Prof. Dr. Fatma Suna BALCI

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 

DERS TANIMLAMA FORMU

Dersin Kodu ve Adı

 ISG 402 -İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 2 

Dersin Yarıyılı

8

Dersin Öğretim Elemanları

Bengi AYKAÇ

İnşaat Mühendisliği Bölümü; Oda No: 216;

e-posta: baykac@gazi.edu.tr;

web: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/baykac

Suna BALCI

Kimya Mühendisliği Bölümü; Oda No: 507

e-posta: sunabalci@gazi.edu.tr

web:http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sunabalci

Emine EKİNCİ

Kimya Mühendisliği Bölümü; Oda No: 550

e-posta: eminekaya@gazi.edu.tr

web: https://websitem.gazi.edu.tr/site/eminekaya

Dersin İçeriği/ Katalog İçeriği

Yangın, patlama ve korunma.  İşyerinde yürütülen çeşitli çalışmalarda İSG.  Değişik iş koluna özgü risk belirleme ve İSG. Risk değerlendirme ve risk yönetimi.  Alana özgü örnek iş ve iş yerinde İSG yaklaşımı.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Alli, B. O., Occupational Health and Safety, ILO,  International Labour Office, Geneva, 2008,
 • Goetsch, D.L., Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, 8th Edition, Pearson, 2010
 • A manual for primary health care workers, 2001, WHO-EM/OCH/85/E/L, World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean 
 • Fundamental Principles of Occupational Health and Safety
 • Occupational Health and Safety Handbook, work force; xs
 • Bayır, M., Ergül, M., İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları, Legal Kitapevi

Dersin Kredisi

 2

Dersin Önkoşulları

(Ders devam zorunlulukları, bu maddede belirtilmelidir)

Kendi takımına ait proje sunumuna katılım zorunluluğu

Dersin Türü

 Zorunlu Ders

Öğretim Dili

 Türkçe

Dersin Amaçları

 • Risk değerlendirme yaklaşım tarzı ve yöntemlerini öğrenmek.
 • İş türüne özgü riskleri belirleme ve kontrol etme yaklaşımını öğrenmek
 • İş koluna özgü riskleri belirleme ve kontrol etme yaklaşımını öğrenmek
 • Kendi alanından farklı iş türü veya iş kolu risk değerlendirmesi yapmak ve önlemlerin gerekliliğini belirlemek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini kavrama becerisi
 2. Risk yönetimi becerisi
 3. İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri temelinde iş yeri düzenleme yeteneklerinin gelişmesi becerisi
 4. Çalışma hayatında meslek hastalığı ve iş kazası meydana gelmeden önce önlenmesine yönelik faaliyetlerinin planlanması becerisi

Dersin Veriliş Biçimi

Uzaktan anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Proje hazırlama ve sunum

 

1. Hafta

: Yangın ve Yangından Korunma

2. Hafta

: Patlama ve Patlamadan Korunma

: Elektrikle Çalışmalarda İSG

3. Hafta

: Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG

: Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İSG

4. Hafta

: Yüksekte Çalışmalarda İSG

5. Hafta

: İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İSG

: Bakım Onarım İşlerinde İSG

6. Hafta

: Risk Yönetimi Yaklaşımı

7. Hafta

: Risk Değerlendirme Yöntemleri

8. Hafta

: ARA SINAV

9. Hafta

: Alana Özgü Örnek İş Yerinde İSG Yaklaşımı (İnşaat İşlerinde İSG)

10. Hafta

: Alana Özgü Örnek İş Yerinde İSG Yaklaşımı (Maden İşlerinde İSG)

11. Hafta

: Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”

12. Hafta

: Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”

13. Hafta

: Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”

14. Hafta

: Alana Özgü “Proje Çalışmaları Sunumları”

15. Hafta

: FİNAL

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

(Bunlar örneklerdir. Lütfen dersinizde kullandığınız faaliyetleri doldurunuz.)

Haftalık teorik ders saati                               : 2

Haftalık uygulamalı ders saati                      : -

Okuma Faaliyetleri                                       :

İnternetten tarama, kütüphane çalışması       :

Materyal tasarlama, uygulama                      :

Rapor hazırlama                                           : 1

Sunu hazırlama                                            : 1

Sunum                                                         : 1

Ara sınav ve ara sınava hazırlık                    :

Final sınavı ve final sınavına hazırlık           :

Değerlendirme Ölçütleri

 

Sayısı

Toplam Katkısı (%)

Ara sınav

1

25

Ödev

-

 

Uygulama

-

 

Projeler (Rapor + Sunum + Sunum Devam)

1

35

Pratik

-

 

Kısa Sınav

-

 

Dönem İçi Çalışmaların Yıl İçi Başarıya Oranı (%)

 

60

Finalin Başarıya Oranı (%)

1

40

Devam Durumu

-

 

 

Dersin İş Yükü

Etkinlik

Toplam Hafta Sayısı

Süre (Haftalık Saat)

Dönem Sonu Toplam İş Yükü

Haftalık teorik ders saati

14

2

28

Haftalık uygulamalı ders saati

     

Okuma Faaliyetleri

     

İnternetten tarama, kütüphane çalışması

     

Materyal tasarlama, uygulama

     

Rapor hazırlama

1

5

5

Sunu hazırlama

1

3

3

Sunum

1

2

2

Ara sınav ve ara sınava hazırlık

1

5

5

Final sınavı ve final sınavına hazırlık

1

5

5

Diğer

     

Toplam iş yükü

     

Toplam iş yükü/ 25

     

Dersin AKTS Kredisi

 

 

48

 

 

Ders Çıktıları ile Program Çıktıları Arasındaki Katkı Düzeyi

 

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

 

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

 

X

 

 

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 

 

 

 

 

4

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

 

 

 

 

5

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

6

Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 

X

 

 

7

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 

 

 

X

8

Bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

9

Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama ve sunum becerisi.

 

 

 

X

 

10

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

X

12

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

13

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

 

 

 

 

X

14

Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

15

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi.

 

 

 

 

X

16

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık bilinci.

 

 

 

 

X

17

Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 

X

 

 

 

Dersi Verecek Öğretim Eleman(lar)ı ve İletişim Bilgileri

 1. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Suna BALCI
  e-posta adresi                                : sunabalci@gazi.edu.tr
 2. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Bengi AYKAÇ
  e-posta adresi                                : baykac@gazi.edu.tr;
 3. Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Emine EKİNCİ
  e-posta adresi                                : filizb@gazi.edu.tr