Prof. Dr. Fatma Suna BALCI

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

DERS TANIMLAMA FORMU

Dersin Kodu ve Adı

 ISG 401 - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 

Dersin Yarıyılı

7

Dersin Öğretim Elemanları

Bengi AYKAÇ

İnşaat Mühendisliği Bölümü; Oda No: 216;

e-posta: baykac@gazi.edu.tr;

web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/baykac

Suna BALCI

Kimya Mühendisliği Bölümü; Oda No: 507

e-posta: sunabalci@gazi.edu.tr

web:http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sunabalci

Emine EKİNCİ

Kimya Mühendisliği Bölümü; Oda No: 550

e-posta: eminekaya@gazi.edu.tr

web: https://websitem.gazi.edu.tr/site/eminekaya

Dersin İçeriği/ Katalog İçeriği

İSG genel kavramları, amacı ve önemi. Güvenlik kültürü ve iş sağlığı ve güvenliğine genel bakış. İSG mevzuatı ve İSG hizmetleri. İSG yönetim sistemleri. İSG’de etik. İş hijyeni ve işyerinde tehlikeler. Risk etmenleri. İş kazaları ve meslek hastalıkları ve temel korunma yöntemleri.  Acil durum planları ve ilk yardım. Çalışma hayatında özel durumlar.

Ders Kitabı

 • Alli, B. O., Occupational Health and Safety, ILO,  International Labour Office, Geneva, 2008,
 • Goetsch, D.L., Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, 8th Edition, Pearson, 2010
 • A Manual for Primary Health Care Workers, 2001, WHO-EM/OCH/85/E/L, World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean 
 • Fundamental Principles of Occupational Health and Safety
 • Occupational Health and Safety Handbook, work force; xs
 • Bayır, M., Ergül, M., İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları, Legal Kitapevi

Yardımcı Ders Kitapları

 

Dersin Kredisi

 2

Dersin Önkoşulları

(Ders devam zorunlulukları, bu maddede belirtilmelidir)

 -

Dersin Türü

 Zorunlu Ders

Öğretim Dili

 Türkçe

Dersin Amaçları

 • Güvenlik kültürünü anlamak ve işletmeye faydalarını öğrenmek
 • İSG’nin temel prensiplerini öğrenmek
 • İSG’nin hukuksal boyutunu öğrenmek
 • Temel korunma yöntemlerini öğrenmek
 • Acil durum ve ilk yardım gereksinimleri ve gerekliliklerini öğrenmek
 • Risk etmenlerini algılamak ve İSG üzerine etkilerini değerlendirmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini kavrama becerisi
 • Risk yönetimi becerisi
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri temelinde iş yeri düzenleme yeteneklerinin gelişmesi becerisi
 • Çalışma hayatında meslek hastalığı ve iş kazası meydana gelmeden önce önlenmesine yönelik faaliyetlerinin planlanması becerisi

Dersin Veriliş Biçimi

 Uzaktan anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme

Dersin Haftalık Dağılımı

1. Hafta

: Güvenlik Kültürü ve İş Sağlığı ve Güvenliği. Temel kavramlar, amacı ve önemi

2. Hafta

: İş Hukukunda Temel İlkeler ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri

3. Hafta

: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve İSG Hizmetleri

4. Hafta

: İSG Profesyonelleri

: Etik - İş Sağlığı Güvenliğinde Etik

5. Hafta

: İSG Yönetim Sistemleri 

6. Hafta

: Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

: Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

7. Hafta

: İş Kazaları

: Meslek Hastalıkları ve Sağlık Gözetimi

8. Hafta

: ARA SINAV

9. Hafta

: Korunma Politikaları ve Temel Yöntemler

- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

- Kişisel Koruyucu Donanımlar

10. Hafta

: Acil Durum Yönetimi ve İlk Yardım

11. Hafta

: İş Hijyeni

: İş Ortamında Tehlikeler (Ortam, Mekanik, Elektrik vb.)

: Çalışma Ortamı Gözetimi

12. Hafta

: Fiziksel Risk Etmenleri

: Ergonomik Risk Etmenleri

13. Hafta

: Biyolojik Risk Etmenleri

14. Hafta

: Kimyasal Risk Etmenleri

15. Hafta

: FİNAL

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

(Bunlar örneklerdir. Lütfen dersinizde kullandığınız faaliyetleri doldurunuz.)

Haftalık teorik ders saati                               : 2

Haftalık uygulamalı ders saati                      : -

Okuma Faaliyetleri                                       :

İnternetten tarama, kütüphane çalışması       :

Materyal tasarlama, uygulama                      :

Rapor hazırlama                                           :

Sunu hazırlama                                            :

Sunum                                                         :

Ara sınav ve ara sınava hazırlık                    :

Final sınavı ve final sınavına hazırlık           :

Değerlendirme Ölçütleri

 

Sayısı

Toplam Katkısı (%)

Ara sınav

1

60

Ödev

-

 

Uygulama

-

 

Projeler (Rapor + Sunum + Sunum Devam)

-

 

Pratik

-

 

Kısa Sınav

-

 

Dönem İçi Çalışmaların Yıl İçi Başarıya Oranı (%)

 

60

Finalin Başarıya Oranı (%)

1

40

Devam Durumu

-

 

 

Dersin İş Yükü

Etkinlik

Toplam Hafta Sayısı

Süre (Haftalık Saat)

Dönem Sonu Toplam İş Yükü

Haftalık teorik ders saati

14

2

28

Haftalık uygulamalı ders saati

     

Okuma Faaliyetleri

     

İnternetten tarama, kütüphane çalışması

     

Materyal tasarlama, uygulama

     

Rapor hazırlama

 

 

 

Sunu hazırlama

 

 

 

Sunum

 

 

 

Ara sınav ve ara sınava hazırlık

1

10

10

Final sınavı ve final sınavına hazırlık

1

10

10

Diğer

     

Toplam iş yükü

     

Toplam iş yükü/ 25

     

Dersin AKTS Kredisi

 

 

48

 

 

Ders Çıktıları ile Program Çıktıları Arasındaki Katkı Düzeyi

 

No

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

 

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

 

 

 

 

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 

 

 

 

 

4

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

X

 

 

 

5

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

6

Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 

X

 

 

7

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 

 

 

 

8

Bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

9

Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama ve sunum becerisi.

 

 

 

 

 

10

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

X

 

 

 

12

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

13

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

14

Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

15

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi.

 

 

 

 

X

16

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık bilinci.

 

 

 

 

X

17

Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 

X

 

 

 

Dersi Verecek Öğretim Eleman(lar)ı ve İletişim Bilgileri

 1. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Suna BALCI
  e-posta adresi                                       : sunabalci@gazi.edu.tr
 2. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Bengi AYKAÇ
  e-posta adresi                                       : baykac@gazi.edu.tr  
 3. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Emine KAYA EKİNCİ
  e-posta adresi                                       : eminekaya@gazi.edu.tr