Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya

Hemşirelik > Halk Sağlığı Hemşireliği

Sözel Bildiri-Birincilik ödülü

“Stomaterapi Öncesi ve Sonrası Kalıcı Kolostomi veya İleostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Stomaya Bağlı Problemler, I. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu, 25-28 Eylül 2002, Adana.

Sözel Bildiri-Birincilik ödülü

İlk Kez Kolostomi İrrigasyonu Uygulanan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi, II. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stomaterapi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 14-16 Nisan 2005, Adana.

Sözel bildiri-Birincilik ödülü

“Kültüre Duyarlı Bakım: Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 09-11 Nisan 2009, Çanakkale

The Effect of Assertiveness Training For Elementary School Students on Peer Victimization and Assertiveness Level. 2th International Clinical Nursing Research Congress, Sözel Bildiri 3. ödülü, 24-27 Haziran 2015, İstanbul