Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya

Hemşirelik > Halk Sağlığı Hemşireliği

“Kolostomili Hastalarda İrrigasyon Prosedürünün Kalitesinin Arttırılması” Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Kod No: 27/2002-02)

Halk Eğitim Merkezine Devam Eden 15 Yaş ve Üzeri Kadınların İlkyardımda İlk Müdahaleye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Kod No: 27/2002-01)

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Şafak Mahallesindeki 20 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Metabolik Sendrom Sıklığının, Planlı Eğitim ve Ev Ziyaretlerinin Metabolik Sendrom Kontrolü ve Yaşam Tarzına Etkisinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (P