Öğr. Gör. C. Suay Karaman

Lisans

 • C. SUAY KARAMAN

     (13 Temmuz 1959, İstanbul )

   

  EĞİTİM 

  İlkokul : Bahçelievler Alpaslan İlkokulu (1965-1970)

  Lise : Bahçelievler Deneme Lisesi (1970-1976)

  Lisans: Jeoloji Mühendisi, ODTÜ (1976-1983), Çukurova Üniversitesi (1984-1985)

              İşletme, Anadolu Üniversitesi (1993-1998)

  Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi FBE, Trafik Uygulaması ve Planlaması (2000-2002)

                         Ankara Üniversitesi SBE, Hayvancılık İşletme Ekonomisi (2000-2003)

   

  YABANCI DİL

  İngilizce (iyi)

   

  İLGİ ALANLARI

  Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, Türkiye’nin siyasal ve sosyal politikaları, Türkiye’nin eğitim ve ulaşım politikaları, hızlı tren, otoyol projeleri ve depremler.

   

  İŞ DENEYİMİ

  ODTÜ, Mimarlık Fakültesi. Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi (1983-1986)

  KKK, Bilgi Sistem Daire Başkanlığı. Program Subayı (1986-1987)

  H.Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu. Öğretim Görevlisi (1989-2004)

  H.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Öğretim Görevlisi (2004-2006)

  G.Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu. Öğretim Görevlisi (2006-2014)

  G.Ü. Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Öğretim Görevlisi (2014-2018)

  AHBVÜ. Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. Öğretim Görevlisi (2018 > )

   

  YÖNETİM GÖREVLERİ

  Harita Kadastro Program Başkanı, H.Ü. AMY (Nisan 1990-Aralık 1992)

  Yüksekokul Müdür Yardımcısı, H.Ü. AMY (Ocak 1998-Aralık 1998)

  Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, H.Ü. AMY (Ocak 1998-Aralık 1998)

  Harita Kadastro Program Başkanı, H.Ü. AMY (Ağustos 2002-Ağustos 2004)

  Teknik Programlar Bölüm Başkanı, H.Ü. SBMY (Ağustos 2004-Aralık 2005)

  Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, H.Ü. SBMY (Ağustos 2004-Aralık 2005)

  Yüksekokul Müdürü, G.Ü. T.K.M.Y. (Ocak 2006-Haziran 2009)

  İİB Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, G.Ü. T.K.M.Y. (Ocak 2006-Haziran 2009)

  Yüksekokul Müdür Yardımcısı, G.Ü. T.K.M.Y. (Ocak 2013-Eylül 2014) 

   

  VERDİĞİ DERSLER

  Topoğrafya Yaz Stajı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi (1983-1985)

  Fotogrametri I-II, ODTÜ Mimarlık Fakültesi (1983-1986)

  Ölçme Bilgisi I-II-III-IV, H.Ü. AMY (1989-1996)

  Fotogrametri, H.Ü. AMY (1989-2006)

  Mesleki Uygulamalar, H.Ü. AMY (1989-1996)

  Alet Bilgisi, H.Ü. AMY (1996-2006)

  Harita Çizimi, H.Ü. AMY (1996-2006)

  Harita Yapımı, H.Ü. AMY (1996-2006)

  Jeodezik Hesap, H.Ü. AMY (1996-2006)

  Bilgisayar Kullanımı, H.Ü. AMY (1989-1996)

  Bilgisayar I-II-III-IV, H.Ü. AMY (1996-2006)

  Ölçme Bilgisi , G.Ü. TKMY (2006-2016)

  Tapu Mevzuatı I-II, G.Ü. TKMY (2014-2016)

  Bilgisayar I-II, G.Ü. TKMY (2014-2018)

  Girişimcilik, G.Ü. Polatlı SBMYO (2016-2018)

  Çocuk Hakları ve Koruma, G.Ü. Polatlı SBMYO (2016-2018)

  Bilgisayar I-II, Ankara HBVÜ. Polatlı SBMYO (2018 > )

  Girişimcilik, Ankara HBVÜ. Polatlı SBMYO (2018 > )

  Çocuk Hakları ve Koruma, Ankara HBVÜ. Polatlı SBMYO (2018 > )

  İş Sağlığı ve Güvenliği, Ankara HBVÜ. Polatlı SBMYO (2019 > )

   

  KATILDIĞI EĞİTİM KURSLARI

  * Temel İnternet Eğitimi, 5-15 Aralık 1996, Ankara. (TÜBİTAK)

  * GPS Eğitimi, 4-10 Haziran 2001, Ankara. (Harita Kadastro Müh. Odası)

  * Netcad For Windows Eğitimi, 9-20 Haziran 2003, Ankara. (Harita Kadastro Müh. O.)

  * Amadeus Rezervasyon ve Biletleme Eğitimi, 8-12 Eylül 2003, Ankara. (Amadeus T)

  * Fidelio Otomasyon Programı Eğitimi, 12-16 Eylül 2005, İstanbul. (Protel, Swiss Hot)

  * Fidelio Maliyet Kontrol Programı Eğitimi, 19-22 Eylül 2005, İstanbul. (Protel)

  * Stratejik Planlama-Eğiticilerin Eğitimi, 13-15 Mart 2006, Ankara. (Gazi Üniv., DPT)

   

  ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

  Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) (1989 > )

  Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği (1991 > )

  ODTÜ Mezunları Derneği (1995 > )

  Gazi’li Öğretim Elemanları Derneği (2006 > )

  Atatürkçü Düşünce Derneği (2006 > )

  Cumhuriyet Kadınları Derneği (2012 > )

   

  BİLDİRİLER

  • Üniversitelerimiz, 1994.  1. Üniversite Kurultayı
  • 1933 Üniversite Reformu ve YÖK, 1995.  2. Üniversite Kurultayı
  • Darülfünundan Üniversiteye, 1998. 3. Üniversite Kurultayı
  • Planlı Kalkınma Dönemlerinde Hayvancılık Politikaları, 2000. Türkiye 2000 Hayvancılık Kongresi
  • Kuğulu Park Üzerine Bir Ulaşım Çalışması, 2001. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi
  • Ankara - İstanbul Arası Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2001. Türkiye III. Enerji Sempozyumu.
  • Otoyollar, Deprem ve Trafik Kazaları, 2002. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi
  • Otoyollarda İşlenen Yerel-Ulusal-Küresel Kıyım, 2002. Karayolları Trafik Güvenliği Kongresi
  • Bor Minerallerimizi Yağmalattırmayalım, 2002. Uluslararası Bor Sempozyumu
  • Üniversitelerde Harç Sorunu, 2003. 4. Üniversite Kurultayı
  • Ankara-İstanbul Arası Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2004. Türkiye İktisat Kongresi
  • Tunceli’nin Kayadan Munzur’a İndirilme Nedeni, 2005. 3. Jeoloji Kurultayı
  • Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2006. 2. MYO Sempozyumu
  • Toprak Satışı ve Mayınlı Araziler, 2009. Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
  • Meslek Yüksekokulları ve Sorunları, 2010 5. Üniversite Kurultayı
  • Üniversitelerimiz ve Sorunları, 2012. 7. Üniversite Kurultayı
  • Eğitimi Dönüştürme Sürecinde Üniversitelerin Durumu, 2012.  3. Ulusal Eğitim Kurultayı
  • Işıklı’nın Işığı, 2013. Alpaslan Işıklı’yı Anma Sempozyumu
  • TÜSAK Yasası, 2014. Sanatçılar Birliği Kurultayı
  • Demokratik Kitle Örgütleri, Görevleri, Eylemleri, 2014. Okuryazarlık ‘Okuryazarlık’ mıdır?  Çalıştayı
  • Üniversiteler Susar mı? 2015. 8. Üniversite Kurultayı
  • Nasıl Bir Üniversite? 2015. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu.
  • Bugünden Geleceğe Siyaset ve Dış Politika, 2016. Geleceğe Bakış Sempozyumu.
  • Nasıl Bir Eğitim? 2017. Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz

   

  YAYINLARI

  * Bilgisayara Giriş ve Basic, 1993 H.Ü. Matbaası

  * Fotogrametri, 1993 H.Ü. Matbaası

  * İnadına Cumhuriyet, 2019 GMK Yayıncılık

  * Türkiye Uçuyor, 2019 (yayına hazırlanıyor)

  * Ankara - İstanbul Arasındaki Ulaşım Seçenekleri, 2020 (yayına hazırlanıyor)

  * Planlı Kalkınma Dönemlerinde Hayvancılık Politikaları, 2020 (yayına hazırlanıyor)

  * Çeşitli Dergi ve Gazetelerdeki Makaleler (1976 > )

   

  ADRES

  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

  Polatlı, Ankara

  Tel : 312 - 4841061

  E-ileti: suaykaraman@gmail.com

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi FBE, Trafik Uygulaması ve Planlaması (2000-2002)

  Ankara Üniversitesi SBE, Hayvancılık İşletme Ekonomisi (2000-2003)

İş Deneyimi

 • 1983-1986 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

  1986-1987 KKK, Bilgi Sistem Daire Başkanlığı. Program Subayı 

  1989-2004 Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Programı Öğretim Görevlisi

  2004-2006 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

  2006-2014 Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Öğretim  Görevlisi

  2014-2018 Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

  2018 > Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

Doğum Yeri

 • İstanbul

Doğum Tarihi

 • 13 Temmuz 1959

İlgi Alanları

 • Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginlikleri,

  Türkiye’nin siyasal ve sosyal politikaları,

  Türkiye'nin eğitim politikaları,

  Türkiye'nin ulaşım politikaları,

  Hızlı tren, otoyol projeleri ve depremler.