ind. Eng. Chem. Res., 48(5223-5229).
 • (2008). Cerium-Manganese Oxides for High Temperature H2S Removal and Activity Comparisons with V-Mn, Zn-Mn, Fe-Mn Sorbents. Chemical Engineering and Processing:Process Intensification, 47(577-584).
 • Zeynep Özaydın, Prof.Dr. Gülşen Doğu (2008). Synthesis and Activity Comparison of Copper Incorporated MCM-41 Type Sorbents Prepared by One-Pot and Impregnation Procedures for H2S Removal. Ind. Eng. Chem. Res., 47(1035-1042).
 • Pınar Çağlayan, Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr. İrfan Ar, Prof.Dr. Gülşen Doğu, Prof.Dr. Timur Doğu (2006). Kinetics of H2S sorption on Manganese Oxide and Mn-Cu-Fe Mixed Oxide Prepared by the Complexation Method. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 4(A18).
 • Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr. Gülşen Doğu, Prof.Dr. Timur Doğu (2006). Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur over Ce-V Mixed Oxide and CeO2 Catalysts Prepared by the Complexation Technique. Catalysis Today, 117-271(278).
 • Dilek Karayılan, Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr.Timur Doğu, Prof.Dr. Gülşen Doğu (2005). Mn-Cu and Mn-Cu-V Mixed Oxide Regenerable Sorbents for Hot Gas Desulfurization. Ind.Eng.Chem.Res., 44(5221-5226).
 • Doç.Dr.Sena Yaşyerli, Prof.Dr. Gülşen Doğu, Prof.Dr. İrfan Ar, Prof.Dr.Timur Doğu (2004). Dynamic Analysis of Removal and Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur Over Cu-V and Cu-V-Mo Mixed Oxides in a Fixed Bed Reactor. Chem.Eng.Sci., 59(4001-4009).
 • Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr.Gülşen Doğu, Prof.Dr. İrfan Ar, Prof.Dr. Timur Doğu (2003). Breakthrough Analysis of H2S Removal on Cu-V-Mo, Cu-V and Cu-Mo Mixed Oxides. Chem. Eng. Comm., 190(1055-1072).
 • Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr.İrfan Ar, Prof.Dr.Gülşen Doğu, Prof.Dr.Timur Doğu (2002). Removal of Hydrogen Sulfide by Clinoptilolite in a Fixed Bed Reactor. Chem.Eng.Process, 41(785-792).
 • Doç.Dr. Sena Yaşyerli, Prof.Dr.Gülşen Doğu, Prof.Dr. İrfan Ar, Prof.Dr. Timur Doğu (2001). Activities of Copper Oxide and Cu-V, Cu-Mo Mixed Oxides For H2S Removal in the Presence and Absence of Hydrogen and Predictions of a Deactivation Model. Ind. Eng. Chem. Res., 40(23)(5206-5214).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Yenilenebilir Bakır Bazlı Adsorbent Geliştirilmesi (2000) Gazi Üniversitesi
 • Metal Oksit Adsorbentlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (1998) Gazi Üniversitesi
 • Hidroksi Sodalit Sentezi (1993) Gazi Üniversitesi

Buluş

 • Patent: Geliştirilmiş Kompleksleştirme Yöntemiyle Sentezlenen Ti-Fe Katalizörünün Hidrojen Sülfürün Seçici Oksidasyonuyla Elementel Kükürt Üretiminde Kullanılması (2014)