Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya

Hemşirelik > Halk Sağlığı Hemşireliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sultan Ayaz Alkaya, Şengül Yaman, Joyce Simones (2018). Professional values and career choice of nursing students. Nursing ethics, 25(2)(243–252 ).
 • Sultan Ayaz-Alkaya, Handan Terzi (2018). Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students. Nurse Education in Practice, 34 (1)(31-35).
 • Hulya Kulakci-Altintas, Sultan Ayaz-Alkaya (2018). Parental Attitudes Perceived by Adolescents, and Their Tendency for Violence and Affecting Factors. Journal of Interpersonal Violence, 34 (1)(200-216).
 • Sultan Ayaz-Alkaya (2018). Overview of psychosocial problems in individuals with stoma: A review of literature. International Wound Journal,
 • Şanlıtürk D, Ayaz S. (2018). Development of an Allergen-Exposure Avoidance Scale and Inhaler Use Scale for Patients with Asthma: A Reliability and Construct Validity Study. TURKISH THORACIC JOURNAL, 19 (3)(110-116).
 • Gökşin İ., Ayaz Alkaya, S. (2018). The effectiveness of progressive muscle relaxation on the postpartum quality of life.. Asian Nursing Research,
 • Uzunçakmak, T., Ayaz Alkaya, S. (2018). Effect of aromatherapy on coping with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial.. Complementary Therapies in Medicine, 36(63-67).
 • Betül Işık, Sultan Ayaz Alkaya (2017). Internet use and psychosocial health of school-aged children. Psychiatry Research , 255(204-208).
 • Fatma Avşar, Sultan Ayaz Alkaya (2017). The Effectiveness of assertiveness training for school-aged children on peer bullying and assertiveness. Journal of pediatric nursing , 36(186-190).
 • Şengül Yaman, Sultan Ayaz (2016). Psychological Problems Experienced by Women with Gynecological Cancer and How They Cope with It: A Phenomenological Study in Turkey. Health and Social Work, 41(173-181).
 • Kilicarslan Toruner, E., Ayaz S, Altay N, Citak E, Sahin S. (2015). Efficacy of a school-based healthy life programme in Turkey. Children’s Health Care,
 • Ayaz S., Açıl D. (2015). Comparison of Peer Education and The Classic Training Method for School Aged Children Regarding Smoking and Its Dangers. Journal of Pediatric Nursing,
 • Ayaz S, Hisar F. (2014). The efficacy of education programme for preventing constipation in women. International Journal of Nursing Practice, 20(275-282).
 • Deniz, C., Ayaz S. (2014). Factors Causing Stress in Women with Babies 0-3 Months Old and Their Coping Styles. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(587-593).
 • Yaman S., Ayaz S. (2014). Hymen Tearing in the Treatment of Vaginal Agenesis: Implications on Women in Turkey. Journal of Transcultural Nursing, 25(303-306).
 • Ayaz, S. (2013). Sexuality and Nursing Process: A Literature Review. Sexuality & Disability, 31(3-12).
 • Nilgili N, Kitiş Y, Ayaz S. (2012). Yaşlılarda yalnızlık, uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 15(81-88).
 • Karaca A, Caglar E, Bilgili N, Ayaz S. (2011). Screen time of adolescents in an economically developing country: The case of Turkey. Annals of Human Biology, 38 (1)(28-33).
 • Yaman Efe S, Ayaz S (2010). Mobbing Against Nurses in the Workplace in Turkey. International Nursing Review, 57 (3)(328-34).
 • Ayaz S, Bilgili N, Akin B (2010). The Transcultural Nursing Concept: A Study of Nursing Students in Turkey. International Nursing Review, 57 (4)(449-53).
 • Kitiş Y, Bilgili N, Hisar F, Ayaz S (2010). Yirmi Yaş ve Üzeri Kadınlarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve bunu Etkileyen Faktörler. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 10 (2)(111-119).
 • Şengül YAMAN EFE, Sultan AYAZ (2010). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(1)(23/29).
 • Sultan AYAZ, Sengul YAMAN EFE (2010). Traditional Practices Used by Infertile Women in Turkey. International Nursing Review, 57 (3)(383-387).
 • Caglar E, Karaca A, Bilgili N, Ayaz S, Asci FH (2010). The Psychological Characteristics and Health Related Behavior of Adolescents: The Possible Roles of Social Physique Anxiety and Gender. The Spanish Journal of Psychology, 10 (2)(741-50).
 • Ayaz S (2009). Approach to Sexual Problems of Patients with Stoma by PLISSIT Model: An Alternative. Sexuality Disability, 27(71-81).
 • Ayaz S, Kubilay G (2008). Effectiveness of the PLISSIT model for solving the sexual problems of patients with stoma. Journal of Clinical Nursing, 18 (1)(89-98).
 • Ayaz S, Yaman Efe Ş, Korukluoğlu K (2008). Jinekolojik Kanserli Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28 (6)(880-885).
 • Ayaz S, Yaman Efe S (2008). Potentially Harmful Traditional Practices During Pregnancy And Postpartum. The European Journal of Contraception Reproductive Health Care, 13 (3)(282-288).
 • Ayşe Karadağ, B Bülent Menteş, Sultan Ayaz (2008). The Effect Of Glyceryl Trinitrate On Irrigation Time And Patient Satisfaction (Letters to the Editor). ANZ Journal of Surgery, 77(917-918).
 • Ayaz S (2008). Stomalı Bireylerde Hemşirenin Rolü. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 27 (1)(86-90).
 • Ayaz S (2008). Stomalı Bireylerde Beden İmajı ve Benlik Saygısı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28 (4)(154-159).
 • Naile Bilgili, Belgin Akın, Emel Ege, Sultan Ayaz (2008). Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı ve Etkileyen Risk Faktörleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28 (4)(487-493).
 • Karadağ A, Mentes BB, Ayaz S (2005). Colostomy irrigation: results of 25 cases with particular reference to quality of life. Journal of Clinical Nursing, 14 (4)(479-485).
 • Karadağ A, Menteş BB, Üner A, İrkörücü O, Ayaz S, Özkan S (2003). Impact of Stomatherapy on Quality of Life In Patients With Permanent ColostomiesIleostomies,. Internatıonal Journal of Colorectal Disease, 18(234-238).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Avşar F, Ayaz-Alkaya S. (2018). Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(1), (78-84).
 • Ayaz Alkaya, S. Birimoğlu Okuyan, C. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(40-48).
 • Yücesan, A., Ayaz Alkaya, S. (2017). Bireylerin Tıbbi Hatalarla İlgili Görüş ve Deneyimleri. Dicle Tıp Dergisi, 1(25-34).
 • Ayaz, S. Yaman, S. (2017). Opinions of Health Care Professionals Regardıng Nursing Profession. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1-7).
 • Sultan AYAZ ALKAYA, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(236).
 • SULTAN AYAZ ALKAYA, FATMA AVŞAR (2017). Okul Çağı Çocuklarının Akran Zorbalığı Durumları ile Atılganlık Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 4(185).
 • Canbolat Seyman, Ç., Ayaz, S. (2016). Opinions of Operating Room Nurses Regarding Patient and Staff Safety in Operating Room. . Dicle Tıp Dergisi, 1(12-17).
 • D.4. Yaman, Ş., Ayaz, S. (2015). The effect of education given before surgery on self-esteem and body image in women undergoing hysterectomy. Turk J Obstet Gynecol , 4(211-214).
 • Doğan, R., Ayaz, S. (2015). Hemşirelerin Egzersiz Davranışları, Öz Yeterlilik Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(287-295).
 • Birimoğlu, C., Ayaz, S. (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(40-48).
 • Ayaz, S. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(45-52).
 • Kilicarslan Toruner, E., Ayaz, S., Savaser, S. (2014). “Parents' perceptions about weights of their children. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2(11-20).
 • Bilgili N, Ayaz S (2010). Kadınların Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, .(.).
 • Ayaz S, Yaman Efe Ş (2009). Family Planning Attitudes of Women and Affecting Factors. Journal of the Turkish German Gyneecological Association, 10(137-141).
 • Bilgili N, Ayaz S (2009). Acil Kontrasepsiyon: Kadınların Bilgi ve Deneyimleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(251-258).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yaman S, Ayaz S. (2013). Opinions of elemantary teaching students regarding gender. Turkiye Klinikleri J Med Ethics , 21 (3)(118-126).
 • Ayaz S. Korukluoğlu S. (2011). 15 Yaş Üzeri Bireylerin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumları. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci , 3 (2)(63-70).
 • Ayaz S (2008). Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Beden Algısı. Türk Tıp Dergisi, 2(24-29).
 • Ayaz S (2008). Stomalı Bireylerin Cinsel Sorunlarına Yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 16(89-93).
 • Ayaz S, Yaman Efe Ş (2007). Ankara Kalesi Bölgesinde Yaşayan Kadınların Yeni Türk Medeni Kanunu, Yeni Türk Ceza Kanunu Ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kadın Sağlığı İle İlgili Bölümlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 15(69-80).
 • Ayaz S (2007). Stomalı Bireylerin Duygu Durumundaki Değişikliklerin Belirlenmesi. Hastane Yaşam Dergisi, 20(91-94).
 • Ayaz S (2006). Stomalı Bireylerde Beden Algısı. Hastane Yaşam Dergisi, 16(58-64).
 • Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F (2005). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(26-34).
 • Elbaş Ö.N, Karadağ A, Hisar F, Ali N, Ayaz S (2003). Halk Eğitim Merkezine Devam Eden 15 Yaş ve Üzeri Kadınların İlkyardımda Girişime İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Hemşirelik Forumu, 6(1-6).
 • Menteş B. Karadağ A. İrkörücü O, Ayaz S (2001). İleostomi ve Kolostomili Hastalara Yönelik Bir Hizmet Birimi: Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı StomaTerapi Ünitesi. Ostomi Dergisi, 3(1-3).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Sultan Ayaz Alkaya. (2017). Sağlığın Geliştirilmesi. Türkiye. Hedef CS.
 • Ayaz S. (Çeviri editörü). (2014). Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamaya Giriş. Araştırma Türkiye. Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Atabek Aştı N, Karadağ A (editörler). . (2012). Ayaz S. Cinsellik. İçinde: Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Hemşirelik Bilimi ve Sanatı Akademi Yayıncılık.
 • Karadağ A., Menteş B., Ayaz S., İrkörücü O., Alabaz O. (2003). Kolostomili ve İleostomili Hastaların Bakımına Yönelik Rehber Kitap. Kolostomili ve İleostomili Hastaların Bakımına Yönelik Rehber Türkiye. Ayhun Ofset.

Atıf

 • (2005). J Clin Nurs, Colostomy irrigation: results of 25 cases with particular reference to quality of life
 • (2003). Int J Colorectal Dis, Impact of Stomatherapy on Quality of Life in Patients with Permanent Colostomies Ileostomies

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Karaca A, E Çağlar, N Bilgili, Ergenlerde Spora Katılım ve Ekran Karşısında Geçirilen Süre, 10th International Sport Sciences Congress Bolu
 • Karadağ, A., Menteş, B., Üner, A., İrkörücü, O., S. Özkan,, ";Stomaterapi Öncesi ve Sonrası Kalıcı Kolostomi veya İleostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Stomaya Bağlı Problemler, I. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu Adana
 • H Onur, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Beden Algısı, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Ankara
 • Karadağ, A., Göçmen, Z. B.B. Menteş, ";İlk Kez Kolostomi İrrigasyonu Uygulanan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji Stomaterapi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Adana
 • Elbaş, Ö.N., Karadağ, A., Hisar, F., Elaziz, N., The practice and knowledge of first aid of 15 years and older women who attend public training center, II. Uluslar arası Hemşirelik Yönetimi Kongresi Antalya
 • N Bilgili, Kültüre Duyarlı Bakım: Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu Çanakkale
 • Menteş, B.B., Karadağ, A., Z. Göçmen,, ";Gazi Hastanesi Stomaterapi Ünitesinde Takip Edilen Hastaların Profili, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji Stomaterapi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Adana
 • Karadağ, A., Göçmen, Z., B.B. Menteş,, Kalıcı İleostomide Tıpa Kullanımı Vaka Sunumu, 2. Çukurova Kolo-Proktoloji Stomaterapi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Adana
 • Ayaz, S. ve S. Tezcan, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri Sağlığı Geliştirici Davranışları Uyguluyorlar mı, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) Ankara
 • Çağlar Emine, Bilgili Naile, Karaca Ayda, Ayaz Sultan, Aşçı F.Hülya, Psychological Characteristics and Health Related Behavior of Adolescents: Possible Roles of Social Physique Anxiety and Gender, 12th World Congress of Sport Psyhcology Fas
 • Bilgili, N., Kitiş, Y. Ayaz, S, Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin El Yıkamaya İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Sivas
 • Kitiş, Y., Bilgili, N. Ayaz, S., Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Sivas
 • Kitis Y, Bilgili N, Hisar F, Ayaz S, Prevalance of Metabolic Syndrome and Affecting Factors in Women Aged 20 Years and Older, 8. Congress of the European Society of Gynecology Roma, İtalya
 • G. Kubilay,, Stomalı Bireylerin Cinsel Sorunlarının Çözümünde PLISSIT Modelinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 3. Çukurova Kolo-Proktoloji Stomaterapi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı Adana

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemşireler İçin Görev İçi Eğitim Programı Ankara
 • Gazi Üniversitesi Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara
 • II. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Gazi Üniversitesi Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara
 • II. Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü (2014)(2014 - )
 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2013)(2013 - )
 • Maddi Hata Komisyon Başkanı (2009)(2009 - )
 • Erasmus-Sokrates (2006)(2016 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • İnternet Kullanmanın İlköğretim Öğrencilerinin Psikososyal Durumlarına Etkileri (2013)
 • Görme Engelliler Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Sağlık Sorunlarının Tarama ile Belirlenmesi (2012)
 • Halk Eğitim Merkezine Devam Eden Bireylerin Hasta Güvenliğine İlişkin Deneyim ve Görüşleri (2012)
 • Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyathanede Hasta Ve Çalışan Güvenliğine İlişkin Görüşleri. (2011)
 • 0- 3 Aylık Bebeği Olan Kadınlarda Stres Oluşturan Etmenler ve Kadınların Stresle Başa Çıkma Tarzları (2011)

Dersler

 • Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2008-2009)
 • Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji (2009-2010)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği I (2009-2010)
 • Halk Sağlığı (2007-2008)
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması (2009-2010)
 • Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2009-2010)
 • Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2007-2008)
 • Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi (2008-2009)
 • Sağlığın Geliştirilmesi (2008-2009)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Sözel Bildiri-Birincilik Ödülü (2018)
 • Sözel Bildiri-İkincilik Ödülü (2018)
 • Sözel Bildiri-Üçüncülük Ödülü (2015)
 • Sözel Bildiri-Birincilik ödülü (2009)
 • Sözel Bildiri-Birincilik ödülü (2005)
 • Sözel Bildiri-Birincilik ödülü (2002)